Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 79
Hôm nay: 372
Lượt truy cập: 1,126,585
Chi cục Thống kê Cam Lộ
Cập nhật bản tin: 10/25/2016
            

 

_DSC0003

Nguyễn Thế Đức

Chi cục trưởng

 Đã được thành lập từ tháng 5/1972. Trưởng phòng đầu tiên là đồng chí Nguyễn Văn Hiên cán bộ Thống kê khu vực Vĩnh Linh tăng cường. Đến tháng 3/1977 thực hiện chủ trương của TW, của tỉnh ủy Bình Trị Thiên, huyện Cam Lộ sát nhập với huyện Gio Linh và huyện Vĩnh Linh thành huyện Bến Hải. Phòng Thống kê của 3 huyện cũng sát nhập theo đơn vị hành chính và gọi là phòng Thống kê huyện Bến Hải. Đến năm 1982 huyện Cam Lộ tách ra khỏi huyện Bến Hải nhập về thị xã Đông Hà cho đến 01/5/1990 thực hiện chủ trương của TW và của tỉnh Quảng Trị huyện Cam Lộ được tái thành lập, phòng thống kê cũng được thành lập theo đơn vị hành chính mới nhưng sát nhập chung với phòng  Kế hoạch - Tài chính - Thống kê do đồng chí Hoàng Đình Thức phụ trách bộ phận Thống kê  Cam Lộ (trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Thống kê là đồng chí Nguyễn Lực). Từ tháng 3/1994 thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Trị, của Tổng cục Thống kê phòng Thống kê huyện Cam Lộ được tách riêng thành phòng Thống kê huyện Cam Lộ. Đồng chí Hoàng Đình Thức được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng, đến năm 1998 đồng chí Thức xin chuyển công tác. Tại Quyết định 158/QĐ-CTK ngày 15/2/1998 của Cục Thống kê Quảng Trị bổ nhiệm đồng chí Lê Đình Thu, phó Ban tổ chức Huyện ủy Cam Lộ giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Cam lộ cho đến tháng 6/2004. Trong thời gian làm trưởng phòng do đồng chí Thu không phát huy được nên lãnh đạo Cục điều về làm chuyên viên văn phòng Cục. Tại Quyết định số 331/QĐ-CTK ngày 25/6/2004 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Tâm phó trưởng phòng Thống kê nông lâm nghiệp thủy sản giữ chức quyền trưởng phòng Thống kê huyện Cam Lộ từ ngày 1/7/2004 và Quyết định số 330/QĐ-CTK ngày 25/6/2004 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Đức phó trưởng phòng công thương Cục Thống kê Quảng Trị giữ chức phó trưởng phòng Thống kê Cam Lộ kể từ ngày 11/7/2004 và đến 6/6/2005 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 328/QĐ-CTK bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Tâm quyền trưởng phòng Thống kê huyện Cam Lộ giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Cam Lộ. Về cán bộ trước năm 2006 có các đồng chí Đoàn Thắng, Trần Chí Năm, Hồ Kim Thành; Hoàng Thị Thanh.

Từ 2006 chi cục Thống kê Cam Lộ có biến động nhân sự như sau: Quyết định số: 733/QĐ-CTK ngày 20/12/2004, điều động đồng chí Trần Chí Năm - chuyên viên Phòng Thống kê Cam Lộ đến phụ trách công tác thống kê huyện Đảo Cồn Cỏ, sinh hoạt ghép với Phòng Kinh tế - Xã hội thuộc UBND huyện Đảo Cồn Cỏ, kể từ ngày 1/1/2005; Ngày 1 tháng 6 năm 2006, Hoàng thị Thanh chuyển công tác đến phòng Thống kê huyện Gio Linh; Ngày 26 tháng 10 năm 2006, đồng chí Hồ Kim Thành -  chuyên viên  phòng Thống kê Cam lộ, chuyển công tác đến phòng thống kê huyện Gio Linh từ 1/11/2006;  Quyết định số: 08/QĐ-CTK ngày 8 tháng 6 năm 2009, đồng chí Lê Quang Tâm chuyển công tác về giữ chức Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp - Máy tính văn phòng Cục, kể từ ngày 1/7/2009.

Ngày 23 tháng 6 năm 2009, Quyết định số: 25/QĐ-CTK bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Thế Đức - Phó trưởng phòng Thống kê Cam Lộ giữ chức Trưởng phòng Thống kê Cam Lộ, kể từ ngày 1/7/2009; Quyết định số:10/QĐ-CTK ngày 10 tháng 6 năm 2009, đồng chí Hoàng Vĩnh Bách - Phó trưởng phòng Thống kê Dân số -  Văn xã đến giữ chức Phó trưởng phòng Thống kê huyện cam lộ, kể từ ngày 1/7/2009; Ngày 7/9/2009, tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với Trương Thị Mỹ Phước, kể từ ngày 01/9/2009; ngày 9/2/2010 Trương Thị Mỹ Phước chuyển công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 1/6/2010, điều động đồng chí Trần Chí Năm - chuyên viên Phòng Thống kê Dân số - văn xã đến công tác tại Phòng thống kê huyện Cam Lộ. Quyết định số: 113/QĐ- CTK ngày 8 tháng 10 năm 2010, đồng chí Nguyễn Thế Đức - Trưởng phòng Thống kê Cam Lộ giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thống kê Cam Lộ, kể từ ngày 10/10/2010. Quyết định số: 08/QĐ-CTK ngày 1 tháng 2 năm 2012, đồng chí Hoàng Vĩnh Bách - Phó trưởng phòng thống kê huyện cam lộ, về nhận công tác tại Phòng thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê Quảng Trị; Quyết định số: 09/QĐ-CTK ngày 5 tháng 1 năm 2012, điều động đồng chí Lê Đình Thu - Phó trưởng Phòng thanh tra, pháp chế, tuyên truyền, thi đua khen thưởng PPCĐ - CNTT văn phòng Cục Thống kê Quảng Trị giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục thống kê Cam Lộ, kể từ ngày 1/2/2012; Ngày 1/10/2013, tuyển dụng  Hồ Thị Loan đang hợp đồng tại Chi cục Thống kê huyện Cam Lộ thuộc Cục Thống kê Quảng Trị vào ngạch Thống kê viên, kể từ ngày 1/10/2013. Ngày 01/1/2014 tiếp nhận Hoàng Anh Dũng cán bộ Chi cục Thống kê huyện Gio Linh đến làm việc tại Chi cục Thống kê huyện Cam Lộ; ngày 5/3/2014 tiếp nhận Hoàng Thị Lành - Thống kê viên chi cục Thống kê Thành phố Đông Hà đến làm việc tại Chi Cục Thống kê huyện Cam lộ; Quyết định số: 17/QĐ-CTK ngày 1/4/2014, đồng chí Đoàn Thắng - cán sự, nghĩ hưu theo chế độ, kể từ ngày 1/7/2014;  Quyết định số: 18/QĐ-CTK ngày 1/4/2014, đồng chí Lê Đình Thu - Phó Chi cục trưởng, nghĩ hưu theo chế độ, kể từ ngày 1/7/2014.

 

Cán bộ Công chức Chi cục Thống kê huyện Cam Lộ

Tổng số CBCC Chi cục Thống kê Cam Lộ hiện nay có 6 người, gồm Chi cục trưởng, 1 phó Chi cục trưởng, 4 cán bộ. Trong đó 5 đại học, 1 trung học. Tháng 10/2001 UBND huyện Cam Lộ đã chuyển giao trụ sở UBND xã Cam Thành cho phòng Thống kê huyện Cam Lộ quản lý và sử dụng. Tháng 9/2004 UBND huyện Cam Lộ đã chuyển quyền sở hữu trụ sở trên cho ngành Thống kê. Từ năm 2001 - 2005 được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Quảng Trị đã đầu tư cải tạo, nâng cấp gần 100 triệu đồng để làm trụ sở làm việc lâu dài. Đến nay chi cục Thống kê huyện Cam Lộ đang được TCTK đầu tư xây dựng trụ sở mới trị giá gần 3 tỷ đồng.

 


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH