Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 31
Hôm nay: 324
Lượt truy cập: 1,126,537
Chi cục Thống kê Hướng Hóa
Cập nhật bản tin: 10/25/2016
            

 

IMG_5377

Lê Chiêu Sơn

Chi cục trưởng 

 

Được thành lập sau ngày giải phóng Quảng Trị. Sau khi Cục Thống kê tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất, trưởng phòng Thống kê huyện Hướng Hoá đầu tiên từ năm 1976-1981 là đồng chí Lê Đường cán bộ thống kê khu vực Vĩnh Linh tăng cường. Từ năm 1981 đồng chí Lê Đường giữ chức ủy viên Thư ký UBND huyện Hướng Hoá. Cục Thống kê Bình Trị Thiên điều động và bổ nhiệm đồng chí Đinh Tư Lệnh cán bộ phòng Thống kê huyện Lệ Thủy giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Hướng Hoá. Đến năm 1986 đồng chí Đinh Tư Lệnh bị thi hành kỷ luật (Quyết định số 163-QĐ/CTK-TCCB tháng 4 năm 1986 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Trị Thiên về việc đình chỉ công tác thôi giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Hướng Hoá) và điều về phòng thống kê thành phố Huế - Cục Thống kê Bình Trị Thiên. Tháng 5 năm 1986 điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Trung cán bộ phòng nông nghiệp huyện Hướng Hoá giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Hướng Hoá (đến 1987 nghỉ hưu) và đề bạt đồng chí Nguyễn Văn Tường phó trưởng phòng phụ trách Thống kê huyện Hướng Hoá, đến năm 1990 được điều động giữ chức phó văn phòng Huyện ủy huyện Hướng Hoá. Năm 1987 - 1990 thực hiện Thông tư số 46 của Ban Bí thư TW phòng Thống kê huyện Hướng Hoá bàn giao lại cho địa phương quản lý và sát nhập với phòng kế hoạch thành phòng kế hoạch-thống kê do đồng chí Trần Công Lượng giữ chức Trưởng phòng.

 

 

Cán bộ Công chức Chi cục Thống kê huyện Hướng Hoá

Đến 3/1994 bộ phận thống kê tách ra thành lập phòng thống kê trực thuộc Cục Thống kê Quảng Trị.  Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 174/QĐ-TCCB ngày 01/4/1994 bổ nhiệm đồng chí Lê Chiêu Sơn giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Hướng Hoá. Đến ngày 7/8/2002 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 407/2000-QĐ-TCCB bổ nhiệm đồng chí Trần Trọng Lương chuyên viên phòng Thống kê huyện Hướng Hoá giữ chức phó trưởng phòng Thống kê Hướng Hoá. Đến ngày 10 tháng 10 năm 2010 phòng Thống kê đổi thành chi cục Thống kê theo Quyết định số 665/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng tổng cục thống kê. Về cán bộ trước năm 2006 có các đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Hoàng Xuân Thủy. Từ 2006 có biến động nhân sự như sau: Tuyển dụng Nguyễn Viết Hùng từ ngày 01/3/2006 vào làm việc tại phòng Thống kê Hướng Hóa. Tuyển dụng Hoàng Anh Dũng vào làm việc tại phòng từ 9/2006. Ngày 12/5/2009 Cục trưởng điều động Hoàng Xuân Thủy chuyển về làm Thống kê viên chi cục Thống kê thành phố Đông Hà. Ngày 01/12/2009 hợp đồng tuyển dụng Nguyễn Quốc Tuấn vào làm việc tại phòng Thống kê Hướng Hóa.  Điều động Hoàng Anh Dũng chuyển về làm Thống kê viên chi cục Thống kê huyện Gio Linh năm 2010. Ngày 01/10/2010 tiếp nhận Trần Thanh Sơn vào làm việc tại phòng Thống kê. Ngày 01/11/2011 hợp đồng Nguyễn Lệ Hằng vào làm công việc theo nghị định 68. Ngày 01/10/2013 Cục trưởng điều động Nguyễn Quốc Tuấn chuyển về chi cục thống kê huyện Đakrông. Ngày 01/10/2013 tuyển dụng Lê Thị Thùy Dương vào làm việc tại phòng Thống kê Hướng Hóa. Theo quyết định số: 18/QĐ-CTK ngày 14/4/2015 của cục trưởng: Nguyễn Lệ Hằng chuyển sang làm Chuyên viên Ban Tổ Chức Huyện ủy huyện Hướng Hóa. Ngày 01/7/2015 Trần Long Thiên được hợp đồng 68 thay Nguyễn Lệ Hằng. Ngày 16/11/2015 Cục trưởng cục Thống kê có quyết định số 52/QĐ-CTK điều động và bổ nhiệm Đ/c Trần Trọng Lương về giữ chức Chi cục trưởng chi cục Thống kê huyện Đakrong. Ngày 7/12/2015 Cục trưởng cục Thống kê có quyết định số 55/QĐ-CTK điều động và bổ nhiệm Đ/c Nguyễn Hữu Đông về giữ chức phó chi cục trưởng chi cục Thống kê huyện Hướng Hóa.

Hiện nay chi cục có 6 người gồm: Chi cục trưởng, 1 phó Chi cục trưởng, 4 cán bộ. Trong đó 4 đại học, 1 cao dẳng và 1 trung cấp. Về cơ sở vật chất kỹ thuật, chi cụcThống kê huyện Hướng Hoá đã được Tổng Cục, Cục Thống kê Bình Trị Thiên đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của phòng từ năm 1983 (nhà cấp 4). Năm 2010 Tổng cục Thống kê quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở mới cho chi cục thống kê huyện Hướng Hoá. Sau 26 năm xây dựng và trưởng thành, chi cục Thống kê huyện Hướng Hoá đã tranh thủ sự lãnh đạo giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương đúng mức về vật chất tinh thần, là đơn vị Thống kê cơ sở ở vùng sâu vùng cao gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác thông tin thống kê hàng năm phục vụ lãnh đạo địa phương và TW.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH