Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 170
Hôm nay: 1,282
Lượt truy cập: 1,128,478
Chi cục Thống kê Đông Hà
Cập nhật bản tin: 10/24/2016
            

 

 

 

xep tuyen

Nguyễn Thế Tuyên

Chi cục trưởng

 

Mr_Sam

Lê Văn Sám

Phó chi cục trưởng

 

Có từ tháng 6/1972 ngay sau khi giải phóng Quảng Trị 01/5/1972, bộ phận Thống kê thị xã Đông Hà ghép với bộ phận Kế hoạch - Tài chính - Tín dụng ngân hàng gọi là "Phòng kế hoạch Thống kê Ngân tín" có từ  2 - 4 người. Đến ngày thành lập Cục Thống kê Bình Trị Thiên phòng Thống kê thị xã Đông Hà trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Bình Trị Thiên cho đến tháng 6 năm 1989. Thời kỳ này biên chế bình quân hàng năm có từ 6 - 7 CBCC, từ tháng 6 năm 1976 đến tháng 5/1980 đồng chí Trương Công Hàm làm trưởng phòng. Đến 6/1980 đ/c Trương Công Hàm nghỉ hưu. Cục trưởng Cục Thống kê Bình Trị Thiên có Quyết định số 26/QĐ-CTK-TCCB ngày 25/6/1980 bổ nhiệm đồng chí Lê Kiên Cường phó phòng giữ chức trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà. Phòng Thống kê thị xã Đông Hà nhiều năm là lá cờ đầu của ngành Thống kê Bình Trị Thiên.
Từ ngày 01/7/1989 đến nay phòng Thống kê thị xã Đông Hà trực thuộc Cục Thống kê Quảng Trị, biên chế từ 5 - 6 người, đồng chí Lê Kiên Cường tiếp tục giữ chức trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà. Tại Quyết định số 408/QĐ-TCCB ngày 7/8/2002 của Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Tuyên giữ chức phó trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà. Đến 30/01/2004 Cục Thống kê Quảng Trị điều động đồng chí Nguyễn Thị Trang, trưởng phòng thương mại giá cả giữ chức trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà thay đồng chí Lê Kiên Cường nghỉ hưu. Đến tháng 4/2005 đồng chí Nguyễn Thị Trang nghỉ hưu. Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị ra Quyết định số 167/QĐ-CTK-TCCB ngày 8/4/2005 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Tuyên phó trưởng phòng giữ chức trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà và Quyết định số 166/QĐ-CTK-TCCB ngày 8/4/2005 bổ nhiệm đồng chí Hoàng Chung cán sự giữ chức phó trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà. Ngày 29/9/2010, Tổng cục trưởng tổng cục thống kê có Quyết định số 665/QĐ-TCTK về việc thành lập Chi cục thống kê huyện kể từ ngày 10/10/2010. Quyết định số: 25/QĐ-CTK ngày 05/01/2012 đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó trưởng phòng Thống kê Dân số Văn xã Cục Thống kê Quảng Trị đến đảm nhận chức vụ Phó chi cục trưởng tại Chi cục Thống kê thành phố Đông Hà từ ngày 01/02/2012; Quyết định số: 25/QĐ-CTK ngày 01/8/2013 đồng chí Hoàng Chung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê tỉnh Quãng Trị có Quyết định nghĩ hưu từ ngày 01/11/2013; Quyết định số: 63/QĐ-CTK ngày 12/12/2013, đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê thành phố Đông Hà lên công tác tại cục, giữ chức Phó trưởng phòng Thống kê tổng hợp Cục Thống kê; Quyết định số 49/QĐ-CTK ngày 25/9/2014 luân chuyển đồng chí Lê Văn Sám Phó trưởng phòng THMT đến nhận chức vụ Phó chi cục trưởng tại Chi cục Thống kê thành phố Đông Hà từ ngày 01/10/2014.

Cán bộ Công chức Chi cục Thống kê TP Đông Hà

Về cán bộ trước năm 2006 phòng Thống kê thành phố Đông Hà có các đồng chí Lâm Thị Hoa, Hoàng Thị Hải; Hoàng Thị Hải Châu. Từ năm 2006 có những biến động về cán bộ chi cục như: Quyết định số: 292/QĐ-CTK ngày 29 tháng 4 năm 2006, Hoàng Thị Hải Châu - chuyên viên phòng Thống kê thị xã Đông Hà được chuyển ra khỏi nghành Thống kê và tới nhận công tác tại sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Hợp  đồng Nguyễn Mai Đào, tập sự tại Phòng Thống kê thị xã Đông Hà từ ngày 01/8/2006; Ngày 25 tháng 12 năm 2006 tuyển dụng Trương Thị Khánh Ly là công chức dự bị tại phòng Thống kê thị xã Đông Hà đến nay là cán bộ chính thức; Quyết định số: 28/QĐ-CTK ngày 04 tháng 1 năm 2009, đồng chí Lâm Thị Hoa đuợc nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 01/2/2009; Ngày 12/5/2009 điều động Hoàng  Xuân Thủy từ phòng thống kê Hướng Hoá về nhận công tác tại phòng thống kê Đông Hà từ 16/5/2009. Ngày 7/9/2009, Nguyễn Thị Hoài Phương được tuyển dụng; Ngày 8/6/2009 Nguyễn Mai Đào chuyển lên công tác tại Phòng Thống kê Công Thương Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị; Ngày 4/6/2010 tiếp nhận Hoàng Thị Lành chuyển từ Gio Linh vào làm việc tại Chi cục Thống kê thành phố Đông Hà; Quyết định số: 34/QĐ-CTK ngày 05/8/2011, đồng chí Hoàng Thị Hải có quyết định nghĩ hưu từ ngày 01/9/2011;  Ngày 12/12/2013, tiếp nhận Nguyễn Thành Thắng Lợi cán bộ Chi cục Thống kê huyện Triệu Phong đến nhận công tác tại Chi cục Thống kê thành phố Đông Hà kể từ ngày 01/01/2014; Quyết định số: 15/QĐ-CTK Ngày 05/2/2014, đồng chí Trịnh Thị Vĩnh chuyên viên  phòng Thống kê Công thương về công tác tại Chi cục Thống kê thành phố Đông Hà. Ngày 4/2/2014, Hoàng Thị Lành chuyên viên Chi cục Thống kê thành phố Đông Hà chuyến lên công tác tại Chi cục Thống kê huyện Cam Lộ. Ngày 05/12/2014 Nguyễn Thành Thắng Lợi lên nhận công tác tại phòng Thống kê Thương mại Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị
Trong suốt 43 năm thành lập - xây dựng trưởng thành, trong đó có 13 năm trực thuộc Cục Thống kê Bình Trị Thiên và 27 năm trực thuộc Cục Thống kê Quảng Trị, Chi cục Thống kê thị xã Đông Hà luôn luôn giữ vững phong trào thi đua của ngành đã được UBND tỉnh, Tổng cục Thống kê, Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân. Chi cục đã tranh thủ được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy, UBND thị xã Đông Hà để cải thiện điều kiện làm việc, công tác và cải thiện được đời sống của cán bộ công chức trong phòng. Hiện nay chi cục Thống kê thành phố Đông Hà gồm có 6 người gồm Chi cục trưởng, 1 phó Chi cục trưởng, 4 cán bộ trong đó 5 cán bộ có trình độ đại học, 1 trung cấp.


Các tin khác
Hoạt động trong ngành
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013 Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị

TIẾNG KINH HỎI ĐÁP
ĐIỀU TRA 53 DT KTXH