Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 86
Hôm nay: 379
Lượt truy cập: 1,126,592
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê
Cập nhật bản tin: 1/11/2012
            

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí,

Báo cáo chung và các báo cáo chuyên đề đã được gửi đến quý vị đại biểu và các đồng chí tham dự Hội nghị. Tôi khái quát những kết quả chủ yếu toàn Ngành đã đạt được trong năm 2011 và nêu một số vấn đề cơ bản trong phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012.

Kính thưa các đồng chí,

Năm 2011, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh chung của đất nước, ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác năm 2011 với nhiều thuận lợi đan xen khó khăn. Song, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ mà trực tiếp là Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự quan tâm ủng hộ và phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của người cung cấp cũng như người sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước, toàn ngành Thống kê nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2011, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và thiết thực kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Thống kê (06/5/1946-06/5/2011).

I. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM THÔNG TIN THỐNG KÊ

1. Về biên soạn và phổ biến thông tin

Bám sát diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, trên tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, toàn Ngành đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ các kỳ họp của Chính phủ đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Các báo cáo nhanh năm 2011 đã chú trọng hơn trong việc rà soát các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, các cân đối vĩ mô, phân tích đánh giá tình hình, lý giải nguyên nhân và đề xuất các giải pháp chủ yếu.

Trong 6 tháng đầu năm trên cơ sở nắm vững diễn biến tình hình, Tổng cục đã đưa ra các nhận định và dự báo sớm về tình hình kinh tế-xã hội làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo Bộ đề xuất Chính phủ điều chỉnh một số mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Cũng trong năm qua, Tổng cục đã tham mưu giúp Bộ trưởng ban hành các văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong mỗi kỳ họp và cung cấp thông tin đáp ứng các yêu cầu đột xuất của Đảng, Chính phủ của người dùng tin.

Các ấn phẩm chủ yếu của ngành Thống kê được phát hành đúng thời gian quy định và với chất lượng ngày càng được nâng cao. Các chỉ tiêu, bảng biểu trong Niên giám năm 2010, đã được chuẩn hoá theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới được ban hành.

Về phổ biến thông tin thống kê, trong năm qua, Tổng cục đã tổ chức thành công Họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; Họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2011 kết hợp với công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011. Các phương tiện thông tin chủ yếu của Ngành đã tích cực, chủ động phổ biến thông tin thống kê, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực thống kê, tuyên truyền các hoạt động quan trọng của Ngành, nhất là Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 và Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Thống kê...

Để đẩy mạnh việc phổ biến thông tin, toàn Ngành đã chủ động phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan truyền thông phổ biến thông tin thống kê. Hàng tháng, cơ quan báo, đài ở Trung ương và địa phương thường xuyên đưa tin, trích dẫn số liệu tình hình kinh tế - xã hội dựa trên nguồn thông tin do Tổng cục và các Cục Thống kê biên soạn, cung cấp.

Ở địa phương, các Cục Thống kê tiếp tục tập trung nhiều công sức thực hiện tốt kế hoạch thông tin do Tổng cục Thống kê giao, đồng thời biên soạn các báo cáo thường kỳ và đột xuất về tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương.

2. Về tổ chức thu thập, xử lý thông tin

Hoàn thành tốt khối lượng rất lớn về công tác chuẩn bị, triển khai thu thập thông tin, tổng hợp kết quả sơ bộ và đang xử lý kết quả toàn bộ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 (TĐT)

Trong năm qua, toàn Ngành đã làm tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo TĐT các cấp từ Trung ương đến tỉnh và huyện trong thực hiện các công tác chuẩn bị cũng như thu thập thông tin, xử lý thông tin, tổng hợp và công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra.

Ngày 01/7/2011, toàn Ngành đã ra quân đồng loạt thực hiện thu thập thông tin tại địa bàn. Sau một tháng thu thập thông tin, việc nghiệm thu phiếu điều tra, tiếp theo là xử lý thông tin cũng như tổng hợp nhanh ở tất cả các cấp đã được khẩn trương thực hiện nhằm bảo đảm cho việc công bố kết quả sơ bộ vào cuối tháng 12 năm 2011 và kết quả toàn bộ vào quí III năm 2012. Kết quả sơ bộ phản ánh tương đối sát tình hình thực tế tại các địa phương trên cả nước.

Bên cạnh việc tập trung tổ chức tốt Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, toàn Ngành còn chú trọng thực hiện 26 cuộc điều tra trong Kế hoạch điều tra năm 2011. Đã có nhiều điểm cải tiến trong tổ chức điều tra năm qua như: Bảng hỏi điều tra doanh nghiệp năm 2011 được hoàn thiện hơn theo hướng thu thập đầy đủ thông tin phục vụ nhu cầu thống kê chuyên ngành; Khảo sát mức sống hộ dân cư năm 2011 được cải tiến theo hướng rút gọn phiếu phỏng vấn và tiến hành một kỳ vào cuối năm 2011 nhằm đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về việc đánh giá vấn đề nghèo đói. Ngoài ra, trong năm 2011, toàn Ngành còn thực hiện nhiều cuộc điều tra theo yêu cầu của các địa phương nhằm cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Tổng cục Thống kê đang khẩn trương chuẩn bị Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 như: Xây dựng kế hoạch; thành lập Tổ công tác chuẩn bị Tổng điều tra; trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012; trình Bộ trưởng để ban hành Công văn số 6873/BKHĐT-TCTK hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra; làm việc với một số Bộ, ngành về việc phối hợp cung cấp danh sách đơn vị điều tra; hoàn thành phương án và tổ chức điều tra thí điểm Tổng điều tra tại 4 tỉnh, thành phố; dự toán kinh phí Tổng điều tra năm 2012; xây dựng phương án chính thức về Tổng điều tra năm 2012...

Ngoài việc thu thập thông tin qua điều tra, trong những năm gần đây, đặc biệt trong năm 2011, hoạt động thu thập thông tin qua các chế độ báo cáo thống kê của các Bộ, ngành ở Trung ương và Sở, ban, ngành ở địa phương ngày càng được coi trọng và có hiệu quả.

3. Về phân tích, dự báo thống kê

Trong năm 2011, Tổng cục Thống kê đặc biệt quan tâm chú trọng lĩnh vực này nhằm nâng cao giá trị và tính hữu dụng của thông tin thống kê. Không chỉ phản ánh nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau của đời sống kinh tế, xã hội, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các báo cáo thống kê bước đầu đã tập trung phân tích, đánh giá về hoạt động điều hành chính sách tài chính, tiền tệ, vấn đề lạm phát..., các vấn đề liên quan tới cân đối kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững của nền kinh tế. Cùng với biên soạn báo cáo, Tổng cục đã tổ chức lớp đào tạo kiến thức về phân tích và dự báo thống kê cho đội ngũ cán bộ làm công tác phân tích của các đơn vị trong Tổng cục và một số Cục Thống kê.

II. CÔNG TÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM

Bám sát những nội dung trong Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, trong năm qua, Tổng cục đã tích cực tập trung nguồn lực để hoàn thành tốt nhiều công việc quan trọng về phương pháp chế độ thống kê và xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, được thể hiện trên những nội dung cụ thể như sau:

1. Về công tác phương pháp chế độ

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng ký ban hành các văn bản pháp lý quan trọng về nghiệp vụ thống kê, bao gồm: (i) Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 về việc ban hành danh mục xuất, nhập khẩu Việt Nam; (ii) Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.

b) Dự thảo, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng về: quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng”; quy định nội dung danh mục xuất, nhập khẩu Việt Nam.

c) Tổ chức hội nghị công bố Hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; hội nghị triển khai Đề án “Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê” và nội dung tập huấn các Hệ thống chỉ tiêu thống kê. Một số Cục Thống kê đã tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra các văn bản về tổ chức triển khai Hệ thống chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố; hướng dẫn áp dụng Hệ thống chỉ tiêu Thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đến lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố.

d) Tổng cục đã phối hợp với các Bộ, ngành và chỉ đạo các Cục Thống kê tham mưu giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tổng kết việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản liên quan. Đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp để đưa việc sửa đổi Luật Thống kê vào Chương trình xây dựng Luật năm 2013 của Quốc hội khóa XIII.

2. Về xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Trong năm qua, Tổng cục đã chủ động huy động nguồn lực của Ngành, tích cực, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và với sự hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế (UNDP, WB, UNFPAPARIS21), thu nhận tri thức và kinh nghiệm thực tiễn của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thống kê, các nhà khoa học; đã tích cực tham vấn các nhà cung cấp thông tin, các đối tượng sử dụng thông tin thống kê, các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế tại Việt Nam... để xây dựng Chiến lược một cách nghiêm túc, khoa học.

Với sự tích cực và khẩn trương trong quá trình xây dựng, ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1803/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đây là Chiến lược đầu tiên của Thống kê Việt Nam được xây dựng một cách công phu, bài bản, đặt nền móng pháp lý và định hướng quan trọng cho ngành Thống kê Việt Nam phát triển nhanh và vững chắc trong tương lai.

Tổng cục Thống kê cũng đã chủ động xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược và gửi xin ý kiến các Bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Năm 2011 là năm có nhiều chuyển biến lớn trong công tác tổ chức, cán bộ tạo tiền đề phát triển cho ngành Thống kê trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Điều này được thể hiện trên một số nét chính sau đây:

Các Cục Thống kê đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi mô hình theo các phòng nghiệp vụ được quy định tại các Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố. Đồng thời, đang triển khai xây dựng chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Tổng cục.

Tổng cục đã xây dựng Đề án bổ sung biên chế công chức của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2011-2015 báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để gửi Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có Quyết định giao bổ sung 420 biên chế cho các Chi cục Thống kê cấp huyện trong năm 2011.

Tổng cục cũng đã xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc được quy định theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trình Bộ trưởng xem xét và Bộ trưởng đã ban hành Quyết định phê duyệt cho Tổng cục Thống kê 804 vị trí việc làm thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc quy định theo Nghị định số 68 (lái xe, bảo vệ, tạp vụ). Vừa qua, Tổng cục đã phân bổ cho các đơn vị.

Tổng cục đã báo cáo Bộ trưởng để hoàn thành chuyển đổi các doanh nghiệp trực thuộc theo mô hình mới, cụ thể: Công ty Phát hành biểu mẫu thống kê thành Công ty TNHH một thành viên In và Phát hành biểu mẫu Thống kê; Xí nghiệp in Thống kê TP. HCM thành Công ty TNHH một thành viên In thống kê TP. Hồ Chí Minh; Nhà Xuất bản thống kê thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống kê. Sau khi chuyển đổi mô hình, hoạt động của các đơn vị dần đi vào ổn định và hiệu quả.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm tiếp tục được làm tốt. Chế độ chính sách cán bộ, giải quyết nghỉ hưu, nghỉ chế độ, bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Tổng cục và các đơn vị trong Ngành nhìn chung được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Nhà nước.

Năm 2011, Tổng cục đã tổ chức thi tuyển công chức, viên chức cho các Cục Thống kê và 2 Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II và III. Nhìn chung việc tổ chức thi tuyển đều bám sát các quy định của nhà nước, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. Tổng cục Thống kê cũng đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cho cán bộ, công chức thuộc hệ thống thống kê tập trung và thống kê Bộ, ngành; cử nhiều lượt cán bộ, công chức trong Ngành tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước và kiến thức an ninh quốc phòng.

Hai Trường của Ngành đã làm tốt công tác tuyển sinh năm 2011; tổ chức dạy học theo chương trình, giáo trình; từng bước hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung cấp Thống kê tiếp tục hoàn thiện Đề án để nâng cấp trường thành Trường Đại học và Trường Cao đẳng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác đào tạo liên thông, phối hợp đào tạo tiếp tục được chú trọng.

IV. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Trong năm qua, hoạt động quản lý tài chính của Tổng cục có nhiều cố gắng, một mặt bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác chuyên môn, một mặt tích cực góp phần cùng cả nước thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng cục đã sớm phân bổ và công khai giao dự toán thu, chi ngân sách thường xuyên năm 2011 cho các đơn vị trong Ngành. Ban hành kịp thời nhiều văn bản quản lý tài chính để hướng dẫn điều hành kinh phí ngân sách nhà nước năm 2011. Thẩm tra, xét duyệt quyết toán năm 2009 cho 66 đơn vị dự toán; và công khai quyết toán ngân sách nhà nước được duyệt năm 2009 theo quy định. Đồng thời đã tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước 2010 của Ngành báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị triển khai Chương trình hành động của Tổng cục về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Triển khai sớm công tác xây dựng dự toán năm 2012.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng được điều chỉnh phù hợp trong bối cảnh đầu tư công bị cắt giảm. Các đơn vị đã có nhiều nỗ lực để tổ chức thực hiện dự án trong danh mục đầu tư theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đến cuối năm toàn Ngành đã giải ngân được 95% số vốn theo kế hoạch.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, để chủ động trong công tác xây dựng cơ bản trong những năm tiếp theo, Tổng cục đã lập dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011, giai đoạn 2011-2015 trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng.

V. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

Lĩnh vực công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm thông tin của toàn Ngành. Tổng cục đã xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 1075/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2011 phê duyệt Chương trình phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Tiến hành xây dựng một số kho dữ liệu thống kê cho các cuộc điều tra để từng bước tích hợp kho dữ liệu toàn Ngành, như: Kho dữ liệu về điều tra lao động việc làm, khảo sát mức sống dân cư và các kho dữ liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Thực hiện tốt việc quản trị, duy trì thông suốt an toàn hệ thống mạng và cung cấp dịch vụ trên mạng của Tổng cục.

Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục tập trung vào giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của Ngành. Trong số các đề tài nghiên cứu, có một số đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong thực tiễn công tác thống kê, đó là: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn sử dụng năm 2010 làm năm gốc trong công tác thống kê Việt Nam; Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ đánh giá và sửa đổi Luật Thống kê; Triển khai nhiệm vụ tính HDI năm 2010...

Ở địa phương, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được lãnh đạo quan tâm chú ý, một số chuyên đề khoa học dưới dạng các dự án, đề tài tham gia với địa phương được tổ chức thực hiện, cán bộ, công chức đã quan tâm viết các chuyên đề, đề tài khoa học được đúc kết từ hoạt động thực tiễn của mình. Nhiều Cục Thống kê đã đưa nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một tiêu chí đánh giá thi đua.

Trong năm 2011, hoạt động hợp tác quốc tế về thống kê tiếp tục được đẩy mạnh và có nhiều kết quả quan trọng. Tổng cục Thống kê đã đảm nhận tốt vai trò là Chủ tịch Hội nghị thủ trưởng cơ quan thống kê quốc gia các nước Đông Nam Á (AHSOM 11) như: tham dự đầy đủ và có hiệu quả các diễn đàn, hội nghị, phiên họp và các hoạt động của cộng đồng thống kê ASEAN. Thống kê Việt Nam cũng tham dự đầy đủ các khóa họp hàng năm của Thống kê Liên hợp quốc, nhiều hội nghị thống kê, hội thảo quốc tế. Tổng cục đã phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức thành công một số cuộc hội thảo quốc tế tại Việt Nam như: thống kê thương mại, dịch vụ quốc tế, thống kê môi trường...

Về quan hệ song phương, trong năm 2011, Tổng cục đã tiếp đón nhiều đoàn đại biểu của Thống kê các nước sang thăm và làm việc, như: đoàn Thủ trưởng cơ quan Thống kê CHLB Nga, Vương quốc Hà Lan; đoàn cán bộ trung cao cấp của Thống kê Băng-la-đét; đoàn cán bộ Thống kê Hàn Quốc, Căm-pu-chia. Đồng thời, chúng ta cũng cử gần 90 đoàn với gần 200 lượt cán bộ, công chức (trong đó có 30 lượt là cán bộ, công chức của các Cục Thống kê) sang thăm và làm việc, nghiên cứu, khảo sát, học tập ở Thống kê CHLB Nga, Hàn Quốc, Hà Lan, Thụy Điển, Căm-pu-chia... Bên cạnh đó,  có kế hoạch mở rộng hợp tác song phương với Thống kê các nước Cuba, Ả-rập, Nauy...

Về quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật ODA, các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được quản lý, điều hành theo đúng tiến độ, tiếp tục hỗ trợ đắc lực và đóng góp có hiệu quả về mặt kỹ thuật đối với hoạt động của Ngành.

Công tác thi đua-khen thưởng thường xuyên và đột xuất của Ngành vẫn được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Tổng cục đã hoàn thành thủ tục trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho Tổng cục Thống kê và nhiều loại huân chương, bằng khen cho tập thể và cá nhân nhân Kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Thống kê.

Đặc biệt trong năm 2011, công tác này đã có những bước hoàn thiện cả về quy chế, quy trình cũng như cách thức hoạt động: đã sửa đổi các quy chế trong lĩnh vực thi đua-khen thưởng cho phù hợp với tình hình mới như, Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với các Cục Thống kê; Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thống kê.

Công tác thanh tra, kiểm tra, trong năm 2011, đã thực hiện 270 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 463 đơn vị, bằng 139,18% kế hoạch công tác năm, gồm: 260 cuộc theo kế hoạch và 10 cuộc đột xuất. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào các vấn đề: quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách, chấp hành Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện phương án các cuộc điều tra; chế độ báo cáo thống kê cơ sở... Đã làm tốt công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định và thẩm quyền, không có trường hợp nào để khiếu nại, đơn thư kéo dài.

Công tác điều hành và văn phòng tiếp tục được duy trì ổn định, phục vụ tốt công tác của Ngành.

Tại cơ quan Tổng cục, các hoạt động thư ký phục vụ lãnh đạo Tổng cục được tăng cường và cải tiến, nhất là khâu lập và theo dõi thực hiện các kế hoạch tuần, tình hình xử lý văn bản đi và đến của các đơn vị. Công tác văn thư lưu trữ, quản trị, tài vụ, quản lý xe, bảo vệ, dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự... đều được duy trì tốt. Công tác hành chính, văn thư, hậu cần ở các Cục Thống kê được duy trì và thực hiện tốt, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chung của đơn vị.

Các hoạt động phong trào mang tính toàn Ngành

Năm 2011, lãnh đạo Tổng cục đã phối hợp với Đảng ủy Tổng cục Thống kê lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Tổng cục Thống kê phối hợp với các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện thành công nhiều hoạt động mang ý nghĩa lớn, động viên, khích lệ không khí vui tươi, phấn khởi và tinh thần vượt khó khăn, đoàn kết để cùng nhau xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, phát triển, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Toàn Ngành đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946-06/5/2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2. Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả được tiến hành ở cấp Tổng cục cũng như ở từng đơn vị. Tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Ngành đã có chương trình văn nghệ với sự tham gia của của trên 100 cán bộ, công chức trong toàn Ngành. Tại cơ quan Tổng cục đã tổ chức thành công Hội diễn Văn nghệ chào mừng 65 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam với sự tham gia của 24 đơn vị, Cục Thống kê với 40 tiết mục; Đoàn TNCSHCM cơ quan tổ chức thành công cuộc thi Tìm hiểu ngành Thống kê và Giải bóng đá GSO Cup chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Thống kê.

Ở một số vùng, các Cục Thống kê đã phối hợp để tổ chức thành công các giải thi đấu giao hữu cầu lông, bóng bàn và giao lưu văn nghệ để rèn luyện sức khỏe và tăng thêm sự hiểu biết, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Bên cạnh các thành tích quan trọng đã đạt được trong năm 2011, chúng ta cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế như: (i) Chất lượng số liệu thống kê chưa đáp ứng một cách đầy đủ yêu cầu và kỳ vọng của người sử dụng vẫn là hạn chế lớn nhất, yêu cầu rất nhiều nỗ lực của toàn Ngành để giải quyết. (ii) Tính không thống nhất thậm chí còn mâu thuẫn số liệu toàn quốc với tỉnh, thành phố, số liệu Tổng cục Thống kê với số của Bộ, ngành. (iii) Không ít nội dung công việc ở các lĩnh vực công tác có chất lượng hoàn thành chưa cao hoặc chưa hoàn thành dù đã có trong kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm. (iv) Những biểu hiện thiếu đoàn kết, thiếu công bằng, khách quan phát sinh trong chỉ đạo, điều hành vẫn xảy ra tại một số đơn vị.

Tóm lại, trong năm 2011 ngành Thống kê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và thiết thực kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Thống kê (06/5/1946-06/5/2011). Có được sự thành công này chính sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Chính phủ mà trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành.

Kính thưa các vị đại biểu

Thưa các đồng chí,

Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới và trong nước được dự báo sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường. Trước bối cảnh đó, trong quản lý, điều hành nền kinh tế - xã hội, Chính phủ vẫn tiếp tục mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý và bảo đảm an sinh xã hội. Nhu cầu thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng và Chính phủ được xác định là rất lớn và thường xuyên hơn. Toàn ngành Thống kê quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm chủ yếu sau:

1. Tập trung nguồn lực của toàn Ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê

a) Tổ chức tốt việc thu thập, xử lý thông tin

(1) Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các phương án điều tra, đặc biệt là khâu thu thập thông tin tại địa bàn, để tổ chức thành công các cuộc điều tra trong Kế hoạch điều tra năm 2012.

(2) Hoàn thành xử lý thông tin để công bố kết quả toàn bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2011 vào quý III năm 2012.

(3) Tổ chức tốt cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

(4) Xây dựng Kế hoạch điều tra thống kê năm 2013 theo hướng nghiên cứu lồng ghép; cải tiến và hoàn thiện phương án điều tra; khuyến khích áp dụng hình thức web-form/eform, sử dụng công nghệ quét vào xử lý thông tin.

b) Cải tiến việc biên soạn và phổ biến thông tin

(1) Tiếp tục bám sát diễn biến tình hình kinh tế-xã hội của từng địa phương và của cả nước; chủ động và tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành ở Trung ương, với các Sở, ngành ở địa phương trong chia sẻ thông tin. Tăng cường phân tích, nhận định tình hình, thực hiện dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu, kiến nghị các giải pháp trong điều hành nền kinh tế - xã hội.

(2) Biên soạn, phát hành và phổ biến sản phẩm thống kê theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hoá nội dung và lĩnh vực thông tin, trong đó tập trung các ấn phẩm thống kê mang tính chuyên đề sâu.

(3) Khẩn trương hoàn thành dự thảo Chính sách phổ biến thông tin thống kê để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

c) Đẩy mạnh một bước công tác phân tích và dự báo thống kê

(1) Tiếp tục mở một số lớp bồi dưỡng cho những cán bộ làm phân tích và dự báo, trong đó chú trọng đến cải tiến việc biên soạn giáo trình, lựa chọn học viên, giảng viên.

(2) Phấn đấu mỗi chuyên ngành thống kê có từ 1 đến 2 ấn phẩm phân tích chuyên đề được xuất bản.

2. Xây dựng và triển khai kịp thời các chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Chiến lược do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt, các đơn vị trong toàn Ngành cụ thể hóa thành các chương trình hành động trong đó có phân công trách nhiệm rõ ràng, tiến độ thời gian cụ thể, sự phối hợp công tác, sự lãnh đạo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị trong toàn Ngành.

Một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian trước mắt là soạn thảo và ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện Chiến lược như: Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Chiến lược áp dụng cho các Bộ, ngành; Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược của Tổng cục Thống kê; Khung theo dõi đánh giá việc thực hiện chiến lược; Kế hoạch và nội dung tuyên truyền Chiến lược; dự toán tổng kinh phí thực hiện Chiến lược và tổ chức các lớp tập huấn cho các Bộ, ngành về các tài liệu này.v.v...

3. Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê với trọng tâm là công tác phương pháp chế độ

Năm 2012, toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các công việc trong Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, trong đó công tác phương pháp chế độ là khâu cốt lõi, trong đó tập trung vào một số trọng tâm sau đây:

(1) Hoàn thành dự thảo, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành Thông tư hướng dẫn sử dụng năm 2010 làm năm gốc so sánh thay thế cho năm gốc 1994 đối với các chỉ tiêu thống kê tính theo giá so sánh. Có kế hoạch chi tiết để có thể triển khai ngay sau khi Bộ trưởng ký ban hành thông tư.

(2) Hoàn thành Chế độ báo cáo Thống kê áp dụng đối với các Cục Thống kê; sửa đổi, bổ sung Chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành; sửa đổi Chương trình Điều tra Thống kê quốc gia.

(3) Rà soát việc thực hiện xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, ngành, Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ban hành theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Bộ trưởng có giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện của các Bộ, ngành.

(4) Tiếp tục các công việc triển khai Đề án khắc phục chênh lệch số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương. Trước mắt, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ dự thảo xây dựng quy trình tính GDP cho cả nước và địa phương để thống nhất áp dụng.

(5) Đẩy mạnh tiến độ xây dựng, sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê và các văn bản có liên quan trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội vào cuối năm 2012.

4. Hoàn thiện bộ máy, tổ chức, biên chế trong toàn Ngành, quan tâm chú trọng đến công tác cán bộ, đào tạo, tạo tiền đề từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

a) Công tác tổ chức, biên chế

(1) Ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Tổng cục. Trong vấn đề này cần rà soát để tránh trùng chéo hoặc bỏ sót các lĩnh vực công tác.

(2) Xây dựng Đề án biên chế công chức của Tổng cục Thống kê năm 2012 để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

(3) Đẩy nhanh việc thực hiện Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng Thống kê thành trường Đại học và Đề án nâng cấp Trường Trung cấp Thống kê thành trường Cao đẳng.

b) Công tác cán bộ, đào tạo

(1) Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các cấp. Trên cơ sở danh sách quy hoạch đã được lãnh đạo Tổng cục phê duyệt các đơn vị cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giao việc và theo dõi, đánh giá sự phấn đấu của cán bộ dự nguồn lãnh đạo tại đơn vị mình.

(2) Xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2012 – 2015, trong đó trước mắt tập trung xây dựng Chương trình bồi dưỡng; cấp chứng chỉ về kiến thức thống kê cho học viên và Đề án thi nâng ngạch Thống kê viên nhằm bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức trong Ngành.

(3) Tổ chức thi tuyển công chức, viên chức năm 2012 cho các Cục Thống kê và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục đóng ngoài địa bàn Hà Nội. Làm tốt công tác bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức mới được tuyển dụng; tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trong Ngành.

(4) Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học của 2 trường thống kê trực thuộc Tổng cục. Chú trọng đào tạo phục vụ công tác trọng tâm của Ngành kết hợp với phục vụ yêu cầu của xã hội. Tăng cường đào tạo liên kết, nghiên cứu hình thức đào tạo cấp chứng chỉ để thu hút và đa dạng hóa đối tượng theo học.

(5) Tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai phần mềm quản lý công chức, viên chức và hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức, cán bộ.    

5. Tăng cường quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng

(1) Công tác quản lý tài chính tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên là đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Ngành; chú trọng công tác phân bổ dự toán đúng nội dung, đúng định mức; bám sát kế hoạch thông tin và kế hoạch điều tra thống kê. Chú trọng việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

(2) Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: đảm bảo các thủ tục tiến hành đầu tư xây dựng các công trình trong Ngành được thông suốt, nhất là công trình trụ sở Tổng cục Thống kê.

(3) Chủ động nắm bắt xu hướng phát triển của Chi cục Thống kê cấp huyện để hướng dẫn triển khai về công tác quản lý tài chính và đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.

(4) Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra nội bộ, thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

(5) Đi sâu nghiên cứu và đề ra giải pháp để thực hiện tốt các Nghị định 130/2005/NĐ-CP Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

6. Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học

(1) Hoàn thành xử lý thông tin Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Chuẩn bị tốt về nhân lực, điều kiện kỹ thuật (phần mềm, thiết bị, kho tàng) cho xử lý thông tin Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012.

(2) Triển khai các nội dung trong Chương trình phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin cho hệ thống Thống kê nhà nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, trong đó cần chú ý đến tính đồng bộ và tương thích với các hợp phần GSO5.2 và GSO5.2a của Dự án Hiện đại hóa. Hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án đổi mới trang Web Tổng cục Thống kê. Trên cơ sở bám sát thiết kế kiến trúc tổng thể, kiến trúc nghiệp vụ và kiến trúc thông tin của Ngành, đẩy mạnh việc xây dựng và đưa vào khai thác, sử dụng các kho dữ liệu của một số chuyên ngành, đồng thời cập nhật kho dữ liệu hiện có. Hoàn thiện, đưa vào thực hiện Quy chế sử dụng và quản lý hệ thống thư điện tử của Tổng cục.

(3) Khẩn trương hoàn thành trong quý I/2012 việc xây dựng Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2012, trong đó chú ý ưu tiên cho các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, các lĩnh vực nghiệp vụ mới hoặc còn yếu về ứng dụng công nghệ thông tin hoặc lĩnh vực áp dụng công nghệ mới.

(4) Hoàn thành dứt điểm các đề tài nghiên cứu khoa học từ năm trước, đồng thời nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề tài khoa học năm 2012 gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành; rà soát kết quả của các đề tài đã nghiên cứu để ứng dụng thực tế trong công tác thống kê ở cơ quan Tổng cục cũng như ở các Cục Thống kê. Trong công tác nghiên cứu khoa học, sẽ thí điểm đầu thầu đối với một số đề tài qua đó rút kinh nghiệm để triển khai nhân rộng trong những năm tiếp theo.

7. Mở rộng hợp tác quốc tế và quản lý có hiệu quả các dự án ODA

(1) Xây dựng chương trình Hợp tác quốc tế năm 2012 để phê duyệt và thực hiện ngay từ đầu năm, trong đó cần bám sát các nội dung về hợp tác và hội nhập quốc tế được nêu trong Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, cần chú ý đến các đối tác truyền thống, những nước có trình độ thống kê phát triển, xây dựng kế hoạch phù hợp tránh trùng với thời điểm ngành Thống kê triển khai nhiều công tác. Ưu tiến bố trí kinh phí cho các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài đối với các lĩnh vực thống kê mới, lĩnh vực còn yếu về phương pháp thống kê.

(2) Triển khai chương trình hành động trong Hợp tác quốc tế để thực hiện Chiến lược phát triển thống kê. Tiếp tục thực hiện các thủ tục để thu hút sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế đối với hoạt động thống kê đồng thời tăng cường công tác quản lý các dự án ODA của Tổng cục.

(3) Làm tốt các công tác chuẩn bị về nội dung, tổ chức và hậu cần, tài chính để tổ chức tốt các hội nghị thống kê quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

(4) Tăng cường quản lý có hiệu quả các dự án ODA, trong đó chú ý đến việc thực hiện Quy chế quản lý các dự án ODA, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ công việc và tình hình giải ngân, quản lý tài sản của dự án cho nhà tài trợ, cơ quan quản lý nhà nước và Vụ Kế hoạch tài chính của Tổng cục.

8. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác thi đua – khen thưởng

Triển khai thực hiện nghiêm túc các Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với các Cục Thống kê và Quy chế thi đua khen thưởng ngành Thống kê. Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua – Khen thưởng cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trong đó chú ý việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác theo dõi và chấm điểm thi đua trong điều kiện mới. Kiểm tra chặt chẽ việc áp dụng các tiêu chuẩn trong Quy chế Thi đua - Khen thưởng đối với việc xét và đề nghị các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục hoàn thiện Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua cho các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.

Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc chấm điểm thi đua qua  mạng máy tính của các đơn vị.

9. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, thực hiện Quy chế dân chủ ở các đơn vị

(1) Thực hiện đúng quy trình các cuộc kiểm tra, thanh tra theo Kế hoạch Thanh tra năm 2012, trong đó cần tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. Tăng cường hoạt động giám sát của các cấp đối với các đơn vị cơ sở trên từng lĩnh vực công tác, đặc biệt là nghiệp vụ thống kê, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính. Kết hợp với các Vụ nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án điều tra, đặc biệt là những cuộc điều tra được nhập tin tại địa phương.

(2) Thực hiện thanh tra công vụ đột xuất ở một số đơn vị trong Ngành về công tác sắp xếp biên chế, quy hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, đặc biệt là những đơn vị có biểu hiện thiếu đoàn kết, có đơn thư khiếu nại kéo dài. Đồng thời giải quyết dứt điểm theo đúng thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh.

(3) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đồng thời thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp tốt giữa chính quyền, cấp ủy, công đoàn và các tổ chức đoàn thể, quan tâm chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết có ý nghĩa rất quan trọng quyết định thắng lợi thực hiện nhiệm vụ công tác.

10. Tổ chức thành công Hội thao toàn ngành Thống kê năm 2012

Công đoàn cơ quan Tổng cục Thống kê chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức hội thao toàn ngành Thống kê đạt kết quả tốt. Thông qua hội thao để phát huy phong trào rèn luyện sức khỏe, tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành nói chung và từng cơ quan, đơn vị nói riêng. Hội thao cần có nội dung thiết thực, hình thức sinh động nhưng phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

Tóm lại, khối lượng công việc sẽ triển khai trong năm 2012 là rất lớn, Lãnh đạo Tổng cục đề nghị Thủ trưởng các đơn vị ngay sau Hội nghị này cần xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên. Từng cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2012.

                                                                    

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

 

 


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH