Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 199
Hôm nay: 1,322
Lượt truy cập: 1,128,518
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật bản tin: 3/16/2017
            

 

 QUYẾT TÂM TỔ CHỨC THỰC HIỆN THẮNG LỢI CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Nguyễn Quân Chính

 TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Trưởng BCĐTĐT 

Ngày 26/8/2016, Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 1672/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (TĐT) tiến hành trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc TĐT lần thứ 5, theo chu kỳ 5 năm tổ chức 1 lần. Cuộc TĐT lần này được xác định có quy mô lớn, phạm vi rộng, nội dung khá phức tạp và khó, liên quan trực tiếp đến nhiều đối tượng điều tra, nhiều loại hình tổ chức, nhiều thành phần kinh tế, đa dạng về ngành nghề hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp, dịch vụ, Chi nhánh văn phòng đại diện của Doanh nghiệp nước ngoài; Tổ chức phi Chính phủ; (Trừ các Đại sứ quán nước ngoài); cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, hiệp hội, cơ sở kinh tế cá thể; và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Là cuộc TĐT có mục đich, ý nghĩa quan trọng, đảm bảo yều cầu đặt ra là nhằm thu thập thông tin cơ bản, số liệu có độ tin cậy cao, phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời, chính xác, phác họa bức tranh toàn bộ nền kinh tế. Xóc lại thực lực quy mô, số lượng, chất lượng hiệu quả kinh tế, kết quả SXKD. Phân tích, đánh giá thực trạng động thái sau 5 năm so với TĐT lần trước, về năng lực, xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, từng vùng, khu vực và địa phương. Từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển KTXH của Đảng và Chính phủ. Trước mắt phục vụ công tác đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết XII của Đảng toàn quốc và Nghị quyết XVI của tỉnh Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015- 2020. Từ đó điều chỉnh và đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, quy hoạch; kế hoạch phát triển KTXH cho những năm tiếp theo.

Để triển khai cuộc TĐT kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Chỉ thị về việc tổ chức cuộc TĐT, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 2538/QĐ-UBND, ngày 18/10/2016 thành lập BCĐ gồm 13 đồng chí và tổ thường trực giúp việc gồm 23 đồng chí, đã thành lập 10 BCĐ cấp huyện và tổ giúp việc và thành lập 131/141 BCĐ cấp xã, phường, thị trấn. Huy động 670 cán bộ công chức tham gia BCĐ và tổ thường trực chỉ đạo, giám sát thực hiện TĐT và trên 200 điều tra viên; tổ trưởng. Đến nay chính quyền các cấp, BCĐ từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố và xã phường, thị trấn đã chủ động chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện, cơ sở vật chất và tinh thần sẳn sàng cho cuộc TĐT ra quân hoàn thành đạt kết quả cao nhất.

Ba ngành Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thuế và Cục thống kê đã tiến hành rà soát, thống nhất lập danh sách đơn vị phải tiến hành trực tiếp điều tra tại: 2316 doanh nghiệp đang hoạt động; 307 HTX; hơn 43500 cơ sở cá thể; gần 2000 đơn vị HCSN và cơ sở tôn giáo;…..

BCĐ các cấp đã mở Hội nghị triển khai quán triệt chủ trương, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phương án TĐT của BCĐ Trung ương, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung cuộc TĐT, thống nhất kế hoạch toàn bộ cuộc TĐT, phân công nhiệm vụ và làm rõ trách nhiệm của từng thành viên BCĐ… đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và thành viên BCĐ, tổ thường trực giúp việc. Đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỷ thuật ghi phiếu điều tra và các quy trình phỏng vấn tiếp cận đối tượng đơn vị thu thập thông tin, lập danh sách bảng kê doanh nghiệp, cơ sở cá thể, cơ quan Đảng, đoàn thể, hiệp hội, hành chính sự nghiệp và tôn giáo tín ngưỡng.

          Có thể nói tất cả đã sẵn sàng cho cuộc TĐT ra quân giành thắng lợi. Trước mắt cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo như sau:

1.Với quy mô, phạm vi và ý nghĩa quan trọng của cuộc TĐT, đòi hỏi BCĐ các cấp phải tranh thủ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất cao của cấp Ủy Đảng và chính quyền các cấp. Thành viên BCĐ và tổ công tác giúp việc cần phối hợp chặt chẽ với tinh thần và trách nhiệm cao để  tham mưu giúp UBND cùng cấp triển khai tốt cuộc TĐT trên pham vi địa phương. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo địa bàn, nắm chắc quá trình triển khai, bám sát cơ sở, kịp thời xử lý nhanh những vướng mắc phát sinh, với phương châm: Nhanh hơn – Trách nhiệm hơn – Quyết liệt hơn – Hiệu quả hơn.

2. Cục Thống kê, cơ quan thường trực BCĐ tỉnh,  là lực lượng nồng cốt trực tiếp xuyên suốt quá trình cuộc TĐT diễn ra, cần phát huy tốt vai trò tham mưu giúp UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, chuẩn bị các điều kiện vất chất, nội dunghướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng điều tra viên, tổ trưởng. Cần tăng cường việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thưc hiện nghiêm túc quy trình TĐT, kịp thời phát hiện những vướng mắc mới phát sinh tại cơ sở, uốn nắm những sai sót, đề xuất biện pháp xử lý với BCĐ các cấp. Không vì trở ngại nào làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của cuộc TĐT. Kiên quyết không bỏ sót, không chồng chéo trùng lắp đối tượng, đơn vị điều tra và không chấp nhận thông tin thu thập không chính xác, phản ảnh sai lệch thực trạng, có kế hoạch bảo quản tốt tài liệu biểu mẫu chặt chẽ và an toàn. Giữ vững thông tin liên lạc thông suốt giữa BCĐ tỉnh, huyện, xã phường thị trấn. Định kỳ BCĐ các cấp tổ chức giao ban phản ảnh tiến độ, báo cáo kết quả về UBND tỉnh, BCĐ tỉnh và Trung ương.

3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, hiệp hội, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố, giám đốc các doanh nghiệp, chủ các cơ sở cá thể có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức triển khai cuộc TĐT và phối hợp chặt chẻ, hổ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng tham gia trực tiếp điều tra trong việc thu thập, khai thác thông tin số liệu đảm bảo yêu cầu: Kịp thời, trung thực, khách quan, chính xác và đầy đủ.

Phải tăng cường nâng cao nhận thức rằng công tác TĐT không phải chỉ riêng của ngành Thống kê hay của BCĐ các cấp, mà công tác TĐT là nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1672/QĐ-TTg cho các Bộ, ngành, của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, dù bất luận trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải vượt qua, với tinh thần quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi toàn diện cuộc TĐT trên địa bàn Quảng Trị.

Các ngành: Giáo dục – Đào tạo, y tế, Ngân hàng, kho bạc, Cục Hải quan, Cục Thuế, Điện lực, Bưu điện – Viễn thông, Sở Nội vụ (cơ quan quản lý Tôn giáo), Tập đoàn, Tổng công ty, Công an, Quân đội…. cần có công văn chỉ đạo cụ thể các đơn vị trực thuộc chấp hành tốt yêu cầu của lực lượng điều tra viên khi trực tiếp thu thập thông tin tại cơ sở hoạt động theo quy định của phương án TĐT.

Cơ quan Tài chính các cấp cần chủ động có kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ về kinh phí cho BCĐ cấp mình hoạt động thuận lợi, đảm bảo yêu cầu cho cuộc TĐT theo phương án của Trung ương quy định.

4. Phải coi trọng công tác tuyên truyền, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Quảng Trị, Đài PTTH tỉnh, đài truyền thanh, phòng văn hóa huyện… có kế hoạch chỉ đạo tăng cường thời lượng phát sóng, huy động hệ thống loa truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn, treo cờ, khẩu hiệu, Pano, appich… để tuyên truyền phổ biến chủ trương, mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch thời gian và tiến độ cuộc TĐT đến mọi cấp, mọi ngành, mọi người dân và các đơn vị thuộc đối tượng điều tra được biết, từ đó có sự phối hợp, chia sẻ tạo khí thế sôi nổi, đảm bảo thuận lợi cho cuộc TĐT triển khai đúng kế hoạch đề ra.

5. Kết thúc cuộc TĐT, BCĐ các cấp sẻ tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời cổ vũ động viên khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia TĐT. Đồng thời công bố số liệu, khai thác sử dụng có hiệu quả kết quả TĐT phục vụ công tác phân tích đánh giá thực trạng về bức tranh tổng thể nền KTXH, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định kế hoạch, đề ra chủ trương chính sách phát triển KTXH của các địa phương và ngành lĩnh vực trên địa bàn tỉnh thời gian tiếp theo.

Cuộc TĐT kinh tế năm 2017 là nhiệm vụ trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ giao, mục đích và ý nghĩa của TĐT là hết sức quan trọng, thiết thực phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước trong phát triển KTXH của đất nước và của địa phương. Vì vậy đòi hỏi chúng ta hãy tỏ rõ quyết tâm cao nhất, quyết liệt nhất ra quân thực hiện thắng lợi cuộc TĐT kinh tế 2017 trên địa bàn Quảng Trị đúng tiến độ, chất lượng với độ tin cây cao nhất./.

                                                                   Nguyễn Quân Chính


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH