Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 166
Hôm nay: 475
Lượt truy cập: 1,126,688
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014
Cập nhật bản tin: 1/27/2015
            

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và phân tích tình hình Kinh tế-Xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2014;

- Báo cáo số lượng, sản phẩm chăn nuôi năm 2014;

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Hoàn thành cuộc điều tra thủy sản 01/11/2014; điều tra chăn nuôi 01/10 và điều tra NS-SL cây hàng năm vụ Hè thu 2014; triển khai nhập tin điều tra chăn nuôi 01/10 tại Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Linh theo chương trình thử nghiệm (SSIC) của TCTK;

- Hoàn thành nhập tin địa bàn về KSMS - QSG kỳ 3 (lần 2); Kiểm tra, rà soát làm sạch số liệu cả 3 kỳ, truyền số liệu về TTTT khu vực I; Triển khai rà soát địa bàn và chọn mẫu KSMS - QSG kỳ 4; Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý, đánh mã báo cáo nhanh điều tra LĐVL tháng 11;

- Nghiệm thu, xử lý và nhập tin phiếu điều tra cơ sở kinh tế cá thể tháng 01/10;

2. Công tác khác:

- Thông báo kết quả thi đua năm 2014 cho các Chi cục Thống kê và hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng, tổng kết công tác năm 2014; giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2015 cho các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố; Các Chi cục Thống kê, các phòng trực thuộc Cục tiến hành họp phân loại năm 2014;

- Tham gia lớp tập huấn vốn đầu tư phát triển năm 2015 do TCTK tổ chức tại Ninh Bình;

- Thực hiện thanh toán, đối chiếu kho bạc, BHXH định kỳ;

- Thực hiện mua sắm, sửa chữa, trang bị tài sản cho các phòng nghiệp vụ, Chi cục Thống kê; sửa chữa xe ô tô Mitsubishi;

- Tổ chức trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ đảm bảo an toàn trong các ngày lễ và ngày nghĩ (thứ 7, CN);

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và phân tích tình hình Kinh tế-Xã hội tháng 12 và ước tính năm 2014;

- Báo chính thức tình hình cơ bản về nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản nội địa; tình hình cơ bản về khai thác hải sản năm 2014;

- Báo cáo phân tích tình hình XHMT và đời sống dân cư năm 2014;

- Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên taithiếu đói trong dân (nếu có);

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Tiếp tục công tác xử lý và nhập tin phiếu điều tra cơ sở kinh tế cá thể tháng 01/10 đảm bảo theo phương án quy định;

- Triển khai thu thập thông tin tại địa bàn KSMS - QSG kỳ 4; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý, đánh mã báo cáo nhanh điều tra LĐVL tháng 12;

- Giám sát, kiểm tra cuộc điều tra tháng công nghiệp, thương mại & dịch vụ; điều tra xây dựng và vốn đầu tư quý;

- Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho lớp tập huấn điều tra LĐVL năm 2015; điều tra vốn đầu tư năm 2015 cho điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên cấp tỉnh và huyện; tập huấn nghiệp vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản.

2. Công tác khác:

- Tiếp tục rà soát số liệu và phân tích tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 phục vụ Ban văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI; Xuất bản tờ gấp số liệu năm 2014 phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VI;

- Báo cáo thực hiện kê khai tài sản và thu nhập năm 2014; báo cáo kết quả đánh giá phân loại công chức năm 2014;

- Thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ ở Chi cục và các phòng nghiệp vụ thuộc Cục;

- Tổng hợp kết quả thi đua năm 2014 của các Chi cục Thống kê, các phòng trực thuộc Cục; Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục; hoàn thành thủ tục thi đua khen thưởng gửi Tổng cục Thống kê;

- Thực hiện thanh toán, đối chiếu kho bạc, BHXH định kỳ; Thanh toán công trình trụ sở Cục theo khối lượng đã hoàn thành;

- Tổ chức trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ đảm bảo an toàn trong các ngày lễ và ngày nghĩ (thứ 7, CN); chuẩn bị các điều kiện phương tiện, vật tư, kinh phí cần thiết phục vụ công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa bão.

- Hoàn thành một số công việc đột xuất khác.

 

 


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH