Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016 Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị - 21/01/2016    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2016 - 21/01/2016    
Hội thảo Đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước: Một số khuyến nghị cho Việt Nam - 10/12/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2015 - 09/12/2015    
Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2015 - 08/12/2015    
TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 - 20/10/2015    
TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 - 20/10/2015    
Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2015 - 20/10/2015    
Kế hoạch công tác tháng 09 năm 2015 - 03/09/2015    
Kế hoạch công tác tháng 08 năm 2015 - 03/09/2015    
Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng ngành Thống kê năm 2015 - 31/07/2015    
TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 - 31/07/2015    
Hội nghị công tác Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin năm 2015 - 14/07/2015    
Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thống kê giá 2015 - 07/07/2015    
TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 - 07/07/2015    
CƠ QUAN THỐNG KÊ THUỘC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VẪN KHÁCH QUAN? - 24/06/2015    
"SỐ LIỆU VỀ XNK CỦA TRUNG QUỐC KHÔNG HẲN LÀ ĐÚNG" - 24/06/2015    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Hiến Pháp 2013 Trang thư điện tử Tổng cục Thống kê
Trực tuyến: 26
Hôm nay: 162
Lượt truy cập: 197,901
Dự án luật Thống kê sửa đổi
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016 Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị - 21/01/2016
Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2016, tại thành phố Đông Hà, Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị (CTK) đã khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016.
TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 - 20/10/2015
Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết. Thực hiện công khai dự toán ngân sách các cấp và các đơn vị thụ hưởng ngân sách theo đúng quy định.
Nghị định số 79/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê của Thủ tướng Chính phủ - 24/06/2014
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2016 - 21/01/2016
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Nghiệm thu đề tài và các chuyên đề năm 2012 - 11/11/2014
Văn bản điều hành pháp luật
Hoạt động trong ngành
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013