Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 18
Hôm nay: 3
Lượt truy cập: 1,154,958
Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2014
Cập nhật bản tin: 10/1/2014
            

 KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 10 năm 2014

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm 2014; Dự ước số liệu KT-XH năm 2014 (lần 1);

- Báo cáo chính thức tài khoản quốc gia năm 2013;

- Hoàn thành các báo cáo nhanh tháng 9 của các phần hành nghiệp vụ;

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Hoàn thành điều tra LĐVL tháng 9; giám sát, kiểm tra và triển khai thu thập thông tin KSMS - quyền số giá kỳ 3;

- Giám sát, chỉ đạo, kiểm tra các cuộc điều tra tháng 9 ở một số huyện, thị xã, thành phố;

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ thương mại, dịch vụ và giá do TCTK tổ chức tại Thanh Hóa; tham dự hội thảo tham vấn về khung kết quả kế hoạch phát triển KTXH 2011-2015 và 2016-2020;

- Triển khai tập huấn về điều tra cơ sở kinh tế cá thể 1/10/2014 cho các giám sát viên, điều tra viên của các phòng nghiệp vụ và các Chi cục Thống kê cấp huyện;

- Đón và làm việc với đoàn công tác Vụ Xã hội - Môi trường TCTK vào kiểm tra, giám sát về thu thập thông tin KSMS - quyền số giá kỳ 3 tại tỉnh Quảng Trị;

- Hoàn thành công tác thanh tra phương án điều tra công nghiệp-XD tháng tại Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Linh; hoàn thành kiểm tra nghiệp vụ Thống kê tại Phòng Công nghiệp - Xây dựng;

2. Công tác khác:

- Lãnh đạo tham dự họp tại Tỉnh ủy về xây dựng văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI;

- Tổ chức thành công hội nghị sơ kết tuyên dương cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức tốt buổi trực báo, đánh giá nhiệm vụ công tác trong quý 3, 9 tháng đầu năm 2014;

- Tặng quà cho con cán bộ công chức, người lao động Văn phòng cục trong dịp Tết trung thu năm 2014;

- Trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ đảm bảo an toàn trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9;

- Thực hiện tốt công tác thanh toán, đối chiếu kho bạc, BHXH định kỳ;

- Hoàn thành báo cáo công tác TCCB quý III; kế hoạch tuyển dụng công chức viên chức năm 2015;

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và phân tích tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng năm 2014;

- Báo cáo chính thức diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ Hè thu năm 2014;

- Báo cáo Tổng kết công tác Thống kê của các phần hành nghiệp vụ;

- Báo cáo thiệt hại do thiên tai, thiếu đói trong dân (nếu có);

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý, đánh mã điều tra LĐVL tháng 10; báo cáo nhanh điều tra LĐVL tháng 10; Nghiệm thu, kiểm tra, xử lý, nhập tin KSMS kỳ 3;

- Triển khai điều tra cơ sở kinh tế cá thể 01/10 trên toàn tỉnh; tiến hành kiểm tra, giám sát ở một số địa bàn;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát cuộc điều tra chăn nuôi 01/10; chuẩn bị tiến hành cuộc điều tra cây lâu năm 2014, điều tra thủy sản 01/11/2014 vào cuối tháng 10/2014;

- Tiến hành cuộc thanh tra chế độ báo thống kê cơ sở tại một số doanh nghiệp trên địa bàn;

2. Công tác khác:

- Báo cáo số liệu và phân tích tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 phục vụ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI; Báo cáo KT-XH năm 2014 phục vụ kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VI;

- Báo cáo tổng kết công tác TCCB năm 2014; báo cáo số lượng và chất lượng công chức, lập danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2015;

- Báo cáo thực hiện vốn đầu tư 9 tháng, thực hiện kinh phí các cuộc điều tra thống kê 9 tháng năm 2014; báo cáo biên chế, tiền lương 01/10/2014; báo cáo Tổng kết công tác tài chính-kế toán năm 2014;

- Thực hiện thanh toán, đối chiếu kho bạc, BHXH định kỳ;

- Tổ chức trực bảo vệ cơ quan 24/24 giờ đảm bảo an toàn trong các ngày lễ và ngày nghĩ (thứ 7, CN);

- Thực hiện thanh quyết toán và lập dự toán mua sắm, sửa chữa, trang bị tài sản theo tình của các phòng nghiệp vụ, Chi cục Thống kê;

- Hoàn thành một số công việc đột xuất khác.


Hoạt động trong ngành
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị - 01/07/2024
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023 - 05/03/2024
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 - 28/02/2024
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Điều tra 53 DT thiểu số năm 2024

HỎI ĐÁP ĐIỀU TRA KT-XH
CỦA 53 DT THIỂU SỐ

Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành dieu tra doanh nghiep 2024 Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013