Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 194
Hôm nay: 1,315
Lượt truy cập: 1,128,511
Chi cục Thống kê Gio Linh
Cập nhật bản tin: 10/25/2016
            

  

huong_2

Lê Thị Thanh Hương

Chi cục trưởng

Từ tháng 6/1972 sau giải phóng Quảng Trị 1/5/1972 bộ phận Thống kê huyện ghép với bộ phận Tài chính Ngân hàng tín dụng gọi là "phòng Kế hoạch Thống kê Ngân tín" đến năm 1975 bộ phận Thống kê huyện tách ra để thành lập phòng riêng, cán bộ công chức lúc đầu có 4 người do đồng chí Trương Khắc Bình làm trưởng phòng; Đến năm 1977 Vĩnh Linh - Gio Linh - Cam Lộ sát nhập thành phòng Thống kê huyện Bến Hải, số cán bộ lúc đó gồm đồng chí Trương Khắc Bình chuyển vào phòng tổ chức cán bộ Cục Thống kê Bình Trị Thiên, còn có các đồng chí Lâm, Hùng, Linh chuyển ra phòng Thống kê  Bến Hải; Ngày 01/5/1990 thực hiện chủ trương của TW và của tỉnh Quảng Trị, huyện Bến Hải tách ra về địa giới cũ (huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh). Phòng Thống kê Gio Linh lúc này sát nhập với phòng kế hoạch tài chính do đồng chí Hồ Phi Linh phụ trách công tác Thống kê của huyện cho đến tháng 02/1994. Tháng 3/1994 thực hiện Quyết định 552 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc cho Cục Thống kê Quảng Trị quản lý theo hệ thống dọc đến phòng Thống kê huyện. Bộ phận Thống kê trong phòng kế hoạch Tài chính tách ra thành phòng Thống kê huyện Gio Linh, cán bộ công chức có 3 người do đồng chí Hồ Phi Linh giữ chức phó phòng quyền trưởng phòng. Tháng 12 năm 1994 lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 274/QĐ-TCCB ngày 26/12/1994 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Kế chuyên viên phòng Nông lâm - Thủy sản Cục giữ chức trưởng phòng Thống kê Gio Linh.

 

Cán bộ Công chức Chi cục Thống kê huyện Gio Linh

Đến tháng 10/2000 Cục trưởng Cục Thống kê  có Quyết định số 487/QĐ-TCCB ngày 9/10/2000 luân chuyển đồng chí Nguyễn Quốc Kế về Cục giữ chức trưởng phòng Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản và Cục trưởng Cục thống kê Quảng Trị có Quyết định số 403/QĐ-TCCB ngày 7/8/2002 bổ nhiệm đồng chí Hồ Phi Linh phó trưởng phòng giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Gio Linh và Quyết định số 78/TCTK-TCCB ngày 17/2/2004 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng giữ chức phó trưởng phòng. Sau đó luân chuyển đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng vào làm trưởng phòng Tổ chức hành chính cục. Ngày 16/8/2004 điều động Nguyễn Thanh Hưng từ phòng Thống kê huyện Đakrong về nhận công tác tại phòng Thống kê Gio Linh. Ngày 8/4/2005 Cục trưởng có Quyết định số 165/QĐ-CTK-TCCB bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Thanh Hương chuyên viên giữ chức phó trưởng phòng. Ngày 1/3/2005 tuyển dụng Nguyễn Minh Sơn vào phòng thống kê; đến 1/11/2006 Nguyễn Minh Sơn, chuyển đi làm việc tại văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 24/5/2006 điều động Nguyễn Thanh Hưng từ phòng Thống kê huyện Gio Linh lên phòng Dân số văn xã ở cục. Ngày 1/6/2006  điều động Hoàng Thị Thanh từ phòng thống kê Cam Lộ chuyễn về phòng Thống kê Gio Linh; Tháng 12/2006 điều động Hồ Kim Thành từ phòng thống kê Cam Lộ chuyển về phòng Thống kê Gio Linh; ngày 06/12/2007 chuyển Hồ Kim Thành từ phòng thống kê Gio Linh lên làm việc tại phòng Nông nghiệp cục từ ngày 01/1/2008; ngày 7/9/2009 tuyển dụng Trần Thị Tuyết vào làm việc chính thức ở phòng Thống  kê Gio Linh; tiếp nhận Hoàng Thị Lành vào thử việc sau đó chuyển vào chi cục Đông Hà. Riêng đồng chí Nguyễn Hữu Huề vào làm cán sự từ 1992 cho đến nay.

Ngày 29/9/2010 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có Quyết định số 665/QĐ-TCTK về việc thành lập Chi cục thống kê huyện kể từ ngày 10/10/2010. Quyết định số 97/QĐ-TCCB ngày 29/7/2010 Đồng chí Hồ Phi Linh, nghỉ hưu từ ngày 01/10/2010; Quyết định số 108/QĐ-CTK ngày 6/10/2010 bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Thanh Hương phó trưởng phòng giữ chức Chi cục trưởng. Hợp đồng Lê Thị Hiền Nhân vào làm việc ở chi cục Thống kê Gio Linh từ ngày 30 tháng11 năm 2011. Ngày 01/10/2012 Hoàng Anh Dũng, từ Chi cục Thống kê Hướng Hóa chuyển về chi cục Thống kê Gio Linh; ngày 1/6/2013 Nguyễn Xuân Hải: chuyển từ chi cục Thống kê Đakrông về chi cục Thống kê Gio Linh; ngày 1/1/2014 cục điều động Hoàng Anh Dũng chuyển lên chi cục Thống kê Cam Lộ.

Hiện nay phòng có 6 người gồm Chi cục trưởng, 5 cán bộ. Trong đó có 3 người có trình độ đại học, 1 cao đẳng, 2 trung học. Chi cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi cục Thống kê huyện Gio Linh được TCTK đầu tư xây dựng trụ sở làm việc khang trang đưa vào sử dụng năm 2014; giá trị tài sản được đầu tư xây dựng là 970 triệu

 


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH