Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 131
Hôm nay: 235
Lượt truy cập: 1,000,962
Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2022
Cập nhật bản tin: 8/1/2022
            

 

I. TÌNH HÌNH THỤC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022

1. Công tác nghiệp vụ

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

-       Hoàn thành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2022;

-      Hoàn thành báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh tháng 5 năm 2022 của các phần hành nghiệp vụ; báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, thi đua, văn phòng, tài chính theo kể hoạch Trung ương giao;

-       Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên tai và thiếu đói trong dân;

-       Các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điền tra

-      Hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 5 năm 2022; triển khai công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý và nghiệm thu cuộc khảo sát mức sống năm 2022 kỳ tháng 5; hoàn thành công tác rà soát địa bàn và cập nhật bảng kê hộ khảo sát mức sống dân cư kỳ tháng 6 năm 2022 và báo cáo TCTK theo quy định;

-     Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý và hoàn thiện dữ liệu cuộc điều tra Biến động dân số - KHHGĐ thời điểm 01/4/2022 báo cáo TCTK;

-     Hoàn thànhcông tác kiểm tra, xử lý, nhập tin và hoàn thiện dữ liệu cuộc điều tra Xây dựng và vốn đầu tư thực hiện năm 2021; cuộc điều tra Xây dựng quý II năm 2022;

-     Hoàn thành cuộc điều tra Công nghiệp, điều tra Thương mại và dịch vụ tháng 5/2022; điều tra Giá tiêu dùng tháng 5 và điều tra Giá gốc giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2020-2025;

-      Hoàn thành Kiểm tra, xử lý và hoàn thiện dữ liệu các cuộc điều tra: Chăn nuôi thời đim 01/4/2022, Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân 2021-2022; Điều tra khai thác thủy sản biển tháng 5/2022;

-   Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, xử lý và tổng hợp số liệu cuộc điềutra tháng Công nghiệp, Thương mại & dịch vụ; các cuộc điều tra lĩnh vực Nông nghiệp;

2. Công tác khác

-      Tổ chức hội nghị các Sở, Ban, Ngành trong thực hiện đánh giá tình hình KT-XH trên địa bàn, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền dịa phương;

-      Tham gia các cuộc họp trực tuyến do Tổng cục Thống kê tổ chức;

-       Hoàn thành công tác lập và phân bổ dự toán năm 2022;Tổ chức công khai tài chính năm 2022 đến lãnh đạo các Chi cục và các Phòng thuộc Cục.

-       Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày “Thống kê Việt Nam”.

-      Hoàn thành hồ sơ tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản năm 2021 của Tổng cục Thống kê;

-      Ban hành các quyết định điều động công chức giữa các Chi cục, các phòng ở Cơ quan Cục và một số văn bản về công tác nghiệp vụ, quản lý cán bộ công chức tại các đơn vị…;

-      Lãnh đạo Cục và một số bộ phận liên quan đi kiểm tra thực hiện công vụ một số Chi cục trực thuộc;

-      Hoàn thàn công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

-       Hoàn thành bản thảo Niên giám năm 2021;

-       Thanh quyết toán kinh phí phát sinh trong tháng 5;

-       Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan;

-       Trực bảo vệ cơ quan trong dịp lễ 30/4; 1/5; và trực bảo vệ cơ quan 24/24

giờ;

-       Sử dụng xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác an toàn;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

II. KÉ HOẠCH CÔNC TÁC THÁNG 06 NĂM 2022

1. Công tác nghiệp vụ

 

(1) Thực hiện chế độ báo cáo

-       Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2022;

-      Báo cáo các cuộc điều tra tháng; báo cáo nhanh tháng 6 năm 2022 của các phần hành nghiệp vụ; báo cáo về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác tuyên truyền, và giáo dục pháp luật; tổ chức cán bộ, thi đua, văn phòng, tài chính theo kể hoạch tháng, quý, 6 tháng Trung ương giao;

- Báo cáo tổng kết kết quả kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước 6 tháng đầu năm 2022.

-       Theo dõi, báo cáo thiệt hại do thiên tai và thiếu đói trong dân;

-       Các báo cáo đột xuất của Trung ương và địa phương.

(2) Thực hiện chế độ điền tra

- Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin; xử lý, nghiệm thu và hoàn thành đánh mã cuộc điều tra Lao động việc làm tháng 6 năm 2022; triển khai công tác thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xử lý và nghiệm thu cuộc khảo sát mức sống năm 2022 kỳ tháng 6; tiến hành rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê hộ khảo sát mức sống dân cư kỳ tháng 7 năm 2022 và báo cáo TCTK theo quy định;

- Kết thúc công tác thu thập tại các đơn vị doanh nghiệp; tiến hành kiểm tra, xử lý và hoàn thiện dữ liệu cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2022, báo cáo TCTK theo đúng quy định;

- Thực hiện kiểm tra, xử lý, nhập tin và hoàn thiện dữ liệu cuộc vốn đầu tư thực hiện quý II năm 2022;

- Kiểm tra, giám sát và xử lý dữ liệu cuộc điều tra công nghiệp, điều tra thương mại và dịch vụ tháng 6/2022; điều tra giá tiêu dùng tháng 6 và điều tra giá gốc giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2020-2025; Tiến hành rà soát mạng lưới điều tra, xây dựng danh mục giá sản xuất công nghiệp, giá sản xuất dịch vụ thời kỳ 2020-2025;

- Báo cáo kết quả số liệu điều tra diện tích cây trồng nông nghiệp vụ Đông xuân 2022; Triển khai cuộc điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2021-2022; cuộc điều tra thủy sản thời điểm 01/6/2022;

- Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, xử lý và tổng hợp số liệu cuộc điều tra tháng Công nghiệp, Thương mại & dịch vụ; các cuộc điều tra lĩnh vực nông nghiệp;

           2. Công tác khác

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

-      Tổ chức Họp báo công bố số liệu Thống kê Kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

-      Tiến hành kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-      Đoàn kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản năm 2021 của Tổng cục Thống kê làm việc tại Cục Thống kê Quảng Trị;

- In ấn Niên giám Thống kê năm 2021.

-Nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho công chức, người lao động tháng 7/2022;

- Cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê và các lớp bồi dưỡng khác theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Tổng cục Thống kê.

- Triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giữa Phòng Thu thập Thông tin thống kê với các đơn vị thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê huyện, thành phố, thị xã, khu vực trong hoạt động sản xuất thông tin thống kê

- Rà soát, cập nhập thông tin về công chức, người lao động lên phần mềm QLNS.

- Triển khai công tác sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Thống kê huyện Hướng Hoá;

- Phối hợp thực hiện với Đoàn kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản năm 2021;

- Thực hiện công tác tài chính, kế toán phát sinh trong tháng 6;

- Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan;

- Trực bảo vệ cơ quan 24/24giờ;

- Chuẩn bị xe ô tô phục vụ lãnh đạo đi công tác;

- Thực hiện công tác hậu cần phục vụ hoạt động của cơ quan;

- Thực hiện một số công việc đột xuất khác./.


Hoạt động trong ngành
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013