Chỉ thị về việc tăng cường công tác Thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/09/2022    
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022    
Tỉnh Quảng Trị ra quân Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 - 03/07/2021    
Ngành Thống kê 75 năm xây dựng và trưởng thành - 06/05/2021    
Xác định đúng nguồn lực mới thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng theo kế hoạch - 06/05/2021    
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021    
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 - 10/03/2021    
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2016 - 08/04/2016    
Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Thống kê năm 2015 - 18/04/2015    
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2015 của Tổng cục Thống kê - 04/02/2015    
Kế hoạch công tác tháng 01 năm 2015 - 27/01/2015    
Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2014 - 27/01/2015    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2014 - 12/11/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014 - 01/10/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2014 - 27/08/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2014 - 23/07/2014    
Đoàn Công tác của Tổng cục Thống kê tại Vương quốc Campuchia - 21/07/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 - 23/06/2014    
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và Ban Kinh tế Trung ương - 05/06/2014    
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014 - 23/05/2014    
Trực tuyến: 787
Hôm nay: 801
Lượt truy cập: 998,326
Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2014
Cập nhật bản tin: 6/23/2014
            

 

 KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 6 năm 2014

 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và phân tích tình hình KT-XH tháng 5, 5 tháng năm 2014;

- Rà soát số liệu GDP năm 2012;

- Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014;

- Báo cáo ước tính DT-NS-SL vụ Đông xuân năm 2014;

- Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2014;

b. Thực hiện chế độ điều tra:

+ Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014:

- Nghiệm thu, xử lý, kiểm tra, nộp phiếu cho trung tâm tin học khu vực 3;

- Hoàn thành  điều tra LĐVL tháng 5 năm 2014; điều tra KSMS kỳ I năm 2014, rà soát chọn mẫu chuẩn bị điều tra kỳ II KSMS;

- Nghiệm thu, kiểm tra, xử lý phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2014;

- Tổng hợp điều tra chăn nuôi 1/4/2014, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân 2014;

- Triển khai điều tra thủy sản 1/5/2014;

2. Công tác khác:

- Báo cáo công tác TCCB-ĐT 6 tháng đầu  năm 2014;

- Đồng chí: Nguyễn Quốc Kế - Phó cục trưởng tham gia lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh cho đối tượng 2 tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Trị;

- Cử cán bộ tham gia học tập lớp QLNN, phục vụ thi chuyên viên chính;

- Cử cán bộ tham gia học tập nghiệp vụ thống kê do Tổng cục tổ chức;

- Tổ chức liên hoan, phát thưởng cho các cháu đạt các danh hiệu năm học 2013-2014 nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2014;

- Báo cáo vốn niên độ năm, thanh toán kinh phí các cuộc điều tra, đối chiếu kho bạc, BHXH;

- Hoàn thành Đề án vị trí việc làm nộp cho Tổng cục Thống kê.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2014.

1. Công tác nghiệp vụ:

a. Thực hiện chế độ báo cáo:

- Báo cáo số liệu và tình hình KT-XH tháng 6, 6 tháng  năm 2014; Xuất bản tờ gấp số liệu KT-XH 6 tháng đầu năm 2014 và số liệu KT-XH 25 năm tái lập tỉnh phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh;

- Báo cáo ước tính giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm, thuế và trợ cấp sản phẩm phân theo ngành kinh tế cấp I VSIC 2007 6 tháng đầu năm 2014 (theo giá hiện hành, theo giá so sánh 2010);

- Hoàn chỉnh và xuất bản niên giám năm 2013;

- Báo cáo thiệt hại thiên tai; thiếu đói trong dân (nếu có);

- Ước tính giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh năm 2010) 6 tháng đầu năm 2014 . . .;

b. Thực hiện chế độ điều tra:

- Giám sát, kiểm tra phiếu, nghiệm thu, đánh mã, xử lý phiếu, báo cáo nhanh tháng 6 và quý 2 năm 2014 điều tra LĐVL; Triển khai thu thập thông tin tại địa bàn điều tra KSMS kỳ 2 năm 2014, tiến hành phúc tra, kiểm tra thu thập thông tin tại hộ; Báo cáo số liệu tính quyền số kỳ 2, số liệu gốc kỳ 1 về TTTT khu vực 1;

- Triển khai điều tra năng suất, sản lượng cây trồng hàng năm vụ Đông xuân 2013-2014;

- Báo cáo cơ sở dữ liệu điều tra chăn nuôi 1/4/2014;

- Nghiệm thu, xử lý, nhập tin và báo cáo tiến độ điều tra doanh nghiệp năm 2014;

2. Công tác khác:

- Chuẩn bị báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014;

- Chuẩn bị số liệu 6 tháng đầu năm làm việc với đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh (theo kế hoạch của VP UBND tỉnh);

- Báo cáo thống kê tổng hợp số liệu biên chế công chức hàng năm; Báo cáo quy hoạch cán bộ nguồn lãnh đạo các cấp năm 2014; Báo cáo số lượng, trình độ chuyên môn đang làm công tác kế toán ở văn phòng Cục và các Chi cục;

- Thực hiện thanh toán, đối chiếu kho bạc, BHXH;

- Tham lớp tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã tại Hà Nội;

- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động của Cục;

- Cử cán bộ tham gia học tập nghiệp vụ thống kê do Tổng cục tổ chức;

- Hoàn thành một số công việc đột xuất khác.

 


Hoạt động trong ngành
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH - 18/09/2023
Hoạt động của nữ công Cục Thống kê Quảng Trị chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022 - 19/10/2022
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2022 - 01/06/2022
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA - 25/05/2022
HỘI NGHỊ THỐNG KÊ TOÀN QUỐC - 18/03/2022
KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ (06/5/1946-06/5/2021) - 25/04/2021
ĐIỀU TRA NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP GIỮA KỲ NĂM 2020 - 30/06/2020
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 - 11/04/2019
Ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi làm việc với Cục Thống kê - 30/08/2018
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc chuẩn bị Tổng điều tra Dân số nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh - 23/08/2018
Lễ công bố quyết định thành lập Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Trị - 14/12/2017
Quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - 16/03/2017
Thông báo lịch thi tuyển CC và triệu tập thí sinh 2017 - 23/02/2017
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2014 - 05/03/2014
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2014 - 23/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2013 - 02/01/2014
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2013 - 01/11/2013
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2013 - 02/10/2013
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2013 - 03/09/2013
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2013 - 01/08/2013
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2013 - 01/07/2013
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2013 - 05/06/2013
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2013 - 07/05/2013
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2013 - 02/04/2013
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2012 - 28/12/2012
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2012 - 30/11/2012
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2012 - 02/11/2012
Kỷ niệm ngày thống kê thế giới - 18/10/2012
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2012 - 01/10/2012
Hội nghị công tác thống kê tổng hợp năm 2012 - 16/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2012 - 01/08/2012
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2012 - 02/07/2012
Hội thảo góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia - 15/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2012 - 04/06/2012
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2012 - 02/05/2012
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2012 - 30/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2012 - 02/03/2012
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2012 - 03/02/2012
Báo cáo tổng kết công tác 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 do Ông: Nguyễn Thanh Nghị - Phó cục trưởng trình bày tại Hội nghị tổng kết ngành năm 2011 - 17/01/2012
Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2011 do Ông: Trần Ánh Dương - Phó cục trưởng trình bày trước Hội nghị Tổng kết ngành - 17/01/2012
Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Thức, Tổng cục trưởng, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2012 của ngành Thống kê - 11/01/2012
Hoạt động trong ngành tháng 12 năm 2011 - 30/12/2011
Hội nghị công bố kết quả điều tra đánh giá tình hình trẻ em và phụ nữ 2010-2011 - 19/12/2011
Hoạt động trong ngành tháng 11 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 10 năm 2011 - 28/11/2011
Hoạt động trong ngành tháng 9 năm 2011 - 30/09/2011
Hoạt động trong ngành tháng 8 năm 2011 - 25/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 7 năm 2011 - 24/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 6 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 5 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 4 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 3 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 2 năm 2011 - 22/08/2011
Hoạt động trong ngành tháng 1 năm 2011 - 22/08/2011
Công báo chính phủ Tổng cục Thống kê Niên giám Thống kê Gửi báo cáo Thống kê
Mạng riêng của ngành Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị Biểu chế độ báo cáo Cục Thống kê tỉnh năm 2013