Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 95
Hôm nay: 21
Lượt truy cập: 1,128,691
Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2024
Cập nhật bản tin: 4/4/2024
            

 

 

 

I.   TÌNH HÌNH THC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2024

1.   Công tác nghiệp vụ

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I;

- Báo cáo Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023;

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác phương pháp chế độ 6 tháng đầu năm; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I;

- Báo cáo các cuộc điều tra hàng tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra theo kế hoạch;

- Báo cáo kết quả rà soát số liệu lao động việc làm phục vụ biên soạn Niên giám Thống kê năm 2023; tình hình lao động việc làm quý I;

- Thực hiện các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 3 và báo cáo TCTK theo quy định; hoàn thành công tác thu thập thông tin, kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả cuộc khảo sát mức sống kỳ 1;

- Hoàn thành công tác lập bảng kê Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở các địa bàn;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ; điều tra giá tiêu dùng, điều tra giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 3;

- Hoàn thiện công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả số liệu các cuộc điều tra hoạt động xây dựng và điều tra vốn đầu tư quý I;

 - Triển khai cuộc điều tra diện tích cây hàng năm vụ Đông xuân 2023-2024; điều tra khai thác thủy sản biển kỳ tháng 3;

- Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 do TCTK tổ chức tại TP Đà Lạt từ ngày 05/3 đến ngày 06/3/2024; tham dự hội nghị tập huấn trực tuyến điều tra doanh nghiệp năm 2024 do TCTK tổ chức;

- Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; điều tra doanh nghiệp năm 2024 cho giám sát viên và điều tra viên cấp tỉnh, huyện;

- Tham gia các công việc đột xuất khác.

2. Công tác khác

- Tiến hành kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2024 đối với UBND thị xã Quảng Trị;

- Triển khai biên soạn Niên giám Thống kê năm 2023;

- Thông tin đầu ra về một số chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các nhóm thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo quý I;

- Phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó cục trưởng theo quy định;

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lần đầu 01 Phó Chi cục trưởng CCTK khu vực Vĩnh Linh - Cồn Cỏ và 01 Phó Chi cục trưởng CCTK huyện Gio Linh;

- Rà soát, cập nhật thông tin về công chức, người lao động trên phần mềm QLNS;

- Tổ chức hội nghị công chức, người lao động cơ quan Cục Thống kê năm 2024;

- Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2023; quyết toán kinh phí năm 2023 toàn ngành; hướng dẫn sử dụng kinh phí phí, công khai kinh phí năm 2024;

- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ;

- Trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ; thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan.

II. K HOẠCH CÔNC TÁC THÁNG 4 NĂM 2024

1. Công tác nghiệp vụ

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4;

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy định trong Khung đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2023;

- Báo cáo thiệt hại do thiên tai (đột xuất); thiếu đói trong dân (nếu có);

- Báo cáo các cuộc điều tra hàng tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra theo kế hoạch;

- Thực hiện các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2)  Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức triển khai thu thập thông tin Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; điều tra doanh nghiệp năm 2024 ở các địa bàn huyện, thành phố, thị xã; tổ chức công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những ngày đầu thu thập thông tin của điều tra viên;

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 4 và báo cáo TCTK theo quy định;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ; điều tra giá tiêu dùng, điều tra giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 4;

- Kiểm tra, xử lý và báo cáo cuộc điều tra diện tích cây hàng năm vụ Đông xuân 2023-2024; báo cáo điều tra khai thác thủy sản biển kỳ tháng 3; Triển khai điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2024; điều tra khai thác thủy sản biển tháng 4;

- Tham gia các công việc đột xuất khác.

2. Công tác khác

- Triển khai công tác kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2024 đối với Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Cục trưởng theo quy định;

- Đối chiếu ngân sách quý I; Quyết toán tài chính năm 2023 toàn ngành;

- Báo cáo tự kiểm tra về tài chính kế toán trong năm 2024;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Trực bảo vệ cơ quan 24/24; phân công trực lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 01/5 theo quy định; thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác./.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH