Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 162
Hôm nay: 120
Lượt truy cập: 1,128,790
Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2014
Cập nhật bản tin: 8/28/2014
            

 KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 9 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và tình hình KT-XH tháng 8 năm 2014;

- Báo cáo thi tốt nghiệp phổ thông và giáo dục thường xuyên cuối năm học 2013-2014;

- Báo cáo một số chỉ tiêu chủ yếu trang trại và chỉ tiêu cơ bản của chủ trang trại năm 2014; Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi quý II năm 2014;

- Báo cáo chính thức năm 2013 các phần hành nghiệp vụ: Công nghiệp - Xây dựng và vốn đầu tư phát triển; Thương mại.

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Hoàn thành điều tra LĐVL tháng 8; Kiểm tra, xử lý và truyền số liệu điều tra KSMS kỳ 2, Rà soát địa bàn và chọn mẫu KSMS - quyền số giá kỳ 3;

- Giám sát, chỉ đạo, kiểm tra một số đơn vị thuộc lĩnh vực thương mại;

- Hoàn thành báo cáo cơ sở dữ liệu điều tra năng suất, sản lượng lúa, cây hàng năm khác vụ Đông xuân 2013-2014;

- Hoàn thành rà soát danh sách dự án công trình xây dựng, vốn đầu tư phát triển trong năm 2014.

2. Công tác khác:

- Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị định 79 cho cán bộ công chức ngành Thống kê Quảng Trị;

- Hoàn thành đối chiếu kho bạc, BHXH, quyết toán quý II/2014 đối với các chi cục;

- Tổ chức nghỉ dưỡng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên văn phòng Cục Thống kê Quảng Trị.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm 2014;

- Báo cáo dự ước số liệu lần 1 năm 2014;

- Báo cáo chính thức Tài khoản quốc gia năm 2013;

- Báo cáo thiệt hại do thiên tai, thiếu đói trong dân (nếu có);

- Báo cáo số liệu 9 tháng đầu năm và ước năm 2014 lĩnh vực nông nghiệp;

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý, đánh mã điều tra LĐVL tháng 9; báo cáo nhanh điều tra LĐVL tháng 9 và quý 3; Triển khai thu thập thông tin tại địa bàn, giám sát, kiểm tra, phúc tra thu thập thông tin tại hộ KSMS - quyền số giá kỳ 3; Báo cáo số liệu tính quyền số kỳ 2;

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ thương mại, dịch vụ và giá do TCTK tổ chức tại Thanh Hóa (5-6/9/2014);

- Chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu tập huấn điều tra cơ sở kinh tế cá thể 1/10; Triển khai các cuộc điều tra tháng định kỳ  CN-XD-TM-Giá;

- Xử lý, cài đặt các chương trình nhập tin dữ liệu doanh nghiệp, Xây dựng, Vốn đầu tư theo kế hoạch của Tổng cục Thống kê;

- Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra các cuộc điều tra tháng ở một số Chi cục Thống kê;

- Kiểm tra nghiệp vụ Thống kê tại Phòng Công nghiệp - Xây dựng;

- Tổ chức thăm đồng, đánh giá sơ bộ năng suất, sản lượng vụ Hè thu;

- Báo cáo cơ sở dữ liệu điều tra chăn nuôi 1/7 và cơ sở dữ liệu điều tra diện tích các loại cây trồng vụ Hè thu 2014;

- Triển khai điều tra chăn nuôi 1/10; điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ Hè thu năm 2014;

2. Công tác khác:

- Báo cáo số liệu và phân tích tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 phục vụ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI;

- Tổ chức hội nghị sơ kết tuyên dương cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Tổ chức trực báo lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng thuộc văn phòng cục và lãnh đạo các chi cục quý 3, 9 tháng đầu năm 2014;

- Tổ chức "Vui tết Trung thu" cho con cán bộ công chức, người lao động Văn phòng cục;

- Tổ chức trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9;

- Kiểm tra mua sắm, sửa chữa, trang bị tài sản cho lãnh đạo cục và các phòng nghiệp vụ, Chi cục Thống kê;

- Báo cáo công tác TCCB quý III năm 2014; Báo cáo số lượng và chất lượng công chức 9 tháng đầu năm 2014, kế hoạch tuyển dụng công chức viên chức năm 2015;

- Thực hiện thanh toán, đối chiếu kho bạc, BHXH; Báo cáo công khai điều chỉnh phân bổ dự toán bổ sung cho các đơn vị trực thuộc;

- Hoàn thành một số công việc đột xuất khác.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH