Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 109
Hôm nay: 40
Lượt truy cập: 1,128,710
Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2024
Cập nhật bản tin: 2/2/2024
            

I.TÌNH HÌNH THC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2024

1. Công tác nghiệp vụ

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01;

- Báo cáo tình hình đời sống dân cư, an sinh xã hội; số vụ vi phạm và xử phạt môi trường tháng 01;

- Báo cáo dân số đô thị và di cư hàng năm;

- Báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra theo kế hoạch;

- Thực hiện báo cáo: Cập nhật thông tin về công chức, người lao động năm 2023; Danh sách trích ngang công chức, viên chức đến 31/12/2023; Báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức năm 2023; Phiếu bổ sung lý lịch năm 2023 của Lãnh đạo Cục thuộc Tổng cục quản lý (kèm bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ phát sinh trong năm); Hồ sơ đề nghị khen thưởng các thành tích năm 2023;

- Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản; kết quả thực hiện cơ chế tự chủ; tổng kết Công tác tài chính kế toán năm 2023;

- Thực hiện các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 01 và báo cáo TCTK theo quy định;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ; điều tra giá tiêu dùng, điều tra giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 01;

- Hoàn thiện công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả số liệu các cuộc điều  điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm 2023; điều tra thủy sản kỳ 01/12/2023. Triển khai cuộc điều tra Lâm nghiệp năm 2023; điều tra Chăn nuôi kỳ 01/01/2024;

        - Rà soát địa bàn và cập nhật bảng kê hộ khảo sát mức sống dân cư kỳ 1; Tổ chức Hội nghị tập huấn Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 cho đội ngũ GSV cấp tỉnh, tổ trưởng và điều tra viên vào giữa tháng 01 năm 2024;

- Tham gia các công việc đột xuất khác.

2. Công tác khác

- Báo cáo tình hình tổ chức họp báo công bố số liệu năm 2023;

- Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2024;

- Hoàn thiện việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm của Cục Thống kê Quảng Trị;

- Quyết định nâng lương, nâng lương trước thời hạn công chức tháng 01/2024, báo cáo kết quả nâng lương tháng 12/2023;

- Rà soát, cập nhập thông tin về công chức, người lao động lên phần mềm QLNS.

- Thanh toán kinh phí phát sinh tháng 12/2023 và tháng 1/2024;

- Kê khai thuế thu nhập quý IV/2023;

- Đối chiếu kho bạc tiền gửi 12 tháng năm 2023 và đối chiếu ngân sách nhà nước năm 2023;

- Kiểm kê tài sản năm 2024;

- Thăm Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo công tác tại Cục Thống kê;

- Trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ; chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan.

II. K HOẠCH CÔNC TÁC THÁNG 02 NĂM 2024

1. Công tác nghiệp vụ

 

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2024;

- Báo cáo tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn;

- Báo cáo thiệt hại do thiên tai (đột xuất); thiếu đói trong dân (nếu có)

- Báo cáo tình hình đời sống dân cư, an sinh xã hội; số vụ vi phạm và xử phạt môi trường tháng 2;

- Báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra theo kế hoạch;

- Thực hiện báo cáo: Báo cáo Kế hoạch biên chế công chức năm 2025; Báo cáo công tác tổ chức, cán bộ và chất lượng công chức quý I/2024;

- Thực hiện các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 02 và báo cáo TCTK theo quy định; triển khai công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý cuộc khảo sát mức sống kỳ 1 theo đúng phương án quy định;

- Triển khai công tác lập bảng kê Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở các địa bàn;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ tháng 02 năm 2024; điều tra giá tiêu dùng, điều tra giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 02;

- Hoàn thiện công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả số liệu các cuộc điều  điều tra trong nông nghiệp: điều tra chăn nuôi thời điểm 01/01; điều tra lâm nghiệp thời điểm 01/01; điều tra khai thác thủy sản biển kỳ tháng 02;

- Triển khai chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cuộc điều tra xây dựng và vốn đầu tư thực hiện năm 2023; điều tra xây dựng và vốn đầu tư thực hiện quý I/2024;

- Tham gia các công việc đột xuất khác.

2. Công tác khác

- Quyết định nâng lương công chức tháng 02, báo cáo kết quả nâng lương tháng 01/2024;

- Rà soát, cập nhập thông tin về công chức, người lao động lên phần mềm QLNS;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn;

- Thanh toán chứng từ tháng 02;

- Đối chiếu tiền gửi tháng 01;

- Đối chiếu kinh phí ngân sách năm 2023 nguồn Trung ương và địa phương;

- Lập dự toán và công khai kinh phí năm 2024;

- Trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ; trực Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, đúng theo quy định;

 

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác./.

 


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH