Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 161
Hôm nay: 118
Lượt truy cập: 1,128,788
Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2023
Cập nhật bản tin: 8/1/2023
            

 

I. TÌNH HÌNH THỤC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2023

1. Công tác nghiệp vụ

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023;

- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 6 tháng đầu năm 2023.

- Báo cáo danh sách đối tượng, đơn vị điều tra của Điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tinthống kê năm 2023.

- Báo cáo thường xuyên theo kế hoạch về lĩnh vực Xã hội - Môi trường tháng 7 năm 2023;

- Thực hiện báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanhcác cuộc điều tra tháng 7 tháng năm 2023 theo kế hoạch;

- Thực hiện các báo cáo thường xuyên về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo tháng 7 theo kế hoạch;

- Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2022 và xây dựng dự toán năm 2023; Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý 2, 6 tháng đầu năm;

- Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên tai và thiếu đói trong dân;

- Báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 7 năm 2023 và báo cáo TCTK theo quy định; Triển khai rà soát địa bàn và cập nhật bảng kê hộ cuộc khảo sát mức sống dan cư kỳ 3 năm 2023 theo đúng phương án quy định;

- Tổ chức thu thập thông tin cuộc điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra ngành công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ tháng 7 năm 2023; điều tra giá tiêu dùng, điều tra giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 7 năm 2023; triển khai thu thập thông tin xây dựng thu thập thông tin mạng lưới điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024;

- Báo cáo kết quả số liệu điều tra vốn đầu tư thực hiện quý II năm 2023 của doanh nghiệp;

- Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc điều tra thủy sản kỳ 01/6/2022; Triển khai cuộc điều tra chăn nuôi kỳ 01/7/2022; báo cáo kết quả điều tra năng suất, sản lượng cây lúa vụ Đông xuân năm 2022;

- Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu điều tra điều tra thủy sản kỳ 01/6/2023; Triển khai cuộc điều tra chăn nuôi kỳ 01/7, điều tra khai thác thủy sản biển tháng 7 và điều tra diện tích cây trồng nông nghiệp vụ Hè thu năm 2023;

- Tuyển chọn và hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên và giám sát viên điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2023.

2. Công tác khác

- Hoàn thành Tờ Gấp tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2023 phục vụ kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân tỉnh khoá VIII.

- Tổ chức thành công Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị;

- Hoàn thiện hồ sơ thí sinh trình Tổng cục Thống kê Quyết định tuyển dụng công chức năm 2023.

- Đoàn Tổng cục Thống kê làm việc tại Cục Thống kê Quảng Trị và tri ân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa Trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị và huyện Đảo Cồn Cỏ.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác nâng lương đối với công chức, người lao động tháng 7 năm 2023;

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán phát sinh trong tháng 7. Kê khai thuế thu nhập cá nhân quý 2. Thanh quyết toán các chứng từ thu chi tài chính đến tháng 7 năm 2023;

- Tham dự các hội nghị trực tuyến, trực tiếp do Tổng cục Thống kê và địa phương tổ chức;

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan;

- Trực bảo vệ cơ quan các ngày 24/24 giờ;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác.

II. K HOẠCH CÔNC TÁC THÁNG 8 NĂM 2023

1. Công tác nghiệp vụ

 (1) Thực hiện chế độ báo cáo

 

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 thángnăm 2023;

- Báo cáo chuyên đề, phân tích/dự báo năm 2023

- Báo cáo thường xuyên theo kế hoạch về lĩnh vực Xã hội - Môi trường tháng 8 năm 2023; Báo cáo kết quả rà soát số liệu dân số phục vụ niên giám thống kê TCTK;

- Thực hiện báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanhcác cuộc điều tra tháng 8 thángnăm 2023 theo kế hoạch;

- Báo xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính 3 năm 2024-2026; Báo cáo cấp bổ sung lương biên chế mới tuyển dụng.

- Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên tai và thiếu đói trong dân;

- Báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điều tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 8 năm 2023 và báo cáo TCTK theo quy định; Triển khai thu thập thông tin cuộc khảo sát mức sống dân cư kỳ 3 năm 2023, hoàn thành theo đúng phương án quy định;

- Hoàn thành công tác thu thập thông tin, tiến hành kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023;

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra ngành công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ tháng 8 năm 2023; điều tra giá tiêu dùng, điều tra giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 8 năm 2023; tiếp tục công tác thu thập thông tin xây dựng mạng lưới điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024;

- Hoàn thành công tác xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2023, Triển khai điều tra vốn đầu tư thực hiện và điều tra xây dựng quý III năm 2023;

- Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc điều tra chăn nuôi kỳ 01 tháng 7; báo cáo dữ liệu điều tra khai thác thủy sản biển tháng 7;

- Triển khai điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2023.

2. Công tác khác

- Tham gia kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

- Tham dự tập huấn điều tra người khuyết tật năm 2023, điều tra chi tiêu của khách du lịch và khách quốc tế đến Việt Nam do TCTK tổ chức tại TP Huế (9-11/8/2023);

- Tham gia lớp đào tạo kỹ năng tổng hợp, phân tích chỉ tiêu thống kê dân số, nhân khẩu học từ kết quả Tổng điều tra và điều tra biến động dân số tại Quảng Bình (21-22/8/2023);

- Tham gia lớp đào tạo công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng tại Đà Nẵng (24-26/8/2023);

- Tiếp nhận, bố trí tập sự đối với công chức mới tuyển dụng năm 2023.

- Tổ chức thực hiện công tác xét công nhận sáng kiến năm 2023 cho cán bộ công chức trong toàn ngành.

- Rà soát thực hiện việc nâng lương cho công chức, người lao động tháng 9/2023.

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán phát sinh trong tháng 8; Đối chiếu tiền gửi tháng 07 năm 2023.

- Tập huấn nghiệp vụ về tiêu chí số 10 cho các xã đăng ký đạt NTM năm 2023;

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan;

- Trực bảo vệ cơ quan các ngày 24/24giờ;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác./.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH