Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 29
Hôm nay: 463
Lượt truy cập: 1,160,002
LỜI NÓI ĐẦU

      Để phục vụ kịp thời nhu cầu nghiên cứu về kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị của quý lãnh đạo tỉnh và bạn đọc gần xa, Cục Thống kê Quảng Trị biên soạn "Niên giám thống kê điện tử hàng năm ..." (Lưu hành nội bộ)

    Nội dung: Số liệu Niên giám Thống kê Quảng Trị phát hành đều được thu thập, xử lý tính toán đúng theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam

     Trang web có nhiều nội dung phong phú, bổ ích đối với lãnh đạo các cấp, các ngành và bạn đọc gần xa, Trong quá trình biên soạn chắc chắn còn có nhiều thiếu sót, chúng tôi rất mong sự đóng góp của quý lãnh đạo và bạn đọc để việc biên soạn năm sau được hoàn thiện hơn>>

    Trong quá trình sử dụng nếu còn có vấn đề gì cần trao đổi, xin liên hệ về Cục Thống kê Quảng Trị, số máy điện thoại: 053,3853204; 053,3852992; 053,3854885; 053,2211023

   BAN BIÊN TẬP