Trực tuyến: 1
Hôm nay: 33
Lượt truy cập: 87,413
Chào mừng ngày Thống kê Thế giới 20/10!
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014
Dự ước, tổng mức vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng năm 2014 thực hiện 6657,8 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn nhà nước thực hiện 1863,9 tỷ đồng, tăng 9,7%; vốn ngoài nhà nước thực hiện 4721,4 tỷ đồng, tăng 11,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 72,4 tỷ đồng, giảm 23,9%.
Văn bản điều hành pháp luật
Hội nghị giữa kỳ của Tổng cục Thống kê với các đối tác phát triển năm 2014 - 27/08/2014
Ngày 15/8/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị giữa kỳ với các đối tác phát triển năm 2014 bàn về các giải pháp để các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ TCTK về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo cán bộ cũng như nguồn nhân lực trong thời gian tới.
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014
Dự ước, tổng mức vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 9 tháng năm 2014 thực hiện 6657,8 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn nhà nước thực hiện 1863,9 tỷ đồng, tăng 9,7%; vốn ngoài nhà nước thực hiện 4721,4 tỷ đồng, tăng 11,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 72,4 tỷ đồng, giảm 23,9%.
Nghị định số 79/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê của Thủ tướng Chính phủ - 24/06/2014
Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2014 - 01/10/2014
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Nghiệm thu đề tài và các chuyên đề năm 2011 - 23/09/2011
Hoạt động trong ngành
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011

Cổng thông tin điện tử chính phủ
Hiến Pháp 2013
Công báo chính phủ
Tổng cục Thống kê
Niên giám Thống kê
Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành
Trang thư điện tử Tổng cục Thống kê
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013