Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 69
Hôm nay: 295
Lượt truy cập: 1,155,250
Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2014
Cập nhật bản tin: 3/5/2014
            

 

 

 KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 3 năm 2014

 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và phân tích tình hình KT-XH tháng 2 năm 2014; Tình hình tết Nguyên đán (Giáp Ngọ);

- Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi quý IV/2014;

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Triển khai điều tra diện tích gieo trồng vụ Đông xuân năm 2014;

- Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý, kiểm tra, đánh mã phiếu LĐVL và báo cáo nhanh tháng 2 năm 2014;

- Tập huấn nghiệp vụ điều tra KSMS cho ĐTV, TT, GSV cấp tỉnh và huyện, báo cáo công tác tập huấn; Điều tra mẫu tháng thương mại và dịch vụ;

- Kiểm tra, giám sát công tác vẽ sơ đồ, lập bảng kê các địa bàn mẫu điều tra dân số giữa kỳ (1/4/2014); Nghiệm thu vẽ sơ đồ, lập bảng kê; Báo cáo công tác tập huấn, kết quả vẽ sơ đồ, lập bảng kê;

2. Công tác khác:

- Các phòng Văn phòng cục, các Chi cục Thống kê cấp huyện họp triển khai nhiệm vụ công tác Thống kê đầu năm 2014;

- Kiện toàn công tác TCCB (bổ nhiệm, điều động, Thông báo nghỉ hưu) cho các đối tượng; Cử CBCC tham gia các lớp đào tạo do TCTK tổ chức tại Bắc Ninh, Đà Nẵng;

- Phân bổ dự toán và báo cáo công khai phân bổ dự toán nguồn kinh phí tự chủ;

- Hoàn thành xây dựng trụ sở Chi cục Thống kê Gio Linh;

- Ra bản tin tháng 2/2014;

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và phân tích tình hình KT-XH tháng 3, quý I năm 2014; Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013;

- Hoàn thành niên giám thống kê cấp huyện;

- Báo cáo tình hình cập nhật mẫu KSMS năm 2014; Báo cáo giáo dục giữa năm học 2013-2014; Báo cáo số liệu tính quyền số kỳ 1 điều tra khảo sát mức sống; Báo cáo kết quả chọn hộ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014;

- Báo cáo thiệt hại do thiên tai; thiếu đói trong dân (nếu có);

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014:

+ Phúc tra kết quả vẽ sơ đồ, lập bảng kê điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014;

+ Tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014 cho giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên cấp tỉnh và huyện;

+ Tổ chức tuyên truyền về điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014;

- Giám sát, nghiệm thu, xử lý, đánh mã, báo cáo nhanh LĐVL điều tra LĐVL tháng 3, điều tra KSMS kỳ 1 năm 2014;

- Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cuộc điều tra xây dựng quý, năm và vốn đầu tư tại các huyện, thành phố, thị xã;

- Tham gia tập huấn điều tra doanh nghiệp tại Trung ương; Thành lập tổ thường trực điều tra doanh nghiệp và tổ chức tập huấn điều tra tại tỉnh;

- Triển khai điều tra chăn nuôi 1/4/2014;

- Hoàn thành cơ sở dữ liệu năng suất, sản lượng lúa vụ Mùa, cây lâu năm 2013;

2. Công tác khác:

- Báo cáo góp ý, sửa đổi Luật Thống kê sửa đổi (lần 1) năm 2014;

- Báo cáo công tác Thanh tra quý 1 năm 2014;

- Trực báo quý 1 năm 2014 Lãnh đạo cục, Trưởng, phó phòng văn phòng cục và lãnh đạo các chi cục Thống kê cấp huyện;

- Dự Hội nghị tập huấn về đề án vị trí việc làm tại Trung ương và triển khai công tác Xây dựng đề án vị trí việc làm năm 2014 trong toàn ngành Thống kê Quảng Trị;

- Tiếp tục củng cố, tổ chức bộ máy ở văn phòng cục và các Chi cục, làm việc với Thường trực Thị ủy Quảng Trị về nhân sự thay đ/c Nguyễn Xuân Điền - Chi cục trưởng nghỉ hưu ngày 1/5/2014;

- Thực hiện thanh, quyết toán, đối chiếu hạn mức kho bạc quý I/2014; Thanh tra công nhân tổ chức kiểm tra công tác tài chính năm 2013 và các công việc khác phục vụ Hội nghị CBCC năm 2014; Báo cáo quyết toán quý IV/2013;

- Phân bổ dự toán các cuộc điều tra năm 2014;

- Tham gia Quy chế hoạt động cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiết kiệm, sử dụng phương tiện ôtô và tài sản công; Tổ chức Hội nghị CBCC năm 2014;

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành trụ sở Cục và chuẩn bị mọi điều kiện chuyển về trụ sở mới trong tháng 3/2014;

- Ra bản tin tháng 3/2014;

- Thực hiện tốt các công việc thường xuyên, đột xuất khác./.


Hoạt động trong ngành
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị - 01/07/2024
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Điều tra 53 DT thiểu số năm 2024

HỎI ĐÁP ĐIỀU TRA KT-XH
CỦA 53 DT THIỂU SỐ

Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013