Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 495
Hôm nay: 51
Lượt truy cập: 1,156,929
Kế hoạch công tác tháng 7 năm 2024
Cập nhật bản tin: 7/5/2024
            

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Tháng 7 năm 202
4

 

I.   TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2024

1.   Công tác nghiệp vụ

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2024;

- Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý II và 6 tháng đầu năm;

- Báo cáo các cuộc điều tra hàng tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra theo kế hoạch;

- Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm;

- Báo cáo phân tích tình hình đời sống dân cư, an sinh xã hội 6 tháng;

- Báo cáo tiêu chí số 10 Nông thôn mới 6 tháng đầu năm;

- Thực hiện các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 6 và báo cáo TCTK theo quy định; hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo cuộc khảo sát mức sống kỳ 2 năm 2024;

- Kết thúc công tác thu thập thông tin, tiến hành kiểm tra, xử lý và hoàn thiện dữ liệu cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024, báo cáo TCTK theo đúng quy định; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra thường xuyên tháng 6;

- Hoàn thiện công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả số liệu điều tra vốn đầu tư thực hiện quý II; tổ chức điều tra thủy sản kỳ 01/6/2024;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 cho đội ngũ giảng viên cấp huyện, giám sát viên và điều tra viên;

- Tham gia các công việc đột xuất khác.

2. Công tác khác

- Tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024;

- Biên soạn Tờ gấp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 phục vụ kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo, tổ chức làm việc với Phòng Thống kê Xã hội;

- Hoàn thiện hồ sơ trình Tổng cục Thống kê bổ nhiệm 01 Phó Cục trưởng. Thực hiện quy trình bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện Hải Lăng.

- Triển khai một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ với Ban Tổ chức Thành ủy Đông Hà, Huyện ủy Triệu Phong;

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam năm 2024.

- Tiếp tục làm việc với UBND thị xã Quảng Trị về việc GPMB đất xây dựng Chi cục Thống kê TX Quảng Trị;

- Phân bổ kinh phí cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tỉnh Quảng Trị;

- Trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ; thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan.

II. KẾ HOẠCH CÔNC TÁC THÁNG 7 NĂM 2024

 

1.   Công tác nghiệp vụ

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7;

- Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên tai và thiếu đói trong dân;

- Báo cáo các cuộc điều tra hàng tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra theo kế hoạch;

- Thực hiện các báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ theo kế hoạch;

- Thực hiện các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 7 năm 2024 và báo cáo TCTK theo quy định;

- Tổ chức Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 cấp tỉnh tại huyện Đakrông; và đồng loạt ra quân điều tra ở 93 địa bàn điều tra tại 5 huyện: Vĩnh Linh, Hướng Hóa, Gio Linh, Đakrông, Cam Lộ; thực hiện công tác giám sát, kiểm tra công tác điều tra thu thập thông tin của điều tra viên tại hộ được chọn mẫu;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ tháng 7; điều tra giá tiêu dùng, điều tra giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 7;

- Kiểm tra, xử lý, hoàn thiện dữ liệu và báo cáo điều tra thủy sản kỳ 01/6/2024 đúng quy định; triển khai điều tra khai thác thủy sản biển kỳ tháng 7/2024, điều tra chăn nuôi kỳ 01/7; kiểm tra, xử lý, và hoàn thành dữ liệu điều tra năng suất, sản lượng cây trồng hàng năm vụ Đông xuân 2023-2024 và báo cáo TCTK theo quy định;

- Thực hiện các công việc đột xuất khác.

2. Công tác khác

- Phát hành Tờ gấp số liệu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024 phục vụ kỳ họp thứ 25 HĐND tình;

- Tổ chức cuộc thanh tra vốn đầu tư thực hiện tại huyện Vĩnh Linh;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin thu nhập cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu;

- Thực hiện công tác quy hoạch lãnh đạo các cấp khi có hướng dẫn của Tổng cục Thống kê;

- Đoàn Tổng cục Thống kê làm việc tại Cục Thống kê Quảng Trị và tri ân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa Trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị;

- Đối chiếu kho bạc quý II nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương;

- Kê khai thuế thu nhập cá nhân quý II;

- Làm việc với UBND thị xã Quảng Trị liên quan đến giải phóng mặt bằng đất dự án Xây dựng Chi cục Thống kê Thị xã Quảng Trị;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác; thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Trực bảo vệ cơ quan 24/24;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác./.


Hoạt động trong ngành
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị - 01/07/2024
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Điều tra 53 DT thiểu số năm 2024

HỎI ĐÁP ĐIỀU TRA KT-XH
CỦA 53 DT THIỂU SỐ

Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013