Trực tuyến: 1
Hôm nay: 16
Lượt truy cập: 78,166
Chúc mừng năm mới
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014
Vụ Hè Thu năm 2014 tính đến ngày 15/7 toàn tỉnh đã gieo trồng được 39620,1 ha các loại cây hàng năm, tăng 1,7% (+643,9 ha) so với vụ Hè Thu năm 2013.
Văn bản điều hành pháp luật
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014
Nhận lời mời của Viện trưởng Viện Thống kê Vương quốc Campuchia[1], Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) đã cử Đoàn công tác của TCTK đến thăm và làm việc tại Vương quốc
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014
Vụ Hè Thu năm 2014 tính đến ngày 15/7 toàn tỉnh đã gieo trồng được 39620,1 ha các loại cây hàng năm, tăng 1,7% (+643,9 ha) so với vụ Hè Thu năm 2013.
Nghị định số 79/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê của Thủ tướng Chính phủ - 24/06/2014
Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2014 - 23/06/2014
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Nghiệm thu đề tài và các chuyên đề năm 2011 - 23/09/2011
Hoạt động trong ngành
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011

Cổng thông tin điện tử chính phủ
Công báo chính phủ
Tổng cục Thống kê
Niên giám Thống kê
Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành
Trang thư điện tử Tổng cục Thống kê
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013