Trực tuyến: 8
Hôm nay: 24
Lượt truy cập: 61,546
Chúc mừng năm mới
Lạm phát thấp không chỉ do tổng cầu quyết định - 08/04/2014
Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã cho biết như vậy khi trao đổi với Thời báo Ngân hàng. Theo ông, tổng cầu của nền kinh tế quý 1 vẫn tăng và nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi. Còn việc tín dụng vẫn gặp khó là do hiện nền kinh tế không hẳn đã phụ thuộc vào tín dụng của ngân hàng.
Văn bản điều hành pháp luật
Lạm phát thấp không chỉ do tổng cầu quyết định - 08/04/2014
Ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã cho biết như vậy khi trao đổi với Thời báo Ngân hàng. Theo ông, tổng cầu của nền kinh tế quý 1 vẫn tăng và nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi. Còn việc tín dụng vẫn gặp khó là do hiện nền kinh tế không hẳn đã phụ thuộc vào tín dụng của ngân hàng.
Tình hình kinh tế - xã hội quy I năm 2014 - 07/04/2014
Thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị quí I/2014 đạt được những kết quả như sau:
Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2014 - 14/04/2014
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Lịch giám sát và phúc tra điều tra KSMS kỳ 3/2012; - 05/09/2012
Nghiệm thu đề tài và các chuyên đề năm 2011 - 23/09/2011
Hoạt động trong ngành
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011

Cổng thông tin điện tử chính phủ
Công báo chính phủ
Tổng cục Thống kê
Niên giám Thống kê
Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành
Trang thư điện tử Tổng cục Thống kê
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013