Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 156
Hôm nay: 113
Lượt truy cập: 1,128,783
Kế hoạch công tác tháng 7 năm 2014
Cập nhật bản tin: 8/28/2014
            

 

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 7 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và tình hình KT-XH tháng 6, 6 tháng  năm 2014;

- Báo cáo ước tính giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm, thuế và trợ cấp sản phẩm phân theo ngành kinh tế cấp I VSIC 2007 6 tháng đầu năm 2014 (theo giá hiện hành, theo giá so sánh 2010);

- Báo cáo học sinh phổ thông bỏ học năm học 2013-2014;

- Báo cáo chính thức DT-NS-SL vụ Đông xuân;

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Hoàn thành điều tra LĐVL tháng 6/2014; các báo cáo KSMS kỳ I và triển khai điều tra kỳ 2;

- Triển khai điều tra NS-SL cây trồng hàng năm vụ Đông xuân 2013-2014;

- Báo cáo cơ sở dữ liệu điều tra chăn nuôi 1/4/2014;

- Nghiệm thu, xử lý, nhập tin và báo cáo điều tra doanh nghiệp năm 2014.

2. Công tác khác:

- Làm việc với đoàn vụ Kế hoạch-Tài chính duyệt quyết toán năm 2013;

- Hoàn thành báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014;

- Hoàn thành các báo cáo về biên chế công chức hàng năm; quy hoạch cán bộ nguồn lãnh đạo các cấp năm 2014; Số lượng, trình độ chuyên môn đang làm công tác kế toán ở văn phòng Cục và các Chi cục;

- Hoàn thành duyệt quyết toán tài chính năm 2013;

- Dự hội nghị tập huấn triển khai hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, xã, tính toán chỉ tiêu thu nhập, giá trị sản xuất và GDP tại Hà Nội;

- Cử cán bộ tham gia học tập nghiệp vụ thống kê do Tổng cục tổ chức;

- Đi cơ sở kiểm tra và nắm bắt tình hình thực hiện chương trình công tác tháng, quý, năm;

- Tổ chức liên hoan và trao thưởng cho các cháu thiếu nhi là con em cán bộ công nhân viên văn phòng cục nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2014.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và tình hình KT-XH tháng 7 năm 2014;

- Phát hành niên giám thống kê năm 2013; báo cáo KT-XH, tờ gấp số liệu KT-XH 6 tháng đầu năm 2014 và 25 năm lập lại tỉnh Quảng Trị phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 12 khóa VI;

- Báo cáo thiệt hại do thiên tai, thiếu đói trong dân (nếu có);

- Báo cáo tình hình thực hiện phương pháp chế độ, hiện trạng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2014;

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Giám sát, kiểm tra ghi phiếu, nghiệm thu, xử lý, kiểm tra đánh mã báo cáo nhanh tháng 7 điều tra LĐVL;

- Nghiệm thu điều tra KSMS kỳ 2, phúc khảo thu thập thông tin tại hộ, kiểm tra làm sạch phiếu hộ; xã, nhập tin địa bàn KSMS kỳ 2;

- Triển khai điều tra trang trại 1/7/2014, chăn nuôi 1/7/2014;

- Rà soát danh sách dự án công trình thực hiện các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp, trang trại, địa bàn mẫu, làng nghề có thực hiện vốn đầu tư phát triển trong năm 2014;

- Xử lý, tổng hợp điều tra doanh nghiệp, gửi dữ liệu và báo cáo phân tích đúng phương án quy định.

2. Công tác khác:

- Dự kỳ họp HĐND tỉnh;

- Chấm điểm thi đua, nhận xét việc thực hiện kế hoạch công tác thống kê 6 tháng đầu năm cho các Chi cục;

- Tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, xã, tính giá trị sản xuất và triển khai Nghị định 79 cho cán bộ công chức trong ngành Thống kê Quảng Trị;

- Báo cáo tình hình, kết quả đào tạo bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2014;

- Thực hiện thanh toán, đối chiếu kho bạc, BHXH; Báo cáo công khai điều chỉnh phân bổ dự toán cho các đơn vị; Thực hiện công tác kiểm tra tài sản, duyệt quyết toán quý 2/2014 tại các chi cục;

- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động của Cục;

- Tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trong ngành nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2014;

- Bố trí sắp xếp phòng truyền thống, văn thư lưu trữ theo quy định của lưu trữ Nhà nước; kiểm tra lên kế hoạch mua sắm tài sản, vật rẻ cho các phòng làm việc (Rèm, màn...) trang trí phòng làm việc;

- Hoàn thành một số công việc đột xuất khác.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH