Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 127
Hôm nay: 72
Lượt truy cập: 1,128,742
Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2024
Cập nhật bản tin: 5/7/2024
            

 

I.   TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2024

1.   Công tác nghiệp vụ

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4;

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy định trong Khung đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2023;

- Báo cáo các cuộc điều tra hàng tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra theo kế hoạch;

- Thực hiện các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức triển khai thu thập thông tin Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Điều tra doanh nghiệp năm 2024 ở các địa bàn huyện, thành phố, thị xã; tổ chức công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào những ngày đầu thu thập thông tin của điều tra viên;

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm và các cuộc điều tra thường xuyên của tháng 4;

- Kiểm tra, xử lý và báo cáo cuộc điều tra diện tích cây hàng năm vụ Đông xuân 2023-2024; báo cáo điều tra khai thác thủy sản biển kỳ tháng 3; triển khai điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2024;

- Tham gia các công việc đột xuất khác.

2. Công tác khác

 - Kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2024 đối với Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Cục trưởng theo quy định;

- Thực hiện quy trình và bổ nhiệm lần đầu đối với 01 Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Vĩnh Linh – Cồn Cỏ và 01 Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Gio Linh;

- Tổ chức hội nghị trực báo quý I về các nội dung: chỉ đạo Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, Điều tra doanh nghiệp; công tác quản lý, điều hành của các đơn vị thuộc Cục Thống kê; công tác tổ chức - cán bộ; công tác kế toán;

- Tuyên truyền kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành;

- Làm việc với các đơn vị liên quan đến việc xin cấp đất xây dựng trụ sở CCTK Thị xã Quảng Trị;

- Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho các Chi cục Thống kê cấp huyện;

- Đối chiếu ngân sách quý I; Quyết toán tài chính năm 2023 toàn ngành;

- Báo cáo tự kiểm tra về tài chính kế toán trong năm 2024;

- Trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ; phân công trực lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 01/5 theo quy định; thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan.

II. KẾ HOẠCH CÔNC TÁC THÁNG 5 NĂM 2024

1.   Công tác nghiệp vụ

 

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5;

- Báo cáo ước tính thu, chi ngân sách nhà nước; một số chỉ tiêu về tiền tệ, ngân hàng; hoạt động kinh doanh xổ số và bảo hiểm xã hội quý II, 6 tháng đầu năm và sơ bộ quý I năm 2024; Báo cáo ước tính chi tiêu của hộ cho hoạt động thuê giúp việc hộ gia đình 6 tháng đầu năm 2024.

- Báo cáo các cuộc điều tra hàng tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra theo kế hoạch;

- Báo cáo công tác tổ chức, cán bộ và chất lượng công chức 6 tháng đầu năm;

- Thực hiện các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 5 và báo cáo TCTK theo quy định; triển khai công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý cuộc khảo sát mức sống kỳ 2 theo đúng phương án;

- Hoàn thành công tác thu thập thông tin tại hộ về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 ở các địa bàn huyện, thành phố, thị xã; triển khai công tác kiểm tra, giám sát, xử lý và hoàn thiện dữ liệu cuộc điều tra; báo cáo chất lượng số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 theo đúng phương án quy định;

- Tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024 các cuộc điều tra thường xuyên của tháng;

- Hoàn thiện công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả số liệu điều tra xây dựng quý 2; kết quả số liệu điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2023 của hộ dân cư, trang trại, xã phường, đơn vị sự nghiệp và Sở Tài chính;

- Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo chất lượng số liệu điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2024; triển khai cuộc điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ Đông xuân 2023-2024; báo cáo điều tra khai thác thủy sản biển kỳ tháng 4/2024;

- Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 do TCTK tổ chức;

- Tham gia các công việc đột xuất khác.

2. Công tác khác

- Triển khai 02 cuộc thanh tra về điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại CCTK Thị xã Quảng Trị, điều tra diện tích gieo trồng cây hàng năm tại CCTK huyện Triệu Phong;

- Lãnh đạo, tổ chức làm việc với 02 đơn vị: CCTK Thị xã Quảng Trị và Phòng Thống kê Xã hội;

- Phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Cục trưởng theo quy định;

- Làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy Đông Hà về công tác cán bộ;

        - Tổ chức Hội nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh về cung cấp thông tin, số liệu đầu vào phục vụ báo cáo 6 tháng đầu năm;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành; lễ chia tay đồng chí Phó Cục trưởng nghỉ hưu theo chế độ;

- Làm việc với các đơn vị liên quan đến việc xin cấp đất xây dựng trụ sở CCTK Thị xã Quảng Trị;

- Đối chiếu tiền gửi tháng 4, thanh toán chứng từ đến tháng 5;

- Tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 và trao quỹ khuyến học cho các cháu;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Trực bảo vệ cơ quan 24/24; thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác./.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH