Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 167
Hôm nay: 1,278
Lượt truy cập: 1,128,474
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015
Cập nhật bản tin: 1/27/2015
            

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và phân tích tình hình Kinh tế-Xã hội tháng 12 và ước tính năm 2014;

- Báo chính thức tình hình cơ bản về nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản nội địa; tình hình cơ bản về khai thác hải sản năm 2014;

- Báo cáo phân tích tình hình XHMT và đời sống dân cư năm 2014;

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Thực hiện công tác xử lý và nhập tin phiếu điều tra cơ sở kinh tế cá thể tháng 01/10 đảm bảo theo phương án quy định;

- Hoàn thành điều tra LĐVL tháng 12/2014 theo quy định; báo cáo kết quả rà soát, cập nhật bảng kê địa bàn điều tra; chia nhóm và chọn hộ điều tra KSMS năm 2015;

- Giám sát, kiểm tra cuộc điều tra tháng công nghiệp, thương mại & dịch vụ; điều tra xây dựng và vốn đầu tư quý;

- Tổ chức tốt lớp tập huấn điều tra LĐVL năm 2015; điều tra vốn đầu tư năm 2015 cho điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên cấp tỉnh và huyện.

2. Công tác khác:

- Hoàn thành số liệu và phân tích tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 phục vụ Ban văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI; Xuất bản tờ gấp số liệu năm 2014 phục vụ kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VI;

- Báo cáo thực hiện kê khai tài sản và thu nhập năm 2014; báo cáo kết quả đánh giá phân loại công chức năm 2014;

- Thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ ở Chi cục và các phòng nghiệp vụ thuộc Cục;

- Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục; hoàn thành các văn bản, hồ sơ thi đua khen thưởng đợt 1 báo cáo Tổng cục Thống kê;

- Thực hiện thanh toán, đối chiếu kho bạc, BHXH định kỳ; Thanh toán công trình trụ sở Cục theo khối lượng đã hoàn thành;

- Gặp gỡ giao lưu truyền thống ngành Thống kê 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tại thành phố Đồng Hới;

- Tổ chức trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ đảm bảo an toàn trong các ngày lễ và ngày nghĩ (thứ 7, CN); chuẩn bị tốt điều kiện phương tiện, vật tư, kinh phí cần thiết phục vụ công tác phòng chống lụt bão trong mùa mưa bão.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2015.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và phân tích tình hình Kinh tế-Xã hội tháng 01 năm 2015;

- Hoàn thành các báo cáo nhanh tháng 01/2015 của các phần hành nghiệp vụ;

- Báo chính thức diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ Mùa, cả năm 2014; báo chính thức diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm năm 2014; báo cáo chính thức sản lượng thủy sản năm 2014; Theo dõi và nắm bắt tình hình dịch bệnh cây trồng và vật nuôi;

- Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên taithiếu đói trong dân (nếu có);

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Triển khai phúc tra thu thập thông tin tại hộ cuộc điều tra  KSMS - QSG kỳ 4; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý, đánh mã báo cáo nhanh điều tra LĐVL tháng 01/2015;

- Tiếp tục rà soát, bổ sung các đơn vị điều tra vốn đầu tư năm 2015 trên địa bàn tỉnh; lập danh sách các doanh nghiệp có đến 31/12/2014 để tiến hành cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2015; theo dõi chỉ đạo 3 đơn vị cấp huyện còn lại triển khai tập huấn điều tra vốn đầu tư phát triển;

- Giám sát, kiểm tra cuộc điều tra tháng công nghiệp, thương mại & dịch vụ;

- Tiến hành công tác kiểm tra cuộc điều tra chăn nuôi thời điểm 01/01/2015;

2. Công tác khác:

- Tiến hành việc công khai tài sản và thu nhập năm 2014 theo quy định;

- Triển khai xây dựng, áp dụng và công bố Mô hình quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị; hoàn thành việc ban hành văn bản phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

- Thực hiện công tác bổ nhiệm lãnh đạo phòng, sắp xếp điều động cán bộ; xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ tập sự đối với các cán bộ công chức;

- Hoàn thành giải ngân vốn XDCB công trình trụ sở Cục, trụ sở Chi cục Thống kê huyện Gio Linh, huyện Hải Lăng theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trụ sở Chi cục Thống kê huyện Hải Lăng;

- Thực hiện thanh toán, đối chiếu kho bạc, BHXH định kỳ; tiến hành kiểm kê tài sản theo quy định; rà soát dự toán chi thường xuyên năm 2015;

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, vật chất, kinh phí tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thống kê năm 2014; triển khai kế hoạch công tác thống kê năm 2015 và đón Tết Ất Mùi-2015; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản;

- Tổ chức trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ đảm bảo an toàn trong dịp nghĩ Tết dương lịch năm 2015; các ngày lễ và ngày nghĩ (thứ 7, CN);

- Hoàn thành một số công việc đột xuất khác.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH