Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 179
Hôm nay: 148
Lượt truy cập: 1,128,818
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2023
Cập nhật bản tin: 2/1/2024
            

 

           I.   TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023

1.   Công tác nghiệp vụ

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

-   Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng; Báo cáo năm 2023 phục vụ Kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh; Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Quảng Trị;

-   Báo cáo ước tính thu, chi ngân sách nhà nước; ước tính một số chỉ tiêu về tiền tệ, ngân hàng; hoạt động kinh doanh xổ số và bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh  quý IV, cả năm và sơ bộ quý III, 9 tháng năm 2023;

-   Báo cáo giải trình kết quả biên soạn số liệu GRDP ước tính quý IV, cả năm và sơ bộ quý III, 9 tháng năm 2023;

-   Báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra theo kế hoạch;

-   Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023;

-   Báo cáo thiệt hại do thiên tai (đột xuất); thiếu đói trong dân (nếu có);

-   Báo cáo tình hình đời sống dân cư, an sinh xã hội; số vụ vi phạm và xử phạt môi trường;

-   Báo cáo chính thức giáo viên, học sinh và lớp học giáo dục phổ thông đầu năm học 2023-2024;

-   Báo cáo Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo công tác văn thư, lưu trữ; sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023;

-   Báo cáo thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức; đánh giá công tác tổ chức, cán bộ năm 2023.

-   Thực hiện các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điều tra

-   Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng và báo cáo TCTK theo quy định; triển khai thu thập thông tin cuộc khảo sát mức sống dân cư kỳ 4 năm 2023;

-   Kết thúc công tác thu thập thông tin, tiến hành kiểm tra, xử lý và hoàn thiện dữ liệu cuộc điều tra người khuyết tật năm 2023 báo cáo TCTK theo quy định;

-   Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu các cuộc điều tra: ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ, giá tiêu dùng, giá sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 11;

-   Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc điều tra thủy sản biển kỳ tháng 10 và tiến hành điều tra thủy sản biển kỳ tháng 11; thực hiện kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2023; triển khai thu thập thông tin tại các địa bàn, nhập tin, xử lý và báo cáo kết quả thực hiện cuộc điều tra diện tích trồng cây lâu năm, tiến hành chọn mẫu, lập bảng kê danh sách các hộ có diện tích cho sản phẩm cây lâu năm;

-   Tham gia các công việc đột xuất khác.

2.   Công tác khác

-   Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước năm 2024 đối với Cục Thống kê trình Tổng cục trưởng phê duyệt;

-   Thực hiện thanh tra công tác điều tra Thương mại - Dịch vụ tại Chi cục Thống kê huyện Cam Lộ;

-   Hoàn thành báo cáo tham luận về công tác thanh tra gửi Tổng cục Thống kê, trình bày tại hội nghị tổng kết ngành Thống kê cả nước;

-   Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và số liệu đầu vào các ngành, lĩnh vực phục vụ tính toán chỉ tiêu GRDP ước tính năm 2023 tỉnh Quảng Trị.

-   Cử công chức tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị tại trường Chính trị Lê Duẩn và lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên tại trường Cao đẳng thống kê;

-   Quyết định nâng lương công chức tháng 12/2023, báo cáo kết quả nâng lương tháng 11/2023; Lập danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn năm 2023;

-   Thanh toán chứng từ đến tháng 11, đối chiếu tiền gửi tháng 10 năm 2023;

-   Xây dựng kế hoạch kiểm tra chứng từ huyện quý III năm 2023;

-   Trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ; chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

-   Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan.

II. KẾ HOẠCH CÔNC TÁC THÁNG 12 NĂM 2023

1.   Công tác nghiệp vụ

 (1) Thực hiện chế độ báo cáo

 

-   Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2023;

-   Báo cáo kiểm kê nguồn lực năm 2023;

-   Báo cáo phân tích tình hình kinh tế địa phương thông qua số liệu về các lĩnh vực: TKQG, ngân sách; tình hình tiếp nhận, công bố, phổ biến và sử dụng số liệu GRDP năm 2023;

-   Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý IV và năm 2023;

-   Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê năm 2023;

-   Báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh các cuộc điều tra theo kế hoạch;

-   Báo cáo thiệt hại do thiên tai (đột xuất), thiếu đói trong dân (nếu có);

-   Báo cáo tình hình đời sống dân cư, an sinh xã hội; số vụ vi phạm và xử phạt môi trường tháng 12;

-   Báo cáo tình hình lao động việc làm quý IV; phân tích đời sống dân cư, an sinh xã hội năm 2023;

-   Báo cáo Tiêu chí số 10 (thu nhập bình quân đầu người) nông thôn mới năm 2023; Thông tin đầu ra về một số chỉ tiêu thu nhập bình quân người/tháng giữa các nhóm thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo năm 2023;

-   Thực hiện các báo cáo: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nước năm 2023; Cập nhật thông tin về công chức, người lao động năm 2023; Danh sách trích ngang công chức, viên chức đến 31/12/2023; Quyết định và danh sách kê khai tài sản, thu nhập năm 2023; Phiếu kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai hằng năm năm 2023; Báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức năm 2023; Phiếu bổ sung lý lịch năm 2023 của Lãnh đạo Cục thuộc Tổng cục quản lý (kèm bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ phát sinh trong năm);

-   Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023;

-   Thực hiện các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điều tra

-   Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 12 và báo cáo TCTK theo quy định; hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc khảo sát mức sống dân cư kỳ 4;

-   Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu các cuộc điều tra: ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ tháng; giá tiêu dùng; giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 12; báo cáo kết quả số liệu điều tra vốn đầu tư thực hiện quý IV;

-   Báo cáo kết quả điều tra chi tiêu khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến Việt Nam;

-   Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc điều tra khai thác thủy sản biển kỳ tháng 11 và triển khai điều tra thủy sản kỳ 01/12/2023; triển khai thu thập thông tin tại hộ của các địa bàn mẫu về năng suất, sản lượng cây lâu năm;

-   Tham dự Hội nghị tập huấn trực tuyến điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2024, điều tra giá tiêu dùng năm gốc, điều tra lao động việc làm năm 2024 do TCTK tổ chức từ ngày 14/12 đến ngày 15/12/2023; Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ các cuộc điều tra tại tỉnh cho giám sát viên các cấp và điều tra viên;

-   Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 do TCTK tổ chức;

-   Tham gia các công việc đột xuất khác.

2. Công tác khác

-   Xây dựng và công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024;

-   Tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2023;

-   Phát hành Tờ gấp số liệu kinh tế - xã hội năm 2023 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 21 khóa VIII;

-   Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Cục Thống kê;

-   Tham dự hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Tổng cục Thống kê;

-   Thực hiện công tác đánh giá, phân loại, bình bầu các hình thức khen thưởng cá nhân, tập thể năm 2023; chuẩn bị các nội dung tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024;

-   Ban hành Quyết định thành lập Tổ biên soạn xây dựng Đề án Vị trí việc làm Cục Thống kê Quảng Trị, chuẩn bị các nội dung và thực hiện xây dựng Đề án theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

-   Rà soát, cập nhập thông tin về công chức, người lao động lên phần mềm quản lý nhân sự.

-   Thanh toán chứng từ phát sinh đến tháng 12/2023

-   Đối chiếu kho bạc tháng 11 và 11 tháng

-   Đối chiếu tiền gửi tháng 11

-   Phân bổ kinh phí cải cách tiền lương năm 2023

-   Trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ;

-   Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

-   Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

-   Thực hiện một số công việc đột xuất khác./.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH