Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 161
Hôm nay: 469
Lượt truy cập: 1,126,682
Chi cục Thống kê Đakrông
Cập nhật bản tin: 10/25/2016
            

 

 

01

Hồ Ngọc Long

Phó chi cục trưởng phụ trách

Được thành lập, tách ra từ phòng Thống kê huyện Hướng Hoá từ ngày 01/1/1997, lãnh đạo Cục điều đồng chí Nguyễn Anh Thuý cán bộ Thống kê huyện Hướng Hoá giữ chức phó trưởng phòng quyền trưởng phòng. Tại Quyết định số 270/QĐ-CTK-TCCB ngày 01/7/1999 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Thuý quyền trưởng phòng giữ chức trưởng phòng Thống kê Đakrông. Quyết định số 322 ngày 25/6/2004 điều động đồng chí Nguyễn Hữu Đông phó trưởng phòng Nông -Lâm - Thủy sản làm phó trưởng phòng thống kê huyện Đakrông. Về cán bộ trước năm 2006 có các đồng chí: Hồ Ngọc Long, Nguyễn Thanh Hưng năm 2004 Nguyễn Thanh Hưng chuyển về chi cục thống kê Gio Linh. Từ 2006 đến nay chi cục Thống kê có biến động nhân sự như sau: Quyết định số: 31/QĐ-CTK của Cục Trưởng cục Thống kê Quảng trị tuyển dụng Nguyễn Thị Nhi từ ngày 7/9/2009; Quyết định số: 35/QĐ-CTK ngày 7/9/2009 của Cục Trưởng cục Thống kê Quảng trị tuyển dụng Nguyễn Hữu Tuấn từ phòng nông nghiệp huyện chuyễn sang chi cục. Tháng 8/2010 đồng chí  Nguyễn Anh Thúy, Trưởng phòng nghĩ hưu theo Quyết định số: 87/QĐ-TCCB ngày 24/5/2010 của Cục trưởng cục Thống kê Quảng trị.

 Ngày 29/4/2010, theo Quyết định số: 84/QĐ-CTK Cục Trưởng cục Thống kê Quảng trị Bổ nhiệm đồng chí  Nguyễn Hữu Đông, Phó trưởng phòng Thống kê Đakrông giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê huyện Đakrông. Đến tháng 10/2010 bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê huyện Đakrông. Theo Quyết định số: 37/QĐ-CTK ngày 19/9/2011 của Cục Trưởng cục Thống kê Quảng trị đồng chí  Hồ Ngọc Long, cán bộ Chi cục Thống kê huyện Đakrông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chi cục Trưởng chi cục Thống kê. Tháng 10/2010 Nguyễn Xuân Hải được hợp đồng vào làm việc tại Chi cục, ngày 29/12/2011 Nguyễn Xuân Hải tuyển dụng chính thức; đến tháng 6/2013 Nguyễn Xuân Hải được Cục trưởng điều động đến làm việc tại Chi cục Thống kê huyện Gio Linh. Tháng 6/2012 nhận Nguyễn Thị Ly Ly vào lao động hợp đồng (hợp đồng 68) đến tháng 4/2014 chấm dứt hợp đồng lao động. Tháng 10/2013 Nguyễn Quốc Tuấn cán bộ Chi cục Thống kê Hướng Hóa được điều động đến nhận công tác tại Chi cục Thống Kê huyện Đakrông. Ngày 01/10/2013 tiếp nhận Nguyễn Hàn Thảo Ngọc đến tập sự tại Chi cục Thống kê huyện Đakrông, đến tháng 1/10/2014 Cục trưởng điều động Nguyễn Hàn Thảo Ngọc về nhận công tác tại phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng Cục Thống kê Quảng trị. Tháng 5/2014 nhận Nguyễn Xuân Bình lao động hợp đồng (hợp đồng 68) theo hợp đồng lao động số: 200/HĐ-CTK ngày 29/4/2014. Ngày 16/11/2015 Cục trưởng cục Thống kê có quyết định số 51/QĐ-CTK điều động Đ/c Nguyễn Hữu Đông về giữ chức phó phòng Nông nghiệp Cục. Ngày 7/12/2015 Cục trưởng cục Thống kê có quyết định số 55/QĐ-CTK điều động và bổ nhiệm Đ/c Nguyễn Hữu Đông về giữ chức phó chi cục trưởng chi cục Thống kê huyện Hướng Hóa.

Ngày 16/11/2015 Cục trưởng cục Thống kê có quyết định số 52/QĐ-CTK điều động và bổ nhiệm Đ/c Trần Trọng Lương về giữ chức Chi cục trưởng chi cục Thống kê huyện Đakrong.

 

Cán bộ Công chức Chi cục Thống kê huyện Đakrông

Hiện nay chi cục có 6 người, gồm 1 chi cục trưởng, 1 phó chi cục trưởng, 4 cán bộ. Trong đó 5 đại học, 1 trung học. Năm 2000 Cục Thống kê và UBND huyện Đakarông đã phối hợp đầu tư vốn (mỗi bên là 50%) xây dựng trụ sở cho phòng Thống kê Đakarông với diện tích 100 m2 nhà 2 tầng kiên cố cho đến nay, tổng giá trị xây dựng: 231 triệu. Tổng giá trị trụ ở hiện tại đánh giá là 190 triệu đồng.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH