Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 107
Hôm nay: 38
Lượt truy cập: 1,128,708
Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2014
Cập nhật bản tin: 8/28/2014
            

 KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 8 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và tình hình KT-XH tháng 7 năm 2014;

- Phát hành niên giám thống kê năm 2013; báo cáo KT-XH, tờ gấp số liệu KT-XH 6 tháng đầu năm 2014 và 25 năm lập lại tỉnh Quảng Trị phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 12 khóa VI;

- Báo cáo tình hình thực hiện phương pháp chế độ, hiện trạng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2014;

- Rà soát số liệu GRDP cấp tỉnh theo chỉ đạo của TCTK.

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Hoàn thành điều tra LĐVL tháng 7, KSMS kỳ II;

- Triển khai điều tra trang trại 1/7/2014, chăn nuôi 1/7/2014;

- Hoàn thành điều tra doanh nghiệp, gửi dữ liệu và báo cáo phân tích đúng phương án quy định.

2. Công tác khác:

- Đón và làm việc với các đoàn lãnh đạo TCTK, công đoàn cơ quan TCTK, vụ Tổ chức, vụ Kế hoạch - TC, vụ Xây dựng và vốn đầu tư TCTK;

- Lãnh đạo dự kỳ họp HĐND tỉnh từ ngày 23 đến ngày 25/7/2014;

- Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp và Nghị định 79 cho cán bộ công chức ngành Thống kê Quảng Trị;

- Báo cáo tình hình, kết quả đào tạo bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2014;

- Thực hiện thanh toán, đối chiếu kho bạc, BHXH; Báo cáo công khai điều chỉnh phân bổ dự toán cho các đơn vị; Thực hiện công tác kiểm tra tài sản, duyệt quyết toán quý 2/2014 tại các Chi cục; Báo cáo lập dự toán kinh phí năm 2015;

- Tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách trong ngành nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2014;

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và tình hình KT-XH tháng 8 năm 2014;

- Báo cáo thiệt hại do thiên tai, thiếu đói trong dân (nếu có);

- Báo cáo thi tốt nghiệp phổ thông và giáo dục thường xuyên cuối năm học 2013-2014;

- Báo cáo một số chỉ tiêu chủ yếu trang trại và chỉ tiêu cơ bản của chủ trang trại năm 2014; Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi quý II năm 2014;

- Báo cáo chính thức năm 2013 các phần hành nghiệp vụ: Công nghiệp - Xây dựng và vốn đầu tư phát triển; Thương mại.

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý báo cáo nhanh tháng 8 điều tra LĐVL; Kiểm tra, xử lý và truyền số liệu điều tra KSMS kỳ 2, triển khai rà soát địa bàn và chọn mẫu KSMS - quyền số giá kỳ 3;

- Giám sát, chỉ đạo, điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ theo đúng phương án. Kiểm tra một số đơn vị về điều tra giá và điều tra thuộc lĩnh vực thương mại;

- Hoàn thành báo cáo cơ sở dữ liệu điều tra năng suất, sản lượng lúa, cây hàng năm khác vụ Đông xuân 2013-2014;

- Tiếp tục rà soát danh sách dự án công trình xây dựng, vốn đầu tư phát triển trong năm 2014; Tham gia góp ý phương án dự thảo, chuẩn bị Tổng điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015.

2. Công tác khác:

- Chuẩn bị số liệu, viết báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 phục vụ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI;

- Nghiệm thu, bàn giao công trình trụ sở Cục Thống kê;

- Thực hiện thanh toán, đối chiếu kho bạc, BHXH; Hoàn thành quyết toán quý II/2014 đối với các chi cục;

- Rà soát phân bổ dự toán cuối năm. Thanh lý các hợp đồng mua sắm tài sản đồng thời lên kế hoạch, dự toán mua sắm tài sản cho các đơn vị;

- Lập thủ tục xin sửa chữa xe ôtô 74B-1143 để phục vụ công tác;

- Hoàn thành một số công việc đột xuất khác.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH