Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 116
Hôm nay: 1,150
Lượt truy cập: 1,128,346
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê
Cập nhật bản tin: 2/4/2015
            
 
Trong hai ngày 2–3 tháng 02 năm 2015, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội nghị; các đại biểu đại diện đến từ các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế; Lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK cũng như các đại biểu đại điện 63 Cục Thống kê địa phương.

Khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015. Công tác thống kê trong năm 2014 được thực hiện trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ lớn, một mặt phải bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương; mặt khác triển khai các công việc có tính chất quan trọng, lâu dài như: hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, cải tiến phương pháp chế độ thống kê, công tác tổ chức, cán bộ…

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2014 toàn ngành đã bám sát các hoạt động kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương nhằm kịp thời đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Hàng quý, Tổng cục đã chủ động nắm bắt diễn biến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất những “kịch bản” phát triển kinh tế báo cáo Bộ trưởng, trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có tham mưu kịp thời đối với Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, đồng thời chủ động tham gia với các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.        

Nội dung báo cáo gồm 9 mục tiêu trọng tâm ngành Thống kê cần phấn đấu trong năm tới đó là:

(1) Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp;

(2) Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước;

(3) Chuẩn bị tốt số liệu đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015, chủ động tham gia vào hoạt động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong năm 2015;

(4) Tiếp tục triển khai mạnh các nội dung trong Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

(5) Chuẩn bị tốt việc trình Quốc hội Đề án Luật Thống kê (sửa đổi) và triển khai biên soạn Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê (sửa đổi) ngay sau khi Luật được Quốc hội thông qua;

(6) Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP”, Đề án “Hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

(7) Tổ chức tốt các cuộc điều tra năm 2015; Đẩy mạnh hoạt động phổ biến thông tin thống kê với các hình thức đa dạng nhằm nâng cao giá trị của thông tin thống kê;

(8) Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm công chức, viên chức trong Ngành;

(9)  Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng, tăng cường đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Tại Hội nghị, hưởng ứng phong trào thi đua năm 2015 do Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh phát động đã diễn ra Lễ ký giao ước thi đua năm 2015 của 4 đơn vị thuộc cơ quan TCTK và 5 Cục Thống kê địa phương. Các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thống kê trong năm 2014 đã được trao tặng các danh hiệu cờ thi đua, bằng khen của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ…

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung chúc mừng kết quả đạt được của tập thể cán bộ công chức ngành Thống kê trong năm 2014. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, thay mặt tập thể ban Lãnh đạo Tổng cục cũng như đại diện cho toàn thể công chức, viên chức cơ quan thống kê các cấp cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung. Tổng cục Thống kê quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị cũng diễn ra các báo cáo tham luận về những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới của Ngành Thống kê như (1) Một số điểm cần lưu ý đối với công tác thống kê giá thời kỳ 2015-2019- ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá; (2) Báo cáo về công tác Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 và một số công việc cần lưu ý trong triển khai thực tế - bà Hồ Thanh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư; (3) Báo cáo tình hình thực hiện các đề án lớn của Ngành và nhiệm vụ trong thời gian tới – ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và CNTT; (4) Một số vấn đề về triển khai thực hiện Đề án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015- bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động; (5) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê phục vụ chính quyền các cấp – Cục Thống kê Bình Định; (6) Triển khai Điều tra Vốn đầu tư phát triển tại thành phố Hải Phòng- Cục Thống kê Hải Phòng; (7) Kinh nghiệm điều hành và quản lý kinh phí tại Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng – Cục Thống kê Lâm Đồng.

Với những kết quả đạt được trong những năm vừa qua và các mục tiêu cụ thể đặt ra trong thời gian sắp tới, ngành Thống kê sẽ khẳng định vị trí là cơ quan hỗ trợ quan trọng trong hoạt động quản lý của Đảng và Nhà nước, đồng thời là nguồn cung cấp thông tin kinh tế-xã hội tin cậy của các đối tượng dùng tin. Để đạt được điều đó, ngành Thống kê rất cần sự nỗ lực, cố gắng của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Thống kê trong năm 2015.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Ông Nguyễn Bích Lâm, TCT TCTK, chủ trì Hội nghị
Ông Phạm Quang Vinh, Phó TCT TCTK, phát động phong trào thi đua năm 2015 của ngành Thống kê
Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó TCT TCTK, trình bày tổng hợp ý kiến thảo luận
Đoàn chủ tịch
Ông Vũ Thanh Liên, Phó TCT TCTK, và ông Phạm Quang Vinh, Phó TCT TCTK, điều hành buổi hội thảo
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Đại diện 4 đơn vị thuộc cơ quan TCTK và 5 Cục Thống kê ký giao ước thi đua
Ông Nguyễn Trung Nam, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng - Bộ KH & ĐT, công bố các quyết định thi đua khen thưởng của ngành Thống kê
Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện của 3 đơn vị
Đại diện của 17 tập thể nhận Cờ thi đua của Bộ từ Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung
Thứ trưởng trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho TCT Nguyễn Bích Lâm và Phó TCT Nguyễn Văn Liệu
Đại diện 11 đơn vị đạt thành tích xuất sắc được tặng thưởng huân chương độc lập và huân chương lao động
Ông Nguyễn Bích Lâm, TCT TCTK, trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho 15 tập thể
7 cá nhân được trao tặng Huân chương độc lập hạng nhì và Huân chương lao động hạng ba
 
Ông Nguyễn văn Liệu, PTCT TCTK, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện của 121 tập thể và 48 cá nhân
 
Phó TCT TCTK Phạm Quang Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện của các tập thể đạt thành tích xuất sắc
 
Phó TCT TCTK Vũ Thanh Liêm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH