TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 06 NĂM 2016 - 07/07/2016    
Kế hoạch công tác tháng 07 năm 2016 - 07/07/2016    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 05 NĂM 2016 - 03/06/2016    
Kế hoạch công tác tháng 06 năm 2016 - 03/06/2016    
Hội thảo Thống kê Thương mại quốc tế về Dịch vụ (SITS) - 03/06/2016    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2016 - 08/04/2016    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Kế hoạch công tác tháng 04 năm 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thống kê Giá - 08/04/2016    
Kế hoạch công tác tháng 03 năm 2016 - 03/03/2016    
Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2016 - 03/02/2016    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016 Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị - 21/01/2016    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2016 - 21/01/2016    
Hội thảo Đánh giá chất lượng thống kê Nhà nước: Một số khuyến nghị cho Việt Nam - 10/12/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2015 - 09/12/2015    
Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2015 - 08/12/2015    
TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 - 20/10/2015    
TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 - 20/10/2015    
Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2015 - 20/10/2015    
Kế hoạch công tác tháng 09 năm 2015 - 03/09/2015    
Hiến Pháp 2013 Trang thư điện tử Tổng cục Thống kê
Trực tuyến: 5
Hôm nay: 19
Lượt truy cập: 271,175
Hội thảo Thống kê Thương mại quốc tế về Dịch vụ (SITS) - 03/06/2016
Trong 3 ngày từ ngày 01-03/6/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Thống kê Thương mại quốc tế về Dịch vụ (SITS). Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện một số nước trong khu vực Thống kê Châu á (ASEAN stats); Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan và một số đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK.
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 06 NĂM 2016 - 07/07/2016
Tỉnh Quảng Trị bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và 5 năm 2016 - 2020 trong bối cảnh, kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng chậm và chứa đựng nhiều rủi ro.
Nghị định số 79/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê của Thủ tướng Chính phủ - 24/06/2014
Kế hoạch công tác tháng 07 năm 2016 - 07/07/2016
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Nghiệm thu đề tài và các chuyên đề năm 2012 - 11/11/2014
Luật Thống kê 2015 Văn bản điều hành pháp luật
Hoạt động trong ngành
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013