Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 106
Hôm nay: 37
Lượt truy cập: 1,128,707
Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2022
Cập nhật bản tin: 10/7/2022
            

 

I. TÌNH HÌNH THỤC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022

1. Công tác nghiệp vụ

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và tháng 9 năm 2022.

- Báo cáo kết quả rà soát số liệu hệ số cơ bản phục vụ biên soạn Hệ thống tài khoản quốc gia và lập bảng cân đối liên ngành.

-      Báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh tháng 9 năm 2022 của các phần hành nghiệp vụ; báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác tuyên truyền, và giáo dục pháp luật; tổ chức cán bộ, thi đua, văn phòng, tài chính theo kể hoạch tháng, quý, Trung ương giao;

-       Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên tai và thiếu đói trong dân;

-       Các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điền tra

- Hoàn thành công tác tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 9 năm 2022; công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý và nghiệm thu cuộc khảo sát mức sống năm 2022 kỳ tháng 9; công tác rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê hộ khảo sát mức sống dân cư kỳ tháng 10 năm 2022 và báo cáo TCTK theo quy định;

- Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ tháng 9 năm 2022; điều tra giá tiêu dùng tháng 8, điều tra giá gốc giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2020-2025 và giá sản xuất công nghiệp thời kỳ 2020-2025 kỳ tháng 9 năm 2022;

- Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, xử lý, nhập tin, tổng hợp và báo cáo điều tra vốn đầu tư thực hiện quý 3 năm 2022 và điều tra xây dựng quý 3 năm 2022 theo quy định; Báo cáo kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể xây dựng năm 2021;

- Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc điều tra thủy sản biển kỳ tháng 8 và tiến hành điều tra thủy sản biển kỳ tháng 9 năm 2022; Triển khai điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2022; điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ Hè Thu 2022;

- Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, xử lý và tổng hợp số liệu cuộc điều tra tháng công nghiệp, thương mại & dịch vụ; các cuộc điều tra lĩnh vực nông nghiệp;

- Hoàn thành công tác rà soát mẫu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thời điểm 01/10/2022. Tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 do TCTK tổ chức và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cá thể năm 2022 ở cấp tỉnh cho các giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện và điều tra viên;

           2. Công tác khác

- Hoàn thành công tác tổ chức góp ý dự thảo các Quy chế do Tổng cục ban hành;

- Thực hiện công tác nâng lương cán bộ công chức, người lao động tháng 10/2022;

- 02 công chức tham dự lớp bồi dưỡng phân tích KT-XH tại trường Cao đẳng thống kê;

- Tiếp tục kiểm tra công tác tài chính quý I, quý II theo công văn số 509/CV-CTK ngày 12/8/2022 của Tổng cục Thống kê và xét duyệt quyết toán quý III các huyện, thị xã, thành phố, khu vực;

- Tổ chức thành công cuộc họp mời các Sở, ngành liên quan rà soát, thống nhất số liệu về tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng;

-Tổ chức thành công hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Điều tra cá thể 2022;

- Rà soát kinh phí 9 tháng, ước cả năm 2022;

- Báo cáo kinh phí điều tra 9 tháng năm 2022;

- Thanh quyết toán kinh phí phát sinh trong quý III;

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan;

- Trực tự vệ, bảo vệ cơ quan ngày lễ Quốc khánh và các ngày 24/24giờ; Thực hiện công tác phòng chống ứng phó với bão lũ xảy ra trong tháng.

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

II. K HOẠCH CÔNC TÁC THÁNG 10 NĂM 2022

1. Công tác nghiệp vụ

 (1) Thực hiện chế độ báo cáo

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10và 10 tháng năm 2022.

-      Báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh tháng10 năm 2022; Báo cáo tổng kết của các phần hành nghiệp vụ; báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác tuyên truyền, và giáo dục pháp luật; tổ chức cán bộ, thi đua, văn phòng, tài chính theo kể hoạch tháng, quý, Trung ương giao;

-      Báo cáo số lao động thiếu hụt cục bộ của các doanh nghiệp tại địa phương quý III;

-       Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên tai và thiếu đói trong dân;

-       Các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điền tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 10 năm 2022; triển khai công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý và nghiệm thu cuộc khảo sát mức sống năm 2022 kỳ tháng 10; tiến hành rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê hộ khảo sát mức sống dân cư kỳ tháng 11 năm 2022 và báo cáo TCTK theo quy định;

- Triển khai cuộc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thời điểm 01/10/2022; Tổ chức giám sát, kiểm tra công tác thu thập thông tin tại các điều bàn điều tra ở các huyện, thị xã, thành phố;

- Kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ tháng 10 năm 2022; điều tra giá tiêu dùng, điều tra giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản và giá sản xuất công nghiệp kỳ tháng 10 năm 2022;

- Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và báo cáo dữ liệu cuộc điều tra thủy sản biển kỳ tháng 9 và tiến hành điều tra thủy sản biển kỳ tháng 10 năm 2022; giám sát, kiểm tra cuộc điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2022; Triển khai điều tra cây lâu năm thời điểm 01/11/2022;

           2. Công tác khác

- Đối chiều kinh phí quý III năm 2022;

- Thanh quyết toán chứng từ phát sinh quý III;

- Rà soát kinh phí phân bổ số còn lại năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố, khu vực;

- Tiếp tục kiểm tra công tác tài chính quý I, quý II theo công văn số 509/CV-CTK ngày 12/8/2022 và xét duyệt quyết toán quý III các huyện, thị xã, thành phố, khu vực;

- Thực hiện công tác nâng lươngcán bộ công chức, người lao động tháng 11/2022;

- Triển khai công tácđánh giá, phân loại công chức, người lao động năm 2022

- Giao kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023;

- Chấm điểm thực hiện kế hoạch công tác năm 2022 của các Chi cục Thống kê trực thuộc;

-Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan;

- Trực bảo vệ cơ quan các ngày 24/24giờ;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác./.


Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH