Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 107
Hôm nay: 1,138
Lượt truy cập: 1,128,334
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành
Cập nhật bản tin: 1/17/2012
            

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM 2011,

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA  NĂM 2012

 

A. ĐÁNH  GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM 2011.

Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, là năm tổ chức thành công Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016... Đối với ngành Thống kê tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Đề án "Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê" theo Quyết định số 312/QĐ-TTg, ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, UBND tỉnh Quảng Trị phát động, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của quê hương, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2011), ngay từ đầu năm, Cục Thống kê Quảng Trị đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ và tổ chức phát động và đăng ký thi đua tại văn bản số 556/CTK-TĐKT, ngày 06/12/2010.

Qua 1 năm nổ lực phấn đấu, CBCC ngành Thống kê Quảng Trị đã đạt được những kết quả sau:

 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2011:

1. Tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của ngành, địa phương

Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của ngành, UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, Lãnh đạo Cục Thống kê đã tổ chức triển khai, quán triệt và chỉ đạo thực hiện các văn bản về công tác thi đua khen thưởng đến các cán bộ công chức trong toàn ngành. Đặc biệt năm 2011, đã kịp thời triển khai thực hiện Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 718/QĐ-TCTK ngày 02/11/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Các Phòng trực thuộc Văn phòng Cục, các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức tốt việc thực hiện các nội dung do Cục triển khai.

       

2. Công tác phát động phong trào thi đua yêu nước, đăng ký và ký kết giao ước thi đua:

Căn cứ kế hoạch công tác TCTK giao ngay từ đầu năm Cục Thống kê Quảng Trị đã xây dựng chương trình hành động và phát động phong trào thi đua. Các Phòng khối văn phòng Cục và các Chi cục Thống kê trực thuộc đã tiến hành đăng ký và ký giao ước thi đua, trên cơ sở đó các đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch và chủ động trong việc tổ chức thực hiện. Với những biện pháp cụ thể và phù hợp với từng nội dung công việc cũng như cuộc vận động, phong trào thi đua của Cục Thống kê Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện tốt phong trào thi đua của ngành và địa phương.

Cục Thống kê đã tổ chức đợt thi đua với các nội dung trọng tâm là thực hiện tốt các hoạt động đã đăng ký, cam kết trong giao ước thi đua của Tổng cục Thống kê và Khối thi đua các sở, cơ quan văn phòng hành chính tổng hợp. Trong đó nội dung của các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng và giữ vững Đơn vị Văn hoá”, các hoạt động văn hoá – xã hội như “Đền ơn – đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; “Ngày vì người nghèo”; “Ủng hộ nhân dân Nhật Bản” …, phong trào rèn luyện nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, nhân viên – lao động và các hoạt động khác được lồng ghép vào vào các hoạt động của cơ quan cùng với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị rộng khắp trong toàn ngành Thống kê Quảng Trị với 100% cán bộ công chức từ Văn phòng Cục đến các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố.

Hòa chung trong phong trào thi đua do Cục Thống kê phát động, 100% tập thể thuộc Cục (bao gồm 6 Phòng thuộc Văn phòng Cục và các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố) và toàn thể 79 cán bộ công chức đã đăng ký các danh hiệu thi đua với các mục tiêu, nội dung cụ thể.

3. Kết quả công tác thi đua, khen thưởng:

Trong năm Cục Thống kê đã triển khai, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và các cuộc điều tra theo chương trình, kế hoạch. Đặc biệt, đã tiến hành thực hiện, hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.

Công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, bộ máy của Cục và các Chi cục được bổ sung, củng cố và tăng cường. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và đầu tư thực hiện đúng quy định của Pháp luật, cơ sở vật chất được tăng cường, điều kiện và môi trường làm việc cũng như đời sống cán bộ công chức được cải thiện đáng kể. Quy chế dân chủ tại cơ quan thực hiện bảo đảm, các nội dung quan trọng của chương trình, kế hoạch công tác được bàn bạc công khai, dân chủ. Duy trì thường xuyên công tác giao ban định kỳ.

Thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần Quyết định 26/TCTK của Tổng cục Thống kê, công tác thi đua khen thưởng cũng đã được sắp xếp lại trực thuộc Bộ phận thanh tra, PPCĐ và pháp chế được tách độc lập (trước đây thuộc phòng Tổng hợp)

Ngoài ra, cũng đã tổ chức gặp mặt CBCC, dâu, rễ, cán bộ ngành thống kê nghỉ hưu trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt nam (06/5/1946 - 06/5/2011).   

- Kết quả thực hiện:

Cục trưởng đã ban hành Quyết định  số 53/QĐ-CTK ngày 13/10/2011 về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhằm kiện toàn công tác thi đua khen thưởng, đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua, bảo đảm các hoạt động thi đua  đi vào chiều sâu và có hệ thống. Công tác thi đua khen thưởng của Cục Thống kê Quảng Trị tiếp tục được thực hiện một cách chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, thiết thực. Việc bình xét các danh hiệu thi đua được tổ chức công khai, minh bạch, có hệ thống. Các mặt công tác được lượng hóa chấm điểm.

Với việc tham gia đầy đủ các hoạt động do UBND tỉnh, UBMT tỉnh, các ngành tổ chức trong phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, cũng như việc thực hiện phong trào thi đua của ngành do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động, chủ yếu bằng các hoạt động chuyên môn của đơn, các kết quả hoạt động của Cục Thống kê Quảng Trị được đánh giá cao và đáng ghi nhận:

Đã thực hiện hoàn thành 99,23% điểm kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao năm 2011 tăng 0,43% so với năm 2010 xếp thứ 27/63 cả nước.

Công tác Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 đã được tổ chức thực hiện hoàn thành tốt, đạt 99,7% kế hoạch.

Hầu hết các Phòng nghiệp vụ Văn phòng Cục đều thực hiện hoàn thành công tác ở mức cao hơn năm 2010, nhiều lĩnh vực công tác hoàn thành ở mức trên 99% điểm kế hoạch. Đáng chú ý một số lĩnh vực có tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch, thứ bậc cao hơn mức bình quân chung của Cục Thống kê như: Kế hoạch - tài chính, thống kê Xã hội - môi trường...Các Chi cục Thống kê cấp huyện đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình tại địa phương, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của Cục và đẩy mạnh phong trào thi đua của toàn ngành. Các Chi cục Vĩnh Linh, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị tiếp tục là những đơn vị dẫn đầu của ngành Thống kê Quảng Trị...

4. Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2011:

Đối với tập thể:

Cục Thống kê được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2011”; được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen vì thành tích 2 năm liên tục đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Các đơn vị Chi cục Thống kê Thị xã Quảng Trị, Chi cục Thống kê huyện Hải Lăng, Phòng Thống kê Công - Thương; Phòng Thống  kê Dân số - Văn Xã; Phòng Tổ chức - Hành chính được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2011”; Chi cục Thống kê thị xã Quảng Trị, Phòng TC - HC được Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư tặng Bằng khen.

100% tập thể thuộc Cục được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”;

Đối với cá nhân:

73/75 cán bộ công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

10 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

3 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen.

Để ghi nhận đối với đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác thống kê, Cục trưởng đã Quyết định tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 45 cá nhân (trong đó có 14 cán bộ thống kê trong ngành,  31 cán bộ thống kê cơ sở xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp...) về thành tích trong công tác thường xuyên; thưởng 1 tập thể và 3 bộ phận có tiến bộ trong năm 2011; tặng Giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích đột xuất trong hoạt động.

Trong năm, Cục trưởng cũng đã quyết định tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 123 cá nhân trong và ngoài ngành Thống kê đã có thành tích trong Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.

Tóm lại: Năm 2011, Cục Thống kê Quảng Trị đã thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, tạo được phong trào thi đua rộng rãi trong toàn thể cán bộ công chức của ngành với nhiều nội dung và hình thức phù hợp; Phong trào thi đua yêu nước đã gắn liền với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Kết quả phong trào thi đua đã góp phần tích cực trong việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Qua thực hiện phong trào thi đua đã góp phần giáo dục tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, đoàn kết nội bộ, ý thức xây dựng cơ quan, đoàn thể được nâng lên.

Trong phong trào thi đua đã phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, công tác khen thưởng thực hiện một cách kịp thời,  có tác dụng giáo dục, động viên và nêu gương học tập.

II. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn một số nhược điểm, tồn tại, đó là:

-  Sự quan tâm, nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức của một số đơn vị chưa đồng đều, cách vận dụng, triển khai còn lúng túng, chưa chủ động.

-  Việc giao điểm kế hoạch thi đua chưa cân đối ở một số báo cáo giữa các lĩnh vực nghiệp vụ, công tác chấm điểm thi đua còn thiếu đồng bộ, chưa sát với điểm kế hoạch đã giao.

-  Công tác kiểm tra việc thực hiện một số nội dung của công tác thi đua, khen thưởng chưa chặt chẽ.

 

B. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2012.

Năm 2012 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh Quảng trị, Chỉ thị số 725/CT - TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) và Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Là năm tổ chức kỷ niêm 105 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, 40 năm ngày giải phóng Quảng Trị, 40 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng trị, 65 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Lễ hội Nhịp càu xuyên Á lần 3;... Là năm ngành Thống kê cả nước tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê" và "Chiến lược phát triển Thống kê đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh phát động, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2011.

Hôm nay, ngày 13/01/2012, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Cục, các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể cùng 100% CBCC;  Cục Thống kê đề ra chương trình hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012 của toàn ngành Thống kê Quảng Trị với những nội dung sau:

I.Mục tiêu chung:

Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TCTK và  tỉnh Quảng Trị phát động, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương đề ra. Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế - hành chính sự nghiệp năm 2012. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật; tiếp tục kiện toàn tổ chức trong toàn ngành. Phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng ngành Thống kê Quảng Trị phát triển toàn diện cùng ngành Thống kê cả nước từng bước phát triển đúng lộ trình "Chiến lược phát triển ngành  Thống kê đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 II. Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu hoàn thành công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao đạt kế hoạch từ 99% trở lên và tăng thứ bậc. Cục Thống kê đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc", được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, UBND tặng Bằng khen; Chính phủ tặng cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc" trong khối các cơ quan tổng hợp, văn phòng tỉnh Quảng Trị.

100% đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; 8 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc";

100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; có 15 người đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"; 3 "Chiến sỹ thi đua cấp bộ";

Có 1 - 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen; 01 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng III    (cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013).

III. Nội dung chủ yếu:

1.Tiếp tục quán triệt nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và thực hiện Luật thi đua, khen thưởng, chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị và Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến", qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác thi đua, khen thưởng.

Thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng; Quy chế Thi đua, Khen thưởng của ngành Thống kê và các văn bản hướng dẫn của Bộ kế hoạch đầu tư, TCTK và UBND tỉnh về Thi đua - Khen thưởng. Ban hành quy định và thực hiện tốt công tác chấm điểm, đánh giá thực hiện kế hoạch ở các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố bảo đảm khách quan, công bằng.

Xây dựng phong trào thi đua trong năm 2012 thiết thực, sâu rộng và bao quát được toàn bộ các lĩnh vực công tác của cơ quan. Phát động phong trào thi đua nhằm động viên, khích lệ, huy động sức mạnh đồng bộ của các Phòng trực thuộc Văn phòng, các Chi cục và các đoàn thể .

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin trong các báo cáo, tăng cường chất lượng phân tích thống kê, phục vụ tốt công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoàn thành biên soạn Niên giám thống kê năm 2011 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố...Phôc vô tèt c¸c kú häp Tỉnh, huyện tổ chức

3. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành: Hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra CSKT, HCSN năm 2012 và các cuộc điều tra định kỳ theo chương trình công tác của Tổng cục, đảm bảo thời gian, nội dung và chất lượng điều tra.

4. Triển khai thực hiện đề án "Đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê", triển khai tập huấn, áp dụng Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công nghệ thông tin của ngành. Tăng cường công tác bảo mật thông tin. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong thực hiện công tác, bảo đảm thực hiện đúng phương pháp chế độ quy định.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng các đề tài, chuyên đề phân tích.

5. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể . Kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ công chức ngành Thống kê Quảng Trị giỏi về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức và nếp sống văn hóa.

6. Củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy ở Văn phòng Cục và các Chi cục thống kê huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại cho CBCC, tạo điều kiện cho cho cán bộ trong quy hoạch tham gia học chính trị, ngoại ngữ, chuẩn hoá CBCC. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc.

7. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; công tác vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Thực hiện nếp sống văn hoá công sở, đảm bảo thực hiện giờ giấc làm việc, chế độ hội họp nhà nước đã quy định.

8. Quản lý chặt chẽ chế độ tài chính kế toán, đảm bảo đầy đủ và kịp thời kinh phí cho hoạt động của ngành, đẩy mạnh và thực hiện nghiêm chính sách tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động. Thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của TCTK, đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tài chính, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch đảm bảo sự thống nhất cao trong công tác quản lý tài chính, tài sản. Nghiêm túc thực hiện minh bạch kê khai tài sản, thu nhập theo hướng dẫn TCTK

9. Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc. Chủ động, tích cực triển khai những công việc liên quan đến xây dựng trụ sở Cục Thống kê Quảng Trị và một số Chi cục (khi Bộ đồng ý), quan tâm đến việc xây dựng CSVC trong ngành.

10. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đóng góp đầy đủ quỹ, ủng hộ người nghèo, xây nhà tình nghĩa, ... Đảm bảo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể CBCC trong toàn ngành, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể, thực hiện luật bình đẳng giới... duy trì các hoạt động TDTT, tham gia tốt giải cầu lông toàn ngành Thống kê lần thứ II và khu vực...

   IV. Tổ chức chỉ đạo thực hiện:

Nội dung phong trào thi đua, chương trình hành động cần được thống nhất trong nhận thức của mỗi cá nhân trong đơn vị cũng như việc tổ chức chỉ đạo tập trung thống nhất của lãnh đạo chuyên môn, và có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, đoàn thể, tiến hành ký kết, đăng ký thi đua trong năm 2012.

- Các Trưởng phòng thuộc Văn phòng Cục, các Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua ở đơn vị; mỗi đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua, các tổ chức đoàn thể tại Văn phòng Cục, tại các Chi cục phải phối hợp chặt chẽ trong công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua trở thành phòng trào sâu rộng trong toàn ngành 

- Hội đồng TĐKT Cục theo dõi quá trình thực hiện phong trào thi đua toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành phục vụ lãnh đạo địa phương và TW theo các định hướng, mục tiêu cụ thể,  tổ chức đánh giá về kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo, khắc phục những tồn tại trong việc tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo sự thống nhất, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, xây dựng điển hình và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để khuyến khích động viên phong trào thi đua ngày càng phát triển. phê phán, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, tắc trách trong thực hiện công tác.

- Lãnh đạo chuyên môn, các thành viên  hội đồng TĐKT cục, các trưởng phòng, chi cục trưởng thuộc cục, thanh tra, các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát, cụ thể hoá chương trình hành động tại đơn vị mình hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

  Trước những đòi hỏi mới của yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2012 và những năm tiếp theo, trên tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu được Đảng và Nhà nước giao phó, nhân dịp đầu năm mới 2012 và chuẩn bị đón xuân mới Nhâm thìn, thay mặt lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Trị, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức ngành Thống kê Quảng Trị đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, đồng sức phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn, trở ngại thi đua lập thành tích cao nhất nhằm xây dựng ngành Thống kê Quảng Trị phát triển toàn diện  về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trọng đại của quê hương, đất nước trong năm 2012.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH