Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 766
Hôm nay: 777
Lượt truy cập: 998,302
Tỉnh Quảng Trị tái lập, Cục Thống kê Quảng Trị được thành lập
Cập nhật bản tin: 8/23/2011
            

THÀNH LẬP LẠI CỤC THỐNG KÊ QUẢNG TRỊ

Đồng chí: Ngô Hồng Triêm - Cục trưởng đặt móng xây trụ sở (32 - Hùng Vương - Đông Hà) năm 1991

9 CBCC cán bộ Cục Thống kê Bình Trị Thiên được phân công về Cục Thống kê Quảng Trị 1/7/1989

Thực hiện Thông báo số 08/TB-TW ngày 31/7/1989 của Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị; Ngày 10/8/1989 UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 121/QĐ-UB bổ nhiệm đ/c Ngô Hồng Triêm Trưởng phòng công nghiệp UBKH Quảng Trị giữ chức Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê Quảng Trị. Quyết định số 122/QĐ-UB bổ nhiệm đồng chí Hoàng Đức Chúng - Triệu tập Viên Thống kê Quảng Trị giữ chức Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê Quảng Trị.

Thi hành Quyết định trên, Ban lãnh đạo Chi cục Thống kê Quảng Trị đã phân công đồng chí Ngô Hồng Triêm phụ trách chung và kiêm phụ trách chỉ đạo trực tiếp khối tổng hợp, công nghiệp, xây dựng, giao thông, bưu điện và đồng chí Hoàng Đức Chúng chỉ đạo trực tiếp khối TCHC, nông lâm, thuỷ sản.

Mô hình tổ chức gồm các bộ phận: Bộ phận Tổng hợp-PPCĐ-Văn xã gồm các đồng chí  Nguyễn Thanh Nghị (phụ trách bộ phận); Nguyễn Đăng Việt; Phan Thị Hải Thanh; Phan Phước. Bộ phận Nông-lâm-thuỷ sản gồm các đồng chí Nguyễn Hữu Thân (phụ trách); Dương Tiến Thủ; Nguyễn Quốc Kế; Hồ Quang Ly. Bộ phận công nghiệp-XD-GTVT-BĐ gồm các đồng chí Vương Thị Ngụ (phụ trách) Trần Thanh Lộc; Nguyễn Đăng Khiêm; Nguyễn Văn Đào. Bộ phận  Thương mại-dịch vụ gồm các đồng chí Trương Quang Khích (phụ trách); Trần Thị Hoa; Tạ Quang Khiêm. Bộ phận Tổ chức hành chính gồm  các đồng chí Phan Quang Trung (phụ trách); Nguyễn Thị Hoài Thương và anh Thăng lái xe. Đến năm 1992 do số CBCNV được tăng cường nên mô hình tổ chức bộ máy được thay đổi, thành lập các phòng: Phòng Tổng hợp: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trưởng phòng; Phòng Dân số-Lao động-Văn xã: Đồng chí Phan Hải Thanh, trưởng phòng; Phòng Công nghiệp, Xây dựng, GTVT: Đồng chí Nguyễn Đăng Việt, trưởng phòng; Phòng Thương nghiệp vật tư: Đồng chí Trương Quang Khích  phụ trách; Phòng nông-lâm-thuỷ sản: Đồng chí Nguyễn Hữu Thân, trưởng phòng; Phòng TCHC: Đồng chí Vương Thị Ngụ, trưởng phòng. Từ đó hình thành mô hình 6 phòng ở văn phòng Cục. Đối với thống kê huyện, thị xã thời điểm này mỗi huyện, thị xã chỉ có 2-3 người sát nhập theo mô hình: Kế hoạch-thống kê- tài chính-khoa học kỹ thuật.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA NGÀNH:

Lúc chia tỉnh ở văn phòng Cục chỉ có 9 cán bộ công nhân viên chức thống kê từ Cục Thống kê BTT tách ra đến cuối năm 1989 số cán bộ ở văn phòng Cục lên tới 18 cán bộ trong đó có 12 cán bộ có trình độ đại học (chiếm 60% trong tổng số CBCNVC văn phòng Cục).

Đối với thống kê cấp huyện, thị xã sát nhập với kế hoạch-tài chính kéo dài đến năm 1994. Sau khi từng bước củng cố tổ chức mô hình bộ máy ở văn phòng Cục; ngày 25/3/1994 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bường đã ra Quyết định số 552/QĐ-UB về việc thành lập phòng thống kê huyện, thị xã và chuyển về Cục Thống kê tỉnh trực tiếp quản lý.

Thực hiện Quyết định 552 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm việc với phòng kế hoạch- Tài chính và UBND các huyện, thị xã về kế hoạch bàn giao và tổ chức nhân sự cán bộ lãnh đạo phòng thống kê huyện, thị xã. Đến 1/4/1994, thống kê cấp huyện, thị xã gồm 8 phòng và có 23 cán bộ. Thống kê huyện thị xã đảm bảo tư cách pháp nhân hoạt động độc lập, có con dấu tài khoản riêng và hoạt động theo mô hình tổ chức, biên chế sau khi huyện, thị bàn giao bộ phận thống kê sang Cục Thống kê tỉnh quản lý.

(1) Phòng Thống kê Thị xã Đông Hà có 4 đồng chí do đồng chí Lê Kiên Cường làm trưởng phòng.

(2) Phòng Thống kê Thị xã Quảng Trị có 1 đồng chí, dồng chí Hồ Thị Chất phụ trách.

(3) Phòng Thống kê huyện Vĩnh Linh có 3 đồng chí, do đồng chí Lê Hữu Hồi làm trưởng phòng.

(4) Phòng Thống kê huyện Gio Linh có 2 đồng chí, do đồng chí Hồ Phi Linh phụ trách phòng.

(5) Phòng Thống kê huyện Cam Lộ có 3 đồng chí, do đồng Hoàng Đình Thức làm trưởng phòng.

(6) Phòng Thống kê huyện Triệu Phong có 4 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Hữu Thiên phụ trách phòng.

(7) Phòng Thống kê huyện Hải Lăng có 3 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Xuân Điền làm trưởng phòng.

(8) Phòng Thống kê huyện Hướng Hoá có 3 đồng chí, do đồng chí Lê Chiêu Sơn làm trưởng phòng.

Qua thực tế công tác thống kê ở các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới, công tác thống kê đều tổ chức theo hệ thống dọc từ TW cho đến cơ sở để bảo đảm tính khách quan trong quản lý và giám sát của Nhà nước. Vì đây là một công cụ sắc bén để nhận thức xã hội tăng cường quản lý kinh tế - xã hội là tổ chức chuyên môn kỹ thuật tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước các cấp từ TW đến địa phương. Vì vậy ngày 23/3/1994 Chính phủ ra Nghị định số 23/NĐ-CP quy định lại chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê, trong đó có quy định Tổng cục Thống kê được tổ chức quản lý theo hệ thống dọc từ TW đến cấp huyện. Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố là cơ quan trực thuộc TW, phòng thống kê huyện, thị xã là một phòng trực thuộc thống kê tỉnh, thành phố quản lý, đặt ở quận, huyện, thị xã.

Như vậy song song trong việc Cục Thống kê Quảng Trị đang tổ chức thực hiện chủ trương quản lý thống kê theo ngành dọc theo chủ trương của địa phương quy định thì TW, Chính phủ cũng có chủ trương tương tự trong cùng một thời gian thời điểm như Quảng Trị. Chứng tỏ yêu cầu về công tác thống kê ở TW cũng trùng khớp với yêu cầu của lãnh đạo địa phương. Trong công cuộc đổi mới đất nước cần phải coi công tác thống kê là công cụ đắc lực để quản lý điều hành nền kinh tế - xã hội. Ngành Thống kê phải được quản lý tập trung thống nhất trong cả nước theo hệ thống dọc từ TW đến cơ sở là yêu cầu tất yếu khách quan của lịch sử.

Thực hiện Nghị định của Chính phủ, ngày 14/6/1994, Tổng cục Thống kê đã có Công văn số 246/ TCTK về việc chuẩn bị bàn giao tổ chức thống kê các cấp. Sau gần 4 tháng chuẩn bị, ngày 7/10/1994 UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ bàn giao toàn bộ tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, hiện trạng tài sản và bất động sản của ngành Thống kê  tỉnh Quảng Trị sang cho Tổng cục Thống kê quản lý.

Sau khi UBND tỉnh Quảng Trị chuyển giao Cục Thống kê về Tổng cục Thống kê quản lý theo hệ thống dọc, ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị vẫn tiếp tục thực hiện Quyết định 552/QĐ-UB ngày 25/3/1994 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và Nghị định 23/CP của Chính phủ, các thông tư, quyết định của Liên Bộ, Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng cục Thống Kê tăng cường cũng cố tổ chức bộ máy Thống kê các cấp.

Đến cuối năm 1994, mô hình tổ chức bộ máy thống kê các cấp ở Cục và phòng thống kê huyện, thị xã tương đối ổn định. Lãnh đạo Cục đã quan tâm chú ý công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, đã đề bạt 12 đồng chí trưởng phòng (Cục 5, huyện, thị xã 7) và 5 phó trưởng phòng (Cục 3, huyện,Thị xã 2). Lãnh đạo Cục đã ban hành quy chế hoạt động của Cục Thống kê đã ra nhiều quyết định, công văn hướng dẫn nội dung quy chế do đó hoạt động của ngành Thống kê Quảng Trị đi vào nề nếp.

Về đào tạo nâng cao nhận thức về trình độ chuyên môn cũng như lập trường tư tưởng chính trị, CBCNVC, trong đó có 3 đồng chí đang theo học Đại học tại chức 01 đồng chí đang theo học quản lý Nhà nước. Trong năm 1994 đã có 3 đồng chí là trưởng phó phòng đi dự lớp học nâng cao trình độ thống kê về cơ chế quản lý thị trường và đã tham gia triển khai những đợt tập huấn điều tra thống kê trong năm 1994 do Tổng cục Thống kê tổ chức.

Mặc dù vậy, hạn chế về công tác tổ chức - đào tạo lúc này là việc bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, vi tính cho đội ngũ cán bộ chủ chốt chưa quan tâm đúng mức. Kinh phí dành cho công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ thiếu và bị động.

Có thể khẳng định rằng công tác tổ chức cán bộ, đào tạo của ngành Thống kê Quảng Trị qua các thời kỳ trong điều kiện mô hình tổ chức trải qua nhiều bước đi thăng trầm “tách”,”nhập” nhưng ngành Thống kê Quảng Trị đã đảm bảo thông tin Thống kê phục vụ địa phương, TW không bị gián đoạn.

Từ ngày tái lập lại, lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Trị vừa củng cố tổ chức bộ máy, vừa tuyển chọn sắp xếp đội ngũ, vừa triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị về đảm bảo thông tin kinh tế - xã hội thông suốt phục vụ cho sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp. Căn cứ hướng dẫn của lãnh đạo Cục, đồng thời chủ động linh hoạt tuỳ theo điều kiện cụ thể của chuyên ngành các địa phương, đơn vị, các phòng Cục, phòng Thống kê huyện, thị xã đã khắc phục mọi khó khăn cùng với những cố gắng chung, toàn ngành Thống kê Quảng Trị cơ bản đi vào hoạt động có nề nếp, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành năm sau cao hơn năm trước; hệ thống tổ chức ngày càng được củng cố.

Công tác lãnh đạo, bồi dưỡng cán bộ cả về chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và năng lực quản lý đã được quan tâm. Đặc biệt từ năm 2000 đến năm 2005 lãnh đạo Cục đã khắc phục mọi khó khăn về kinh phí, biên chế, kế hoạch thông tin thống kê  hàng năm để cử hàng chục cán bộ chủ chốt cấp lãnh đạo cục, phòng Cục, huyện, thị đi học các khoá đại học, trung cấp, tại chức cử nhân chính trị, cử nhân kinh tế, bồi dưỡng quản lý Nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ trái ngành cho cán bộ văn phòng Cục và phòng Thống kê huyện, thị xã. Đã có hàng chục cán bộ tốt nghiệp, được đề bạt bổ nhiệm các chức vụ ở Cục và ở huyện đang phát huy tốt. Đặc biệt năm 2003 lần đầu tiên Cục Thống kê Quảng Trị đã phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền tỉnh đã mở 3 lớp tập huấn dài ngày cho 136 chức danh cán bộ Thống kê xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh về nghiệp vụ thống kê, đồng thời hàng năm Cục Thống kê tổ chức tập huấn các cuộc điều tra thường xuyên và tổng điều tra để lồng ghép trang bị thêm kiến thức mới cho cán bộ thống kê cơ sở. Nhiều phòng Thống kê huyện, thị từ khi thành lập ngành Thống kê Quảng Trị đã cố gắng sắp xếp công tác, tiết kiệm chi tiêu, tạo điều kiện cho cán bộ phòng mình tham gia các lớp tập huấn dài ngày, đi học đại học tại chức nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ở văn phòng Cục và các phòng Thống kê huyện thị xã đã quan hệ phối hợp tốt với cấp uỷ, chính quyền đoàn thể địa phương nên việc quan tâm trở lại đối với ngành Thống kê về vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện tốt hơn. Nhiều cán bộ trẻ ở văn phòng Cục và phòng Thống kê huyện, hàng năm được phát triển Đảng phát huy tốt, nhiều đồng chí đã được bỗ nhiệm đề bạt lãnh đạo phòng.

Nhưng kết quả lớn nhất của công tác đào tạo 16 năm qua chính là sự đào tạo thông qua các lớp tập huấn về hệ thống tài khoản quốc gia; phương án các cuộc điều tra mẫu điều tra thường xuyên, Tổng điều tra dân số nhà ở, tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, tổng điều tra các cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp; điều tra mẫu dân số nhiều vòng, điều tra đa mục tiêu…Đã có hàng trăm lượt cán bộ thống kê trong và ngoài ngành đã được bồi dưỡng bổ sung kiến thức mới về nguyên lý thống kê, lý thuyết thống kê và thực tiễn công tác thống kê kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới của Đảng và Nhà nước. Cũng chính bằng hình thực tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu đã đào tạo đội ngũ cán bộ nghiệp vụ có tiến bộ nhanh, có năng lực giỏi. Đã có nhiều đề tài khoa học phân tích kinh tế - xã hội, những ấn phẩm thống kê, những bài viết, diễn đàn chiến lược đã được đăng tải trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương, những cải tiến lao động sáng tạo, do đó ngày càng nâng cao vị thế ngành Thống kê. Những kết quả ban đầu này tuy còn khiêm tốn nhưng đã khẳng định được hướng đi đúng của ngành Thống kê tỉnh Quảng Trị góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của ngành và của cả tỉnh.

Trải qua 16 năm xây dựng và trưởng thành mô hình tổ chức bộ máy của Cục Thống kê Quảng Trị đã được hình thành qua các thời kỳ như sau:

Các phòng ở văn phòng Cục:

1. Phòng tổ chức hành chính: thời điểm đầu gọi là bộ phận có 3 người do đồng chí Phan Quang Trung phụ trách, đầu tháng 1 năm 1990 đồng chí Phan Quang Trung chuyển công tác ra ngoài ngành, đồng chí Vương Thị Ngụ được cử phụ trách. Tháng 3 năm 1994 lãnh đạo Cục ra Quyết định số 105/QĐ -TCCB ngày 2/3/1994 bổ nhiệm đ/c Vương Thị Ngụ giữ chức trưởng phòng TCHC cho đến 30/10/2004 nghỉ hưu và trong thời gian 3/94 đồng chí Trương Quang Khích lúc đó phụ trách bộ phận thương mại -giá cả được lãnh đạo Cục Quyết định điều về phòng TCHC giữ chức phó trưởng phòng TCHC cho đến ngày 2/10/1998 thì có quyết định điều động về lại phòng thương mại-giá cả, lúc này phòng TCHC bao gồm cả bộ phận máy tính. Ngày 7/9/2002 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị ra Quyết định số 447/QĐ-TCCB bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thương giữ chức phó trưởng phòng tổ chức hành chính. Đến ngày 13/12/2004 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 701/QĐ-CTK-TCCB bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng phó trưởng phòng Thống kê huyện Gio Linh giữ chức trưởng phòng tổ chức hành chính. Mô hình phòng TCHC có 5 người: 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 3 cán bộ, trong đó 2 cán bộ có trình độ đại học, 3 trung học và tương đương. Ngoài ra có một hợp đồng dài hạn làm tạp vụ, 2 hợp đồng bảo vệ. Phòng hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tổng cục Thống kê đánh giá đạt loại giỏi từ 98-99% kế hoạch năm. Nhiều đồng chí được các cấp tặng Giấy Khen, Bằng Khen.

2. Phòng Thống kê tổng hợp (Gồm tổng hợp thông tin, phương pháp chế độ, tài khoản quốc gia, thanh tra và bộ phận máy tính). Từ ngày 1/7/1989 đến tháng 2 năm 1994 gọi là bộ phận do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phụ trách. Đến tháng  3/1994 theo quyết định 105/QĐTCCB của Cục trưởng bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức trưởng phòng tổng hợp. Từ tháng 11/1994-5/1995 đồng chí Dương Tiến Thủ được bổ nhiệm phó trưởng phòng. Ngày 01/7/1998 chuyển bộ phận máy tính từ phòng tổ chức hành chính sang sát nhập với phòng tổng hợp để phù hợp với công việc xử lý thông tin nhanh và theo Quyết định số 203/QĐ-TCCB ngày 1/7/1998 của Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Sám giữ chức phó trưởng phòng tổng hợp (phụ trách bộ phận máy tính). Đến tháng 01/2000, Tổng cục trưởng TCTK ra Quyết định số 07/QĐ-TCTK-TCCB ngày 20/1/2000 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị và tại Quyết định số 486/2000/QĐ-TCCB ngày 9/10/2000 của Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị điều động đồng chí Dương Tiến Thủ trưởng phòng thống kê nông lâm nghiệp, giữ chức trưởng phòng tổng hợp. Tại Quyết định số 446/QĐ-TCCB ngày 21/7/2003 của Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị điều động đồng chí Dương Tiến Thủ giữ chức trưởng phòng công nghiệp -XDCB-GTVT-BĐ và Quyết định số 443/QĐ-TCCB ngày 21/7/2003 của Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị điều động đồng chí Trần Ánh Dương trưởng phòng CN-XDCB-GTVT-BĐ giữ chức trưởng phòng Tổng hợp - máy tính. Tuy cán bộ ít và luôn biến động về biên chế nhưng phòng tổng hợp luôn luôn phục vụ tốt công tác thông tin tổng hợp, phương pháp chế độ tài khoản quốc gia, thanh tra… đạt và vượt mức kế hoạch thi đua hàng năm từ 94% kế hoạch năm 1994 lên 100% kế hoạch năm 2000-2003. Hiện nay phòng Tổng hợp- máy tính có 7 người gồm 1 trưởng, 1 phó trưởng phòng, 5 cán bộ. Trong đó có 6 đại học và cao đẳng, 1 trung cấp tin học.  Tập thể và nhiều cá nhân trong phòng Tổng hợp đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

 3. Phòng Thống kê nông lâm nghiệp thuỷ sản: Thời kỳ mới tách tỉnh có 02 cán bộ hoạt động theo mô hình bộ phận do đồng chí Nguyễn Hữu Thân phụ trách. Ngày 02/3/1994 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị ra Quyết định 105/QĐ-TCCB bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Thân giữ chức trưởng phòng nông-lâm nghiệp-thuỷ sản; Đến tháng 5/1995 đồng chí Thân chuyển công tác ra Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình. Tại Quyết định 212/ QĐ-TCCB ngày 29/6/1995 của Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị bổ nhiệm đồng chí Dương Tiến Thủ phó trưởng phòng tổng hợp giữ chức trưởng phòng nông lâm nghiệp thuỷ sản cho đến tháng 9/2000. Tại Quyết định số 487/QĐ-TCCB ngày 9/10/2000 của Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị  điều động đồng chí Nguyễn Quốc Kế trưởng phòng Thống kê huyện Gio Linh giữ chức trưởng phòng Nông  lâm  nghiệp thuỷ sản. Tổng số cán bộ công chức của phòng bình quân  hàng năm biên chế có 3 người nhưng thường xuyên biến động, cán bộ công chức trong phòng luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt kế hoạch thi đua hàng năm do Tổng cục Thống kê đánh giá từ 98,7%-98,8% kế hoạch.

Từ năm 1989 đến nay phòng đã thực hiện 2 cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp đạt kết quả loại giỏi toàn quốc (năm 1994 và năm 2001) đã được Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh và TW tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân. Hiện nay phòng có 3 người gồm 1 trưởng phòng và 2 cán bộ, trong đó 3 có trình độ đại học.

4. Phòng Công-Thương:

a. Phòng Thống kê CN-XDCB-GTVT-BĐ: Từ 01/7/1989-12/1990 hoạt động theo mô hình bộ phận do đồng chí Vương Thị Ngụ phụ trách. Đến tháng 12/1990 do đồng chí Nguyễn Đăng Việt phụ trách. Đến tháng 3/1994 tại Quyết định số 105/QĐ-TCCB của Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đăng Việt giữ chức trưởng phòng CN-XDCB-GTVT-BĐ cho đến tháng 12/1999. Theo Quyết định số 06/QĐTCCB ngày 20/01/2000 của Tổng cục Thống Kê bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đăng Việt giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị và tại Quyết định số 489 ngày 19/10/2000 bổ nhiệm và điều động đồng chí Trần Ánh Dương, chuyên viên phòng Tổng hợp giữ chức quyền trưởng phòng sau đó là trưởng phòng CN-XDCB-GTVT-BĐ. Đến ngày 21/7/2003 theo Quyết định số 443/QĐ-TCCB điều động đồng chí Dương Tiến Thủ trưởng phòng tổng hợp máy tính đến giữ chức trưởng phòng CN-XDCB-GTVT-BĐ. Cán bộ công chức của phòng CN-XD-GT-BĐ luôn luôn biến động thay đổi nhưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt kế hoạch thi đua Tổng Cục giao từ 97-99% kế hoạch năm. Tập thể, cá nhân trong phòng đã được tặng Bằng khen, Giấy khen của Cục của UBND tỉnh, Bộ, Ngành TW.

b. Phòng Thương mại - Giá cả: Từ 01/7/1989 đến tháng 02/1994 theo mô hình bộ phận do đồng chí Trương Quang Khích phụ trách, đến tháng 3/1994 đồng chí Dương Tiến Thủ quyền trưởng phòng. Đến 9/11/1994 điều động đồng chí Dương Tiến Thủ giữ chức phó trưởng phòng tổng hợp, cử đồng chí  Nguyễn Văn Đào phụ trách cho đến 28/9/1997 có Quyết định số 517/QĐ-TCCB ngày 29/9/1997 của Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Trang giữ chức phó phòng quyền trưởng phòng thương mại - giá cả và giữ chức trưởng phòng TM-GC, ngày 30/1/2004 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 48/QĐ-CTK-TCCB điều động đồng chí Nguyễn Thị Trang giữ chức trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà. Phòng thương mại giá cả ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên định kỳ đã thường trực thực hiện 2 cuộc tổng điều tra các cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 1995 và năm 2002 đạt kết quả giỏi. Tập thể phòng Thương mại-Giá cả và nhiều cá nhân đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

Thực hiện Quyết định số 96/TCTK ngày 20/01/2004 của Tổng cục Thống kê về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê Quảng Trị theo mô hình 5 phòng. Ngày 30/01/2004 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 50/QĐ-CTK-TCCB sát nhập phòng thương mại - giá cả với phòng công nghiệp-XDCB-GTVT-BĐ thành phòng "Công thương". Quyết định số 49/QĐ-TCCB ngày 31/01/2004 bổ nhiệm đồng chí Dương Tiến Thủ làm trưởng phòng. Quyết định số 209/TCCB ngày 27/4/2004 bổ nhiệm đồng chí Trương Quang Khích làm phó trưởng phòng. Hiện nay phòng Công-Thương có 6 người gồm 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 4 cán bộ. Trong đó có  5 đại học, 1 trung học.

5. Phòng Dân số lao động - Xã hội môi trường:  Từ 01/7/1989 đến tháng 02/1992 nằm trong bộ phận tổng hợp sau tách thành bộ phận độc lập do đồng chí Phan Thị Hải Thanh phụ trách, Tại Quyết định số 105/QĐ-TCCB ngày 02/3/1994 của Cục trưởng Cục Thống kê bổ nhiệm đồng chí Phan Thị Hải Thanh làm trưởng phòng dân số lao động xã hội môi trường. Biên chế cán bộ ở phòng này luôn luôn có biến động, lúc đầu có 2 người và đến thời điểm cao nhất là 4 người. Hàng năm phòng luôn hoàn thành kế hoạch 99-100%. Đặc biệt năm 1999 thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban chỉ đạo tỉnh và BCĐ TĐT TW tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân. Hiện nay phòng có 3 người gồm 1 trưởng phòng, 2 chuyên viên. Trong đó 3 người có trình độ đại học.

6. Bộ phận Thanh tra Thống kê: Xuất phát từ yêu cầu khách quan đòi hỏi của hoạt động thống kê trong tình hình mới thực hiện Nghị định 244/HĐBT về hình thành mới bộ phận Thanh tra Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Cục Thống kê. Ngày 15 tháng 10 năm 1992 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định số: 635/QĐ-UB về thành lập tổ chức thanh tra thống kê trực thuộc Cục Thống kê Quảng Trị. Biên chế bộ máy thanh tra Thống kê của Cục lúc đầu có 2 đồng chí: 1 Chánh Thanh tra do đồng chí: Hoàng Đức Chúng, phó Cục trưởng kiêm; 01 Thanh tra viên cấp I do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, trưởng phòng tổng hợp kiêm.

Đến ngày 8/2/1995 Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê ra Quyết định số 11/TCTK-QĐ bổ nhiệm đồng chí Dương Tiến Thủ trưởng phòng Nông nghiệp Cục kiêm thanh tra viên và đến năm 2000 đồng chí Hoàng Đức Chúng được bổ nhiệm Cục trưởng. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ra Quyết định số 87/TCTK- QĐ ngày 7/3/2000 về việc đồng chí Hoàng Đức Chúng thôi giữ chức Chánh thanh tra Cục và bổ nhiệm đồng chí Dương Tiến Thủ giữ chức Chánh Thanh tra Cục Thống kê Quảng Trị. Bên cạnh Chánh Thanh tra, Thanh tra viên cấp I, Cục Thống kê Quảng Trị còn tổ chức mạng lưới cộng tác viên Thanh tra là trưởng, phó phòng nghiệp vụ Cục và các phòng Thống kê huyện thị xã.

Năm 2005 tổ chức bộ máy Thanh tra Cục lại có sự thay đổi, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phó Cục trưởng thôi kiêm Thanh tra viên Thống kê và lãnh đạo Cục đã có tờ trình đề nghị Tổng cục Thống kê bổ nhiệm đồng chí Lê Tất Tuệ chuyên viên phòng Tổng hợp giữ chức Thanh tra viên cấp I.

Qua quá trình công tác từ năm 1992 cho đến nay, bộ phận Thanh tra Cục Thống kê Quảng Trị đã luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, nhiều năm đạt 90 - 99% kế hoạch của Tổng cục Thống kê giao, được Tổng cục Thống kê, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen cho tập thể và cá nhân. 

Các phòng Thống kê huyện, thị xã:

1. Phòng Thống kê thị xã Đông Hà: có từ tháng 6/1972 ngay sau khi giải phóng Quảng Trị 01/5/1972, bộ phận Thống kê thị xã Đông Hà ghép với bộ phận Kế hoạch - Tài chính - Tín dụng ngân hàng gọi là "Phòng kế hoạch Thống kê Ngân tín" có từ  2-4 người. Đến ngày thành lập Cục Thống kê Bình Trị Thiên phòng Thống kê thị xã Đông Hà trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Bình Trị Thiên cho đến tháng 6 năm 1989. Thời kỳ này biên chế bình quân hàng năm có từ 6-7 CBCC, từ tháng 6 năm 1976 đến tháng 5/1980 đồng chí Trương Công Hàm làm trưởng phòng. Đến 6/1980 đ/c Trương Công Hàm nghỉ hưu. Cục trưởng Cục Thống kê Bình Trị Thiên có Quyết định số 26/QĐ-CTK-TCCB ngày 25/6/1980 bổ nhiệm đồng chí Lê Kiên Cường phó phòng giữ chức trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà. Phòng Thống kê thị xã Đông Hà nhiều năm là lá cờ đầu của ngành Thống kê Bình Trị Thiên.

Từ ngày 01/7/1989 đến nay phòng Thống kê thị xã Đông Hà trực thuộc Cục Thống kê Quảng Trị, biên chế từ 5-6 người, đồng chí Lê Kiên Cường tiếp tục giữ chức trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà. Tại Quyết định số 408/QĐ-TCCB ngày 7/8/2002 của Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Tuyên giữ chức phó trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà. Đến 30/01/2004 Cục Thống kê Quảng Trị điều động đồng chí Nguyễn Thị Trang, trưởng phòng thương mại giá cả giữ chức trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà thay đồng chí Lê Kiên Cường nghỉ hưu. Đến tháng 4/2005 đồng chí Nguyễn Thị Trang nghỉ hưu. Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị ra Quyết định số 167/QĐ-CTK-TCCB ngày 8/4/2005  bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Tuyên phó trưởng phòng giữ chức trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà và Quyết định số 166/QĐ-CTK-TCCB ngày 8/4/2005  bổ nhiệm đồng chí Hoàng Chung cán sự giữ chức phó trưởng phòng Thống kê thị xã Đông Hà.

Trong suốt 30 năm thành lập -xây dựng trưởng thành, trong đó có 13 năm trực thuộc Cục Thống kê Bình Trị Thiên và 17 năm trực thuộc Cục Thống kê Quảng Trị, phòng Thống kê thị xã Đông Hà luôn luôn giữ vững phong trào thi đua của ngành đã được UBND tỉnh, Tổng cục Thống kê, Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân. Phòng đã tranh thủ được sự quan tâm giúp đỡ của cấp uỷ, UBND thị xã Đông Hà để cải thiện điều kiện làm việc, công tác và cải thiện được đời sống của cán bộ công chức trong phòng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ công sức của đồng chí Lê Kiên Cường. Hiện nay phòng Thống kê thị xã Đông Hà gồm có 5 người gồm 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 3 cán bộ trong đó 2 cán bộ có trình độ đại học, 3 trung học.

2. Phòng Thống kê thị xã Quảng Trị: Tiền thân là phòng Thống kê huyện Triệu Hải được thành lập tháng 6 năm 1976 trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Bình Trị Thiên, ngày 16/9/89 HĐBT ra Quyết định số 134/HĐBT về việc thành lập thị xã Quảng Trị, phòng Thống kê thị xã Quảng Trị cũng được thành lập. Bộ phận thống kê lúc đó chỉ có 1 người là đồng chí Hồ Thị Chất làm công tác thống kê đầu tiên của thị xã Quảng Trị. Đầu năm 1994 đồng chí Hồ Thị Chất đã được UBND thị xã thoả thuận với Cục Thống kê điều động sang làm thanh tra của thị xã Quảng Trị. Tháng 5/1994 Cục Thống kê bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Thiên giữ chức trưởng phòng Thống kê thị xã Quảng Trị, đến tháng 7 năm 1997 đồng chí Nguyễn Hữu Thiên bị tai nạn giao thông tự trần. Lãnh đạo Cục điều động đồng chí Nguyễn Xuân Điền trưởng phòng Thống kê huyện Hải Lăng giữ chức trưởng phòng Thống kê thị xã Quảng Trị; Thời kỳ đầu có 1 cán bộ, từ năm 1994 đến nay có 3 cán bộ trong đó 1 có trình độ đại học, 2 trung học.  Phòng Thống kê thị xã Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm đúng mức của Thị uỷ, UBND thị xã về mọi mặt, quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, phòng đã luôn hoàn thành tốt kế hoạch công tác hàng năm.

 3. Phòng Thống kê  huyện Vĩnh Linh: Tiền thân là phòng Thống kê khu vực Vĩnh Linh trực thuộc Tổng cục Thống kê đã được thành lập từ ngày 20/2/1956, suốt 20 năm chống Mỹ cứu nước thuộc miền Bắc XHCN trực thuộc TW, tương đương Chi Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Từ tháng 2/1956 đến năm 1975 cán bộ công chức phòng Thống kê khu vực Vĩnh Linh qua các thời kỳ có từ 8-10 cán bộ do đồng chí Nguyễn Văn Vưu làm trưởng phòng (từ 1956-1966);  Đồng chí Phan Văn Lễ làm trưởng phòng (từ năm 1967-1975), đồng chí Ngô Sáng làm trưởng phòng (từ năm 1976-1979) và tiếp theo đó đ/c Hà Lực, đồng chí Phan Ngọc Sáng làm trưởng phòng. Đến năm 1984 đồng chí Lê Hữu Hồi làm trưởng phòng, đến 9/2002 nghỉ hưu; Đồng chí Phan Ngọc Phương làm phó trưởng phòng; Tháng 10/2002 đồng chí Vũ Văn Phong phó trưởng phòng được bổ nhiệm làm trưởng phòng; Tại Quyết định số 173/TCCB ngày 24/3/2004 của Cục trưởng Cục thống kê đồng chí Hoàng Thị Na được đề bạt, bổ nhiệm làm phó trưởng phòng. Tổng số cán bộ công nhân viên chức có bình quân hàng năm thời kỳ Bến Hải, Bình Trị Thiên có 9-10 người. Hiện nay có 5 người gồm 1 trưởng phòng,1 phó trưởng phòng, 3 cán bộ. Trong đó có 3 đại  học; 2 trung học.

Phòng Thống kê huyện Vĩnh Linh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, liên tục nhiều năm là lá cờ đầu, tổ, đội lao động XHCN của ngành Thống kê tỉnh Bình Trị Thiên và ngành Thống kê Quảng Trị. Năm 1994 Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể phòng và cá nhân đ/c Lê Hữu Hồi. Năm 1996 phòng Thống kê Vĩnh Linh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho CBCC ngành Thống kê Vĩnh Linh. Năm 1998 Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lê Hữu Hồi trưởng phòng Thống kê Vĩnh Linh  và UBND tỉnh, Tổng cục Thống kê tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân CBCC phòng Thống kê huyện Vĩnh Linh  qua các thời kỳ khác nhau. Là phòng có truyền thống kiên cường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước “tay bút, tay súng”, bám đất giữ làng. Sau khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng (năm 1972) và thống nhất nước nhà, phòng Thống kê huyện Vĩnh Linh là cơ sở tăng cường đội ngũ cán bộ chủ chốt cho các huyện phía Nam tỉnh Quảng Trị và các Cục Thống kê tỉnh bạn.

4. Phòng Thống kê huyện Gio Linh: Từ tháng 6/1972 sau giải phóng Quảng Trị 1/5/1972  bộ phận Thống kê huyện ghép với bộ phận Tài chính Ngân hàng tín dụng gọi là "phòng kế hoạch Thống kê Ngân tín" đến năm 1975 bộ phận Thống kê  huyện tách ra để thành lập phòng riêng, cán bộ công chức lúc đầu có 4 người do đồng chí Trương Khắc Bình làm trưởng phòng; Đến năm 1977 Vĩnh Linh- Gio Linh- Cam Lộ sát nhập thành phòng Thống kê huyện Bến Hải, số cán bộ lúc đó gồm đồng chí Trương Khắc Bình chuyển vào phòng tổ chức cán bộ Cục Thống kê Bình Trị Thiên, còn có các đồng chí Lâm, Hùng, Linh chuyển ra phòng Thống kê  Bến Hải; Ngày  01/5/1990 thực hiện chủ trương của TW và của tỉnh Quảng Trị, huyện Bến Hải tách ra về địa giới cũ (huyện Vĩnh Linh, huyện Gio Linh). Phòng Thống kê Gio Linh lúc này sát nhập với phòng kế hoạch tài chính do đồng chí Hồ Phi Linh phụ trách công tác Thống kê của huyện cho đến tháng 02/1994. Tháng 3/1994 thực hiện Quyết định 552 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc cho Cục Thống kê Quảng Trị quản lý theo hệ thống dọc đến phòng Thống kê huyện. Bộ phận Thống kê trong phòng kế hoạch Tài chính tách ra thành phòng Thống kê  huyện Gio Linh, cán bộ công chức có 3 người do đồng chí Hồ Phi Linh giữ chức phó phòng quyền trưởng phòng đến tháng 12 năm 1994 lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 274/QĐ-TCCB ngày 26/12/1994 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Kế chuyên viên phòng nông - lâm-thuỷ sản Cục giữ chức trưởng phòng Thống kê Gio Linh đến tháng 10/2000. Cục trưởng Cục Thống kê  có Quyết định số 487/QĐ-TCCB ngày 9/10/2000 điều động đồng chí Nguyễn Quốc Kế giữ chức trưởng phòng nông- lâm nghiệp-thuỷ sản và Cục trưởng Cục thống kê Quảng Trị có Quyết định số 403/QĐ-TCCB ngày 7/8/2002 bổ nhiệm đồng chí Hồ Phi Linh phó trưởng phòng giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Gio Linh và Quyết định số 78/TCTK-TCCB ngày 17/2/2004 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng giữ chức phó trưởng phòng. Sau đó điều đồng chí Hoàng về phòng Tổ chức hành chính, Cục trưởng có Quyết định số 165/QĐ-CTK-TCCB ngày 8/4/2005 bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Thanh Hương chuyên viên giữ chức phó trưởng phòng. Hiện nay phòng có 5 người gồm 1 trưởng phòng,1 phó trưởng phòng, 3 cán bộ. Trong đó có 3 người có trình độ đại học, 2 trung học. Phòng Thống kê huyện Gio Linh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Phòng Thống kê huyện Triệu Phong: Sau ngày giải phóng Quảng Trị 01/5/1972 bộ phận Thống kê huyện xen ghép với bộ phận Kế hoạch, Tài chính- ngân hàng -tín dụng gọi là "Thống kê kế hoạch ngân tín" cán bộ Thống kê Triệu Phong lúc đầu khi chưa giải phóng phía Nam sông Thạch Hãn có đồng chí Trương Hồng Nam và đồng chí Nguyễn Văn Ngà, cơ quan làm việc đóng ở Triệu Thuận. Sau khi giải phóng Quảng Trị, thống nhất nước nhà trụ sở chuyển về đóng ở sân bay Ái Tử, đến 6/1976 hợp nhất Chi Cục Thống kê tỉnh Bình Trị Thiên. Bộ phận Thống kê huyện Triệu Phong tách ra thành lập phòng riêng hoạt động độc lập. Trưởng phòng đầu tiên là đồng chí Lê Văn Hào (phó phòng thống kê khu vực Vĩnh Linh được điều động,bổ nhiệm), Phó trưởng phòng là đ/c Trương Hồng Nam. Cán bộ công chức phòng Thống kê huyện Triệu Phong lúc này có 5 người.

Tháng 3/1977 thực hiện chủ trương của TW của tỉnh Bình Trị Thiên, hợp nhất huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong thành huyện Triệu Hải, trụ sở phòng Thống kê huyện Triệu Hải đóng tại đường Trần Hưng Đạo thành Cổ Quảng Trị. Trụ sở làm việc phòng Thống kê huyện Triệu Hải lúc đó đã được UBND huyện Triệu Hải bố trí  ngôi nhà cấp 4, đến năm 1984 Tổng cục Thống Kê và Cục Thống kê  Bình Trị Thiên đầu tư xây dựng trụ sở phòng Thống kê huyện Triệu Hải nhà bán kiên cố 4 gian tại đường Trần Hưng Đạo thành Cổ Quảng Trị hiện nay. Trưởng phòng Thống kê đầu tiên của huyện Triệu Hải là đồng chí Lê Văn Hào đến năm 1979 đồng chí Lê Văn Hào nghỉ hưu, đồng chí Phan Ngọc Sáng làm trưởng phòng từ năm 1980 đến năm 1983. Từ năm 1984 Cục Thống kê Bình Trị Thiên điều động đồng chí Phan Ngọc Sáng làm trưởng phòng tổ chức hành chính và bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Hoà phó trưởng phòng giữ chức trưởng phòng từ năm 1984-1987, sau đó đồng chí Hoà chuyển công tác vào miền Nam, tháng 11/1987 đồng chí Nguyễn Xuân Quyền là phó trưởng phòng Thống kê Triệu Hải được bổ nhiệm làm trưởng phòng cho đến ngày 23/3/1990. Thực hiện chủ trương của TW tách huyện Triệu Hải thành huyện Triệu Phong và Hải Lăng. Phòng Thống kê cũng được tổ chức sắp xếp bộ máy đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Trưởng phòng Kế hoạch- Thống kê huyện Triệu Phong đầu tiên là đồng chí Nguyễn Thanh Bình từ năm 1990-1991. Từ năm 1992 - 4 /1994 đồng chí Nguyễn Hữu Thiên phụ trách công tác thống kê. Đến ngày 28/5/1994 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 174 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Phi Phượng giữ chức trưởng phòng thống kê huyện Triệu Phong và ngày 25/6/2004 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị đã có Quyết định số 333/QĐ-CTK-TCCB điều động và bổ nhiệm đồng chí Phan Quang Thiện cán bộ phòng tổng hợp máy tính Cục Thống kê Quảng Trị  giữ chức phó trưởng phòng Thống kê huyện Triệu Phong. Hiện nay phòng có 5 người, gồm 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 3 cán bộ. Trong đó 3 đại học, 2 trung học. Cơ sở vật chất đã được Cục Thống kê Quảng Trị và UBND huyện Triệu Phong đầu tư trên 300 triệu để xây dựng trụ sở làm việc của phòng nhà kiên cố 2 tầng và các hạng mục phụ trợ vào năm 2002. Từ năm 2001-2005 phòng Thống kê Triệu Phong có nhiều tiến bộ vượt bậc về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành luôn được xếp thứ thi đua nhất, nhì, ba và được Tổng cục thống kê, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen cho tập thể và cá nhân.

6. Phòng Thống kê huyện Hải Lăng: Được thành lập sau ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 01/5/1972  bộ phận Thống kê  xen ghép với bộ phận Kế hoạch-Tài chính- Ngân hàng  gọi là phòng "Thống kê Kế hoạch Ngân tín" lúc đó Thừa Thiên Huế chưa được giải phóng Mỹ, Nguỵ đang âm mưu tái chiếm lại thành Cổ Quảng Trị nên cơ quan làm việc tại xã Hải Thái huyện Gio Linh hiện nay và đến tháng 5/ 1976 phòng Thống kê Hải Lăng tách ra thành lập phòng riêng. Trưởng phòng Thống kê huyện Hải Lăng thời kỳ 1973-1977 là đồng chí Nguyễn Văn Bé  (cán bộ Thống kê đặc khu Vĩnh Linh tăng cường). Cán bộ công chức phòng Thống kê huyện Hải Lăng lúc đó có từ 4-5 người, gồm có đồng chí Nguyễn Xuân Quyền, Văn Thị Bình, Ngô Quyền, Chị Hoá. Đến tháng 3/1977 huyện Hải lăng sát nhập thành huyện Triệu Hải trụ sở đặt tại đường Trần Hưng Đạo thành Cổ Quảng Trị hiện nay. Trụ sở làm việc phòng Thống kê huyện Triệu Hải lúc đó đã được UBND huyện Triệu Hải bố trí  ngôi nhà cấp 4, đến năm 1984 Tổng cục Thống Kê và Cục Thống kê  Bình Trị Thiên đầu tư xây dựng trụ sở phòng Thống kê huyện Triệu Hải nhà bán kiên cố 4 gian tại đường Trần Hưng Đạo thành Cổ Quảng Trị hiện nay. Đến năm 1989 tách tỉnh Bình Trị Thiên, phòng Thống kê huyện Triệu Hải trực thuộc Cục Thống kê Quảng Trị, đến năm 1990 thực hiện chủ trương của TW của tỉnh Quảng Trị tách huyện Triệu Hải thành 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng, phòng Thống kê huyện Hải Lăng cũng hình thành từ đó và sát nhập với phòng kế hoạch tài chính thành phòng Kế hoạch -Tài chính - Thống kê, trưởng phòng là đồng chí Nguyễn Xuân Quyền - Trưởng phòng Thống kê huyện Triệu Hải (Giữ chức trưởng phòng  Kế hoạch -Tài chính - Thống kê huyện Hải Lăng). Đến tháng 3/1994 thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, tách bộ phận thống kê trong phòng Kế hoạch- Tài chính- Thống kê ra và thành lập phòng Thống kê Huyện Hải Lăng trực thuộc Cục thống kê Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Xuân Điền giữ chức trưởng phòng cho đến tháng 8/1996, từ tháng 9/1996 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Vĩnh Giang giữ chức phó trưởng phòng, quyền trưởng phòng cho đến tháng 8/2000 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số  1132/QĐ-CTK ngày 8/9/2000 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Vĩnh Giang giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Hải Lăng. Quyết định số 444/QĐ-TCCB  ngày 20/8/2002 bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Tuấn làm phó trưởng phòng Thống kê huyện Hải Lăng. Hiện nay phòng có 5 người gồm 1 trưởng phòng,1 phó trưởng phòng, 3 cán bộ. Trong đó có 3 đại học, 2 trung học.

7. Phòng Thống kê huyện Cam Lộ: Đã được thành lập từ tháng 5/1972. Trưởng phòng đầu tiên là đồng chí Nguyễn Văn Hiên cán bộ Thống kê khu vực Vĩnh Linh tăng cường. Đến tháng 3/1977 thực hiện chủ trương của TW, của tỉnh uỷ Bình Trị Thiên, huyện Cam Lộ sát nhập với huyện Gio Linh và huyện Vĩnh Linh thành huyện Bến Hải. Phòng Thống kê của 3 huyện cũng sát nhập theo đơn vị hành chính và gọi là phòng Thống kê huyện Bến Hải. Đến năm 1982 huyện Cam Lộ tách ra khỏi huyện Bến Hải nhập về thị xã Đông Hà cho đến 01/5/1990 thực hiện chủ trương của TW và của tỉnh Quảng Trị huyện Cam Lộ được tái thành lập, phòng thống kê cũng được thành lập theo đơn vị hành chính mới nhưng sát nhập chung với phòng  Kế hoạch -Tài chính - Thống kê do đồng chí Hoàng Đình Thức phụ trách bộ phận Thống kê  Cam Lộ (trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính - Thống kê là đồng chí Nguyễn Lực). Từ tháng 3/1994 thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Quảng Trị, của Tổng cục Thống kê phòng Thống kê huyện Cam Lộ được tách riêng thành phòng Thống kê huyện Cam Lộ. Đồng chí Hoàng Đình Thức được bổ nhiệm giữ chức trưởng phòng, đến năm 1998 đồng chí Thức xin chuyển công tác. Tại Quyết định 158/QĐ-CTK ngày 15/2/1998 của Cục Thống kê Quảng Trị bổ nhiệm đồng chí Lê Đình Thu, phó Ban tổ chức Huyện uỷ Cam Lộ giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Cam lộ cho đến tháng 6/2004. Trong thời gian làm trưởng phòng do đồng chí Thu không phát huy được nên lãnh đạo Cục điều về làm chuyên viên văn phòng Cục. Tại Quyết định số 331/QĐ-CTK ngày 25/6/2004 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Tâm phó trưởng phòng Thống kê nông lâm nghiệp thuỷ sản giữ chức quyền trưởng phòng Thống kê huyện Cam Lộ từ ngày 1/7/2004 và Quyết định số 330/QĐ-CTK ngày 25/6/2004 bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thế Đức phó trưởng phòng công thương Cục Thống kê Quảng Trị giữ chức phó trưởng phòng Thống kê Cam Lộ kể từ ngày 11/7/2004 và đến 6/6/2005 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 328/QĐ-CTK bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Tâm quyền trưởng phòng Thống kê huyện Cam Lộ giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Cam Lộ. Tổng số CBCC phòng Thống kê Cam Lộ hiện nay có 5 người, gồm 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 3 cán bộ. Trong đó 4 đại học, 1 trung học. Tháng 10/2001 UBND huyện Cam Lộ đã chuyển giao trụ sở UBND xã Cam Thành cho phòng Thống kê huyện Cam Lộ quản lý và sử dụng (Nhà bán kiên cố diện tích xây dựng 100m2 đã xuống cấp). Tháng 9/2004 UBND huyện Cam Lộ đã chuyển quyền sở hữu trụ sở trên cho ngành Thống kê. Từ năm 2001-2005 được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Quảng Trị đã đầu tư cải tạo, nâng cấp gần 100 triệu đồng để làm trụ sở làm việc lâu dài.

8. Phòng Thống kê huyện Hướng Hoá: Được thành lập sau ngày giải phóng Quảng Trị. Sau khi Cục Thống kê tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất, trưởng phòng Thống kê huyện Hướng Hoá đầu tiên từ năm 1976-1981 là đồng chí Lê Đường cán bộ thống kê khu vực Vĩnh Linh tăng cường. Từ năm 1981 đồng chí Lê Đường giữ chức uỷ viên Thư ký UBND huyện Hướng Hoá. Cục Thống kê Bình Trị Thiên điều động và bổ nhiệm đồng chí Đinh Tư Lệnh cán bộ phòng Thống kê huyện Lệ Thuỷ giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Hướng Hoá. Đến năm 1986 đồng chí Đinh Tư Lệnh bị thi hành kỷ luật (Quyết định số 163-QĐ/CTK-TCCB tháng 4 năm 1986 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Trị Thiên về việc đình chỉ công tác thôi giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Hướng Hoá) và điều về phòng thống kê thành phố Huế- Cục Thống kê Bình Trị Thiên.

Tháng 5 năm 1986 điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Trung cán bộ phòng nông nghiệp huyện Hướng Hoá giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Hướng Hoá (đến 1987 nghỉ hưu) và đề bạt đồng chí Nguyễn Văn Tường phó trưởng phòng phụ trách Thống kê huyện Hướng Hoá, đến năm 1990 được điều động giữ chức phó văn phòng Huyện uỷ huyện Hướng Hoá.

Năm 1987 -1990 thực hiện Thông tư số 46 của Ban Bí thư TW phòng Thống kê huyện Hướng Hoá bàn giao lại cho địa phương quản lý và sát nhập với phòng kế hoạch thành phòng kế hoạch-thống kê do đồng chí Trần Công Lượng giữ chức Trưởng phòng. Đến 3/1994 bộ phận thống kê tách ra thành lập phòng thống kê trực thuộc Cục Thống kê Quảng Trị.  Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 174/QĐ-TCCB ngày 01/4/1994 bổ nhiệm đồng chí Lê Chiêu Sơn giữ chức trưởng phòng Thống kê huyện Hướng Hoá. Đến ngày 7/8/2002 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị có Quyết định số 407/2000-QĐ-TCCB bổ nhiệm đồng chí Trần Trọng Lương chuyên viên phòng Thống kê huyện Hướng Hoá giữ chức phó trưởng phòng Thống kê Hướng Hoá. Hiện nay phòng có 4 người gồm 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 2 cán bộ. Trong đó 4 đại học.

Về cơ sở vật chất kỹ thuật, phòng Thống kê huyện Hướng Hoá đã được Tổng Cục, Cục Thống kê Bình Trị Thiên đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của phòng từ năm 1983 (nhà cấp 4). Năm 1998 UBND huyện Hướng Hoá quan tâm  đầu tư nâng cấp  trụ sở cho phòng thống kê huyện Hướng Hoá. Sau 16 năm xây dựng và trưởng thành, phòng Thống kê huyện Hướng Hoá đã tranh thủ sự lãnh đạo giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương đúng mức về vật chất tinh thần, là đơn vị Thống kê cơ sở ở vùng sâu vùng cao gặp nhiều khó khăn nhưng nhiều năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác thông tin thống kê hàng năm phục vụ lãnh đạo địa phương và TW.

9. Phòng Thống kê huyện Đakrông: Được thành lập, tách ra từ phòng Thống kê huyện Hướng Hoá từ ngày 01/1/1997, lãnh đạo Cục điều đồng chí Nguyễn Anh Thuý cán bộ Thống kê huyện Hướng Hoá giữ chức phó trưởng phòng quyền trưởng phòng. Tại Quyết định số 270/QĐ-CTK-TCCB ngày 01/7/1999 Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Trị  bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Thuý quyền trưởng phòng giữ chức trưởng phòng Thống kê Đakarông. Quyết định số 322 ngày 25/6/2004 điều động đồng chí Nguyễn Hữu Đông phó trưởng phòng nông-lâm- thuỷ sản làm phó trưởng phòng thống kê huyện Đakrông. Hiện nay phòng có 4 người, gồm 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 2 cán bộ. Trong đó 2 đại học, 2 trung học. Năm 2000 Cục Thống kê và UBND huyện Đakarông đã phối hợp đầu tư vốn (mỗi bên là 50%) xây dựng trụ sở cho phòng Thống kê Đakarông với diện tích 100m2 nhà 2 tầng kiên cố.

10. Thống kê huyện Đảo Cồn Cỏ: Được thành lập từ ngày 01/01/2005, sau khi Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 174/NĐ-TTg ngày 01/10/2004 về thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, do quy mô dân số và tổ chức bộ máy, lãnh đạo Cục đã bố trí đồng chí Trần Chí Năm chuyên viên phòng Thống kê Cam Lộ làm công tác thống kê  huyện đảo, sinh hoạt ghép trong phòng kinh tế huyện đảo.


Hoạt động trong ngành
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013