Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 98
Hôm nay: 99
Lượt truy cập: 997,624
Những thành tựu đã đạt được
Cập nhật bản tin: 8/23/2011
            

TỔNG KẾT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

I. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC.

 

Đón nhận đơn vị văn hóa

Tọa đàm kỷ nhiệm 15 năm lập lại Cục Thống kê Quảng Trị

 

Cùng với sự phát triển và phát triển của ngành Thống kê Việt Nam, ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị cũng từng bước được xây dựng và phát triển mạnh mẽ. Kể từ khi thành lập đến nay, ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị mặc dù gặp không ít khó khăn, trở ngại. Thời kỳ đầu thành lập, đội ngũ cán bộ thống kê ít và mỏng, phần đông chưa được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn thống kê một cách cơ bản. Đội ngũ cán bộ thống kê của tỉnh hầu hết là từ quân đội, từ các ngành khác nhau chuyển qua. Tài liệu nghiên cứu nghiệp vụ hiếm hoi, ít ỏi, kinh nghiệm công tác chuyên môn nghiệp vụ chưa tích luỹ được bao nhiêu. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị làm việc thiếu thốn. Mặt khác, cán bộ làm công tác thống kê của tỉnh nhà vừa phải thực hiện đảm bảo công tác chuyên môn nghiệp vụ, vừa phải tự túc tăng gia sản xuất đảm bảo cuộc sống, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương đất nước... Trong điều kiện khó khăn gian khổ, thiếu thốn như vậy, nhưng đội ngũ cán bộ thống kê Quảng Trị luôn luôn có tinh thần phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, kiên định, tin tưởng vào cách mạng, vào đường lối đúng đắn, tất thắng của cách mạng Việt Nam do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo. Vì vậy, ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị dù ở bất cứ thời kỳ nào, hoàn cảnh nào, dù là thời hợp nhất tỉnh Bình Trị Thiên hay ở thời kỳ không hợp nhất, đội ngũ cán bộ thống kê Quảng Trị vẫn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của từng giai đoạn cách mạng, từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị đã có những cống hiến, đóng góp của mình, đã thực sự là một công cụ giúp lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp địa phương và Trung ương trong việc chỉ đạo, điều hành, quản lý kinh tế- xã hội, hoạch định các đường lối, chủ trương chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm, 3 năm, 5 năm... kể từ khi thành lập đến nay, ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị  đã thực hiện một khối lượng công việc ngày càng lớn, đã và đang ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình. Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện các chế độ báo cáo như báo cáo tiến độ, báo cáo ước tính, báo cáo chính thức, báo cáo chuyên đề... cũng như triển khai thực hiện các cuộc điều tra như điều tra định kỳ, điều tra đột xuất, điều tra toàn diện, điều tra chọn mẫu, điều tra điểm... để thu thập, tổng hợp, phân tích báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của từng chuyên ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh nói riêng với độ tin cậy về chất lượng ngày càng cao, phạm vi thu thập ngày càng đầy đủ, toàn diện, thời gian báo cáo ngày càng đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhanh hơn, kịp thời hơn, số lượng chỉ tiêu báo cáo cũng ngày càng nhiều hơn, đầy đủ hơn, không chỉ có những chỉ tiêu phản ánh đơn thuần về số lượng, mà còn chú ý tổng hợp ngày càng nhiều hơn những chỉ tiêu về chất lượng. Từ đó mà soạn thảo được nhiều loại sản phẩm, ấn phẩm thống kê đa dạng hơn, phong phú hơn, phục vụ yêu cầu của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp địa phương, Trung ương ngày càng tốt hơn. Trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp sang cơ chế của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế theo hướng hội nhập, mở cửa ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị, ngoài việc phục vụ cung cấp đầy đủ thông tin thống kê cho lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp địa phương, Trung ương, còn đảm bảo cung cấp thông tin thống kê cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các đối tượng dùng tin khác ở trong và ngoài nước theo luật định.

Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị ngày càng được củng cố, đội ngũ cán bộ thống kê không chỉ được tăng dần về số lượng, mà chất lượng cán bộ cũng ngày càng nâng lên, được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thống kê qua các trường lớp chuyên nghiệp. Bên cạnh việc chú ý bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn thống kê, ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị còn tăng cường bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng chính trị, lập trường quan điểm về những đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, về trình độ ngoại ngữ, công nghệ tin học, từ chỗ ban đầu công nghệ tin học còn là lĩnh vực mới mẻ nhưng được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Cục, cộng với sự cố gắng, say mê học hỏi, đến nay nhiều anh chị em trong ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị  đã sử dụng được thành thạo các phương tiện tin học phục vụ ngày càng có hiệu quả cho công tác chuyên môn thống kê... Bộ máy tổ chức ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị ngày càng được kiện toàn. Cán bộ làm công tác thống kê của các đơn vị cơ sở, các sở, ban ngành và thống kê tại các xã, phường được quan tâm bồi dưỡng.

Công tác phương pháp chế độ là một khâu quan trọng của hoạt động thống kê, Cục Thống kê Quảng Trị nhiều năm qua đã hết sức chú ý thực hiện công tác này: Đã kịp thời triển khai thực hiện các chế độ báo cáo và điều tra thống kê của Tổng cục Thống kê mới ban hành đến các sở, ban ngành, các đơn vị cơ sở, các thành phần kinh tế có liên quan. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ thống kê, điều tra thống kê cho cán bộ làm công tác thống kê trong và ngoài ngành.

Đi đôi với việc triển khai thực hiện phương pháp chế độ thống kê, ngành Thống kê Quảng Trị còn chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thống kê, kịp thời phát hiện những sai sót trong quá trình thu thập, tính toán, xử lý, tổng hợp số liệu thống kê của các đơn vị cơ sở, các sở ban ngành trong tỉnh, để từ đó kịp thời có có biện pháp uốn nắn, sửa chữa, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác thống kê ở các đơn vị cơ sở, sở ngành nắm được nội dung, yêu cầu và phương pháp tính toán từng chỉ tiêu thống kê. Nhờ vậy mà công tác thống kê tỉnh Quảng Trị đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của ngành về tính kịp thời, tính toàn diện và tính chính xác của số liệu thống kê.

Quá trình triển khai thực hiện các chế độ báo cáo và điều tra thống kê cũng như việc thực hiện các văn bản pháp quy khác của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị luôn có những tìm tòi, nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn để so sánh đối chiếu với cơ sở lý luận, phương pháp luận thống kê hiện hành, kịp thời phát hiện được một số vấn đề bất cập trong chế độ báo cáo và điều tra thống kê, cần phải được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện. Nhờ vậy mà Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Tổng cục trong quá trình đổi mới, hoàn thiện các chế độ báo cáo và điều tra thống kê cho phù hợp với thực tiễn, cũng như góp phần nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận, cơ sở phương pháp luận thống kê.

Công tác thi đua, cũng là một số yếu tố quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch công tác của ngành. Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua đã hết sức chú ý đến công tác này. Nhờ vậy mà đã khai thác được sức mạnh tập thể của từng đơn vị, từng phòng, từng tổ, nhóm và của từng cán bộ thống kê trong ngành từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thị, tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi, đều khắp và thường xuyên. Nhờ có phong trào thi đua mà ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị đã khắc phục được nhiều khó khăn, trở ngại, đạt được nhiều kết quả, thành tích trên mọi mặt công tác, góp phần củng cố tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong cơ quan, đơn vị.

Về xây dựng cơ sở vật chất của ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị, trải qua nhiều giai đoạn hết sức khó khăn thiếu thốn, ít nhiều có ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác chuyên môn, nhất là những năm tháng chiến tranh, nhưng dần qua năm tháng khắc phục, đi chỗ từ không đến có, đến nay ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị đã xây dựng được cho mình một cơ sở vật chất tương đối khang trang, đầy đủ, tạo điều kiện thuận tiện cho công tác chuyên môn. được vậy là nhờ ngoài yếu tố có sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân, các sở, ban ngành của tỉnh, của Tổng cục Thống kê, phải nói đến một yếu tố vô cùng quan trọng khác đó là tính chủ động khắc phục khó khăn của anh chị em cán bộ toàn ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị, tính năng động, chủ động sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo Cục.

Các tổ chức khác của ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị như tổ chức Đảng, chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ, dân quân tự vệ... đều được củng cố, duy trì hoạt động tốt với nội dung thiết thực. Nhiều sinh hoạt báo chí, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được thực hiện đều đặn dưới nhiều hình thức phong phú. Đây cũng là yếu tố đưa đến sự tiến bộ, thành công trên nhiều lĩnh vực hoạt động của ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị trong nhiều năm qua.

II. NHỮNG BÀI HỌC.

Những thành tựu của ngành Thống kê Quảng Trị đạt được trong những thời kỳ qua không tách rời sự lãnh đạo của Đảng Bộ, chính quyền các cấp ở địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Thống kê qua nhiều thời kỳ khác nhau. Những thắng lợi đạt được nói trên còn do công sức xương máu, mồ hồi, trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ CNVC Thống kê đã trải qua những bước đi thăng trầm, khó khăn gian khỗ đã tạo điều kiện cho ngành Thống kê Quảng Trị xây dựng và trưởng thành để đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ như ngày hôm nay.

Tiêu biểu các yếu tố ấy không chỉ làm rõ những nguyên nhân thắng lợi mà cái quan trọng hơn là để rút ra các vấn đề cần thiết làm bài học kinh nghiệm lịch sử: "Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời". Đó là kinh nghiệm thực tế là sự kết hợp giữa tài năng và khôn khéo của cán bộ làm công tác Thống kê. Mà tài năng biết điều gì cần phải làm, còn sự khôn khéo biết được khi nào và bằng cách nào để làm được điều đó.

Từ thực tiển đó có thể rút ra các bài học lịch sử cho ngành Thống kê Quảng Trị.

1. Phải quán triệt chức năng nhiệm vụ của ngành, chủ trương đường lối, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước các cấp và nắm vững đặc điểm, tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương, trong từng thời kỳ cách mạng để vận dụng linh hoạt vào nhiệm vụ chính trị của ngành.

Vấn đề đặt ra cho cán bộ Thống kê các cấp là: Phải quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của ngành Thống kê qua các thời kỳ, phải nắm vững đường lối, chủ trương và yêu cầu của Đảng và Nhà nước các cấp trong từng giai đoạn cách mạng trước mắt và lâu dài, để có kế hoạch triển khai thực hiện tốt.

Trong việc xây dựng chương trình công tác, phương hướng, nhiệm vụ Thống kê không những vạch ra những việc phải làm trong năm mà phải có dự kiến những việc phải làm và làm như thế nào? tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo. Nếu không thực hiện như vậy thì kế hoạch công tác thống kê sẽ không chủ động đi trước một bước đón đầu đối với công tác kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân công tác thống kê sẽ lúng túng, bị động và tác dụng phục vụ sẽ bị hạn chế không theo kịp với yêu cầu đòi hỏi của lãnh đạo các cấp và đứng trước thời cuộc đổi mới hàng ngày của đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Chăm lo công tác tổ chức cán bộ: Đây là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hồ Chủ tịch đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức và công tác cán bộ, đến việc lựa chọn đào tạo, rèn luyện đội ngủ cán bộ. Người luôn luôn cho rằng vấn đề tổ chức và vấn đề cán bộ là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng và đối với công cuộc xây dựng Đảng ta, người dạy: " Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" , "bất cứ chính sách công tác gì nếu có cán bộ tốt thì thành công" .

Thứ nhất: Việc tiếp nhận bố trí sắp xếp cán bộ phải đúng người, đúng việc, đúng năng lực, trình độ. Trước hết lãnh đạo Cục và cán bộ làm công tác tổ chức phải biết phân loại cán bộ theo yêu cầu của từng công việc chuyên môn, trên cơ sở đó mà bố trí sắp xếp cán bộ một cách hợp lý, đúng sở trường để phát huy hiệu quả tính năng của CBNV, công tác quy hoạch, đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ lãnh đạo các cấp phải được quan tâm đúng mức.

Khi bổ nhiệm đề bạt cán bộ, lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Trị đã cân nhắc kỹ năng lực, uy tín và các yêu tố khác để chọn người thực sự có trình độ chuyên môn năng lực, tổ chức điều hành công việc. Khi cân nhắc người để giao việc, phải đặt công việc đó ngang tầm của yêu cầu thực tiễn. Đây là quan điểm nhất quán của lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Trị.

Thứ hai: Bên cạnh tiếp nhận tổ chức sắp xếp bố trí cán bộ, vấn đề theo dỏi đánh giá cán bộ trong quá trình công tác để khen thưởng, kỷ luật cán bộ cũng là động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, yêu ngành, yêu cách mạng trên mọi lĩnh vực hoạt động Thống kê, cũng như ngăn ngừa những vi phạm khuyết điểm của cán bộ nhân viên trong ngành. Đối với khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích và đúng cấp, thực sự là tấm gương sáng để mọi người học tập, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến. Về kỷ luật đây là biện pháp bất đắc dĩ đối với CBNV mắc phải sai phạm có hệ thống. Do đó khi xử lý lãnh đạo Cục và Hội đồng khen thưởng - kỷ luật ngành cân nhắc kỷ lưỡng trước khi quyết định, phải hết sức thận trọng, bình tỉnh, bảo đảm sự khách quan và công bằng. Tùy theo nguyên nhân, tính chất, mức độ sai phạm cũng như hậu quả mà có hình thức kỷ luật đúng mức để giữ vững kỷ cương và giáo dục răn đe.

Thứ ba: Giữ vững đoàn kết nội bộ: muốn giữ vững đoàn kết nội bộ là phải giải quyết các mâu thuẫn nội bộ tốt. Vấn đề đoàn kết là sức mạnh, nhưng  giữ vững sự đoàn kết nhất trí bền vững trong một tập thể cơ quan đơn vị là công việc vô cùng khó khăn. Với tư cách là người đứng đầu ngành Thống kê "Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách" "Đảng lãnh đạo chính quyền quản lý". Lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Trị  qua các thời kỳ khác nhau rất tôn trọng tập thể và coi mình như là: "Thầy thuốc như là người cha, người mẹ trong gia đình luôn theo dõi tính nết, sức khoẻ, dấu hiệu của từng thành viên trong gia đình và quan tâm ngăn ngừa chữa trị bệnh tật vừa mới chớm nở, bắt đầu, không để sự cố nãy sinh to tác".

Trong thực tế mỗi một va chạm nhỏ trong tập thể, đều có ảnh hướng xấu đến kết quả hoạt động chung của cơ quan đơn vị. Vì thế lãnh đạo Cục nhất là Cục trưởng, người đứng đầu cơ quan và Bí thư chi bộ phải ngăn ngừa khả năng xảy ra những sự va chạm bất bình như chia rẽ bè phái để hạn chế tối đa xảy ra va chạm.

Thứ tư: Bên cạnh khắc phục mọi khó khăn gắn liền với việc thực hiện chế độ chính sách, giải quyết quyền lợi vật chất, tinh thần của CBCC, để khuyến khích CBCC phát huy tài năng sáng tạo trong lao động, công tác có năng suất, hiệu quả cao.

Nhờ đó Cục Thống kê Quảng Trị đã tập hợp được sức mạnh của quần chúng và tranh thủ được lãnh đạo các cấp các ngành ở địa phương và TW.

Muốn vậy yêu cầu trước tiên là phải thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, công bằng, rõ ràng. Đây là một trong những yếu tố khách quan để giữ gìn sự đoàn kết nội bộ.

Lãnh đạo chi uỷ, Công đoàn Cục Thống kê Quảng Trị  thực hiện chế độ chính sách thăm hỏi, động viên chia sẻ với CBNV trong ngành khi gia đình cán bộ gặp phải khó khăn hoạn nạn, rủi ro, vui, buồn...

3. Nâng cao chất lượng tài liệu Thống kê là nhiệm vụ quan trọng là yêu cầu cấp thiết và uy tín của ngành Thống kê Quảng Trị trong suốt thời gian qua.

Để làm được những việc đó, ngành Thống kê Quảng Trị  đã coi trọng công tác phương pháp chế độ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin mà vấn đề đi đầu là phải nghiên cứu giải quyết những vấn đề chủ yếu như: Cán bộ làm công tác thống kê các cấp phải chuyên sâu nghiệp vụ khoa học thống kê, giỏi một việc biết nhiều việc. Đồng thời làm tốt việc tổng kết rút kinh nghiệm là góp phần vào việc xây dựng và phát triển khoa học thống kê. Tạo điều kiện xây dựng tổ chức thống kê các cấp lớn mạnh, xây dựng tổ chức mô hình đội ngũ cán bộ thống kê ngày càng có tri thức, trí tuệ, nhạy cảm tiếp cận với tình hình nghiệp vụ mới để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao phó.

 “Việc không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Thống kê mà còn là trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành thống kê  thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho”. (Xã luận Báo Nhân dân ra ngày 19/2/2001 trang 1).

   4. Phải tăng cường môi trường pháp luật cho công tác thống kê, coi trọng nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật và các văn bản pháp quy của Nhà nước để làm căn cứ pháp lý cho mọi hoạt động thống kê.

Phải biết sử dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến tuyên truyền tổ chức học tập quán triệt pháp luật đối với lãnh đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, thôn bản, khu phố, các tổ chức chính trị, kinh tế-xã hội và cộng đồng dân cư, để pháp luật phát huy có hiệu quả và thực sự đi vào cuộc sống.

Tăng cường môi trường pháp luật trong công tác thống kê và coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, sẽ giúp cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, các ngành quản lý làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật, đúng kế hoạch Nhà nước đề ra. Đồng thời các ngành các đơn vị cũng phải nhận thức được đúng đắn hơn vị trí của công tác thống kê, từ đó ý thức, trách nhiệm đối với việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thống kê... chú ý đến việc xây dựng công tác tổ chức thống kê của ngành của đơn vị cơ sở.

5. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải được thường xuyên quan tâm trong CBCC để nâng cao nhận thức nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Muốn vậy phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ, sự phối hợp đồng bộ giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong mọi hoạt động, coi trọng công tác dân chủ cơ sở trong đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ có hiệu quả cao.

6. Phải quản lý công tác thống kê thống nhất, tập trung theo hệ thống dọc từ TW đến địa phương.

Để đảm bảo được thông tin thống kê "Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời" nhằm phục vụ Đảng và Nhà nước các cấp trong việc đánh giá dự báo tình hình kinh tế - xã hội, hoạch định chiến lược, sách lược xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác thống kê tốt hơn, có hiệu quả hơn, thì mô hình tổ chức bộ máy thống kê phải được quản lý thống nhất, tập trung theo hệ thống ngành dọc.

7. Phải tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp, đồng thời tăng cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp để tạo nên sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Thống kê.

Kinh nghiệm ở Cục Thống kê Quảng Trị qua các thời kỳ cho thấy: Bản thân của ngành Thống kê đã nỗ lực chủ quan, phát huy đến mức cao nhất vai trò thống kê phục vụ lãnh đạo các cấp, các ngành kịp thời, đầy đủ nhạy bén với thông tin, lựa chọn tốt nhất để phục vụ lãnh đạo và có nhiều sản phẩm thống kê có chất lượng cao thì đơn vị đó có điều kiện thuận lợi để lãnh đạo quan tâm giúp đỡ nhiều hơn và có sự đồng tình của các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan cũng như quần chúng nhân dân ủng hộ cao hơn.

Vấn đề đặt ra trước hết là đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến phương pháp công tác có năng suất, hiệu quả cao hơn, hấp dẫn và thiết thực hơn để thu hút người dùng thông tin thống kê nhiều hơn ...

Kinh nghiệm của ngành Thống kê Quảng Trị qua các thời kỳ khác nhau thường xuyên suy nghĩ tìm tòi, chọn lọc những thông tin "nóng" có giá trị thiết thực đối với lãnh đạo, phục vụ cho cấp uỷ, chính quyền địa phương. Hoặc lãnh đạo "Bấm" là có "Ngay" nhờ đó mà mối quan hệ giữa Cục Thống kê với UBND các cấp càng thắt chặt, từ đó vị thế của ngành Thống kê cũng được nâng cao.

8. Không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước yêu ngành, coi đây là động lực thúc đẩy, khích lệ tính tích cực, thủ tiêu tính tiêu cực nhằm hoàn thiện con người mới.

Trong mấy thập kỷ qua công tác thi đua khen thưởng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm đúng mức. Đặc biệt ngành Thống kê coi đây là biện pháp hết sức quan trọng duy trì thường xuyên có nề nếp, có cơ sở khoa học trong chấm điểm, đánh giá phân loại mức độ hoàn thành kế hoạch thông tin thống kê hàng năm.

Thực tế ở Cục Thống kê Quảng Trị đã coi công tác thi đua khen thưởng vừa là động lực phát triển, vừa là biện pháp quản lý quan trọng nhằm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành. Mục đích của thi đua khen thưởng là nhằm phát huy tính tự giác của mỗi cán bộ công chức lao động vươn lên tự hoàn thiện mình và khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng lao động sáng tạo mọi nguồn lực vật chất, tinh thần để phục vụ cuộc sống ngày càng tốt đẹp văn minh. Vì vậy trong phong trào thi đua của ngành Thống kê trong những thời kỳ đã qua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của nhiều tập thể và nhiều cá nhân xuất sắc xứng đáng là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước của ngành.

Rõ ràng công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, yêu ngành, yêu cách mạng trong mọi hoạt động của ngành Thống kê Quảng Trị tạo niềm tin của cán bộ đảng viên công nhân viên chức Thống kê Quảng Trị đối với Đảng, Nhà nước và đối với ngành Thống kê Việt Nam.

 


Hoạt động trong ngành
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013